2018 m. kovo 9 d.
Nr. 10 (2277)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

100 metų – tūkstančiai žygių...


XXI Amžius


Laikas ir žmonės 

Knygnešių ir savanorių keliais

Kun. Zenonas Stepanauskas šventina
paminklą Sudargo seniūnijos savanoriams

Lietuvos Respublikos piliečiai į savo nepriklausomybę ėjo prieš 100 metų, eina ir eis tol, kol gyvuos Lietuva. Prieš 100 metų vasario 16-ąją Lietuvos Tarybos nariai parodė išskirtinę drąsą ir pasiryžimą pasirašydami ant Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo Akto ir apie tai garsiai paskelbė pasauliui. Žingsniai į Tėvynės laisvę buvo ir knygnešių tėvo, Sudargo klebono kun. Martyno Sederevičiaus (1829 11 09–1858 11 27–1907 03 07) kova prieš lietuviško žodžio draudimą, visų knygnešių, Lietuvos daraktorių kova prieš Rusijos caro savivalę draudžiant skaityti, rašyti ir mokytis Lietuvoje lietuviškai. 1907 m. kovo 7 d. išėjus į amžinybę Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonui kun. M. Sederevičiui, kitas iš Sudargo krašto, Banaičių k., kilęs šviesuolis kan. Feliksas Martišius (1879 02 02–1903 07 12–1956 01 01), tuomet jaunas kunigėlis, apvilko garsųjį knygnešių tėvą savo sutana, nes amžiną atilsį klebonas gyvendamas rūpinosi ne savo kūną prabangiau pridengti, o aukso rublius skyrė lietuviškoms knygoms leisti ir jas platinti. Tvirti ir ženklūs kun. F. Martišiaus, „Žiburio“ gimnazijų steigėjo Lietuvoje, žingsniai vedė į Lietuvos nepriklausomybę. Ilgus metus kun. F. Martišius vadovavo paties įsteigtai Prienų „Žiburio“ gimnazijai. Šiais metais švenčiamas „Žiburio“ gimnazijų 100-metis. Šiandien žiburiečiais save vadina Prienų ir Šakių gimnazistai. Sudargo žemėje knygnešiai pagerbti amžinu atminimu: kun. M. Sederevičiaus vardas suteiktas mokyklai, knygnešių vardu pavadintos dvi gatvės. Prasmingas yra paminklas Sudargo žemės kaimams, kurį sumanė Juozas Gylys.

Paminėjau tik keletą momentų, vedusių ir vedančių į Nepriklausomos Lietuvos ateitį.

2018-aisiais per Lietuvą su džiaugsmu, apipintas šypsenomis, papuoštas tautinių vėliavų spalvomis, pakeltas į dangų geltonais, žaliais, raudonais balionais ritosi Lietuvos 100-asis gimtadienis. 100 metų Valstybės gyvenime – graži jaunystė. Savo Valstybę mylėti ir dirbti jos labui turime kasdien. Pagerbti 100-ąjį gimtadienį ir laisvės kovų gynėjus susirinko daug sudargiečių bei svečių. Įkvepiančios buvo šv. Mišios, ypač nuoširdus klebono kun. Zenono Stepanausko pamokslas.

Savanorių atminimo lentoje įrašytos vienuolikos Sudargo seniūnijos savanorių pavardės: Hendrikas Baltrušaitis-Trakutis, Andrius Grygelaitis,  Juozas Jasaitis, Pranas Lydekaitis, Juozas Martinkevičius, Pranas Naujokaitis, Jonas Antanas Pališkis, Juozas Pipiras, Juozas Pocevičius, Emilis Šneideraitis, Jonas Valaitis. Kalbėdama prie atminimo lentos bendruomenės pirmininkė Alberta Natalija Dragūnaitienė pasidžiaugė, kad renginyje dalyvauja kelių kartų sudargiškiai, ir pastebėjo, kad skirtingų kartų skirtingos gyvenimo patirtys. Sudargo žemės žmonės už įspūdingą minėjimą dėkingi seniūnei Ritai Grigaitienei, bibliotekos vedėjai Valerijai Endriukaitienei.

Sudargiškius sujaudino net 69 žygeiviai iš Šakių, Sintautų, Klaipėdos, Šiaulių, Kretingos, Kidulių, Sudargo. Nešini net 25 lietuviškų knygų ryšulėliais, paruoštais Kidulių ir Sudargo bibliotekų darbuotojų, jie atkartojo istorinę knygnešių veiklą. Jie knygnešių takais keliavo nuo Sudargo iki Kidulių dvaro. Manau, kad kiekvienos dienos darbų prasmė tvirtai ves Lietuvos piliečius laisvos Lietuvos keliu. Šiandien kiekvienas turime savęs paklausti, ką galime duoti ir duodame savo Tėvynei, kad ji klestėtų, kad jos piliečiai būtų laimingi gimtojoje žemėje.

Irena Prūsaitienė

Sudargas, Šakių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija