2018 m. kovo 9 d.
Nr. 10 (2277)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

100 metų – tūkstančiai žygių...


XXI Amžius


Laikas ir žmonės 

Punios šile pagerbti čia žuvę partizanai

Istorinėje vietoje, kurioje žuvo Dainavos apygardos vadas Domininkas Jėčys-Ąžuolis (tuo metu ėjęs ir Pietų Lietuvos partizanų srities vado pareigas), Vaclovas Kavaliauskas-Juodvarnis, Mykolas Petrauskas-Aras, Jonas Pilinskas-Krūmas ir gyvi paimti keturi partizanai, susirinko gausus būrys karių, šaulių, savanorių bei kitų garbingų svečių. Čia atstatytą partizanų Dainavos apygardos štabo vadavietės bunkerį pašventino apaštališkasis nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas Pedras Lopesas Kvintana (Pedro Lopez Quintana).

Partizanų Dainavos apygardos štabo vadavietės bunkeris atkurtas pagal buvusio partizano, prieš du dešimtmečius Juozo Petraškos-Patrimpo parengtą maketą. Šis partizanas išliko gyvas, kai 1947-aisiais enkavedistai apsupo štabo bunkerį. Punios šilo kalnelyje, nedidelio upelio šlaite, pirmą kartą bunkeris buvo atstatytas 1991-aisiais, paskui 2004 metais. Vis dėlto, laikui bėgant, rąstai sutrešo, todėl minint Atkurtosios valstybės 100-metį, autentiškai atkurti jį sumanė Nemuno kilpų regioninio parko direkcija drauge su Aleksandro Stulginskio universiteto dėstytojais. Šis Lietuvos partizanų Dainavos apygardos štabo vadavietės bunkeris – vienintelis Alytaus rajone, jis įtrauktas į turistinius maršrutus.

Alytaus rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija