2018 m. kovo 9 d.
Nr. 10 (2277)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos kūrėjai


XXI Amžius


Kronika

Vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliai nusipelniusiems asmenims

KRETINGA. Vasario 16-ąją, minint 100-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines, du nusipelnę žmonės apdovanoti Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliais. Šiemet šis apdovanojimas rajono savivaldybės tarybos sprendimu skirtas buvusiam ilgamečiam vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus direktoriui Algirdui Čėsnai ir profesoriui, habilituotam mokslų daktarui Stasiui Vaitekūnui. Vyskupo atminimo medaliai įteikti abiejų šviesaus atminimo kraštiečių artimiesiems. Iš Kretingos rajono Nasrėnų kaimo kilusios vienos žymiausių Žemaitijos asmenybių atminimo medalį 2016 metais įsteigė Kretingos rajono savivaldybės taryba kaip paskatinimą visuomenės atstovams reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą. Savivaldybės mero Juozo Mažeikos rūpesčiu medalius sukūrė menininkė Skaistė Jūratė Žilienė. Kandidatus apdovanoti šiuo medaliu pagal patvirtintus nuostatus gali siūlyti Kretingos rajono savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės institucijos, įstaigos, asociacijos, religinės bendruomenės.

Šviesaus atminimo A. Čėsnos kandidatūrą už istorinio, kultūrinio ir dvasinio vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo saugojimą ir puoselėjimą komisijai pateikė Kretingos rajono Kūlupėnų seniūnija, o šviesaus atminimo S. Vaitekūno, kuris buvo vienas iš šio apdovanojimo įsteigimo iniciatorių, kandidatūrą už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą bei sklaidą – Klaipėdos universiteto bendruomenė.

Kandidatūras vertino savivaldybės mero vadovaujama komisija, sudaryta iš keturių tarybos narių, ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebono kun. Antano Blužo OFM, Klaipėdos universiteto docento, humanitarinių mokslų daktaro Vacio Vaivados ir M. Valančiaus viešosios bibliotekos vyresniosios metodininkės Lolitos Miežienės. Sausio 25 dieną komisijos pasiūlytus laureatus apdovanoti po mirties vyskupo atminimo medaliu patvirtino savivaldybės taryba. Nusipelnę asmenys šiuo apdovanojimu įvertinami antrąjį kartą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija