2018 m. kovo 9 d.
Nr. 10 (2277)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos kūrėjai


XXI Amžius


Kronika 

Įspūdingi renginiai ir apdovanojimai

UTENA. Rajono savivaldybė Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-metį minėti pradėjo vasario 15-ąją surengdama mokslinę konferenciją, skirtą savivaldos kūrėjui, Vasario 16-osios akto signatarui Steponui Kairiui atminti. Į ją atvyko gausus būrys svečių: Seimo narys Juozas Olekas, buvusi Seimo narė Milda Petrauskienė, Lietuvos istorijos instituto mokslininkai, S. Kairio giminaičiai, rajono savivaldybės vadovai, rajono švietimo įstaigų istorijos mokytojai, įmonių, organizacijų, jaunimo, žiniasklaidos atstovai. Pranešimus apie signatarą S. Kairį skaitė istorikas Gintaras Mitrulevičius („Steponas Kairys – Lietuvos Valstybės kūrėjas“), žurnalistas, redaktorius, biografas Juozas Stražnickas („Steponas Kairys – Lietuvos ekologinės inžinerijos kūrėjas“), Asociacijos „Stepono Kairio fondas“ tarybos pirmininkas prof. Dobilas Kirvelis („Kokią Lietuvą matė Steponas Kairys“), žurnalistas ir istorikas Raimondas Guobis („Steponas Kairys – anykštėnas“), Utenos kraštotyros muziejaus vyr. fondų saugotoja Bronislava Juknevičienė („Steponas Kairys – Utenos rajono savivaldybės kūrėjas“). Konferencija transliuota internetu. Tiesioginė transliacija internetu ir ekranuose vyko ir Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų bei Utenos kraštotyros muziejaus parodų salėse. Konferencijai baigiantis Utenos rajono meras Alvydas Katinas D. Kirveliui įteikė rajono savivaldybės atminimo ženklus ir padėką už Vasario 16-osios akto signataro S. Kairio idėjų ir veiklos įprasminimą. Prof. D. Kirvelis – pirmasis pagerbtas Utenos kraštui nusipelnęs visuomenės atstovas.

Po konferencijos prie Utenos kraštotyros muziejaus fasado atidengta atminimo lenta Vasario 16-osios akto signatarui S.  Kairiui. Ją atidengė D. Kirvelis ir Utenos rajono meras, o pašventino Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios klebonas kun. Kęstutis Palepšys. Giedojo Utenos meno mokyklos vaikų choras (vad. Virginija Šeduikienė). Kalbėjo meras A. Katinas, Seimo narys J. Olekas, D. Kirvelis. Perskaitytas S. Kairio testamentas jaunimui, parašytas 1964 metais Bostone: „Tau, Lietuva, kad būtum tik laisva, demokratiška, aš skyriau visą savo gyvenimą. Tu buvai mano gyvenimo esmė ir prasmė. Tau, Lietuvos jaunime, noriu palinkėti, kad kur bebūtum pasaulyje, visuomet būk ištikimas savo kraštui, Lietuvai Tėvynei. Nepalaužiamai tikėk mūsų pergale, tikėk, kad Lietuva bus laisva. Kovoje už mūsų laisvą ateitį būk ištvermingas ir nepalenkiamas. Tai yra tau, jaunime, mano testamentinis žodis“. Paskui muziejaus parodų salėje parodytas filmas apie S. Kairį, atidaryta tarptautinės mažosios grafikos konkurso „Ekslibris atkurtai Lietuvai“ paroda.

Atėjus vakarui, kai į Utenio aikštę nusileido prieblanda, Utenos kolegijos Medicinos fakulteto pastatas nušvito įvairiausiomis spalvomis. Tai – šviesos menininko Alvydo Buinausko sukurta šviesos ir šešėlių instaliacija, akiai įprastus vaizdus pavertusi įspūdingais ir ilgam įsimenančiais šedevrais. Įspūdinga šviesos instaliacija buvo galima gėrėtis iki pat vidurnakčio.

Vasario 16-ąją Vytauto aikštėje kun. K. Palepšys pašventino Pavasarininkų draugijos kryžių. Daugiafunkciame sporto centre kultūros centras surengė šventinį koncertą „Aš čia gyvenu“, žiūrovams koncertavo daugiau kaip 600 dainorėlių, šokėjėlių, muzikantų. Buvo apdovanoti nusipelnę krašto žmonės, paskelbti Utenos krašto garbės piliečiai. Juos sveikino ir Garbės piliečio regalijas įteikė meras A. Katinas. Utenos rajono savivaldybės meras sveikino ir atminimo ženklais bei padėkomis apdovanojo Utenos kraštui nusipelniusius politikus ir visuomenės atstovus. Už aktyvų dalyvavimą Utenos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės veikloje pagerbti Utenos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariui Petras Panavas, Balys Juodzevičius, Kazimieras Preikša, Antanas Šimonėlis, kun. Petras Baniulis, Vytautas Petronis, Klemensas Kupriūnas, Stepas Eitminavičius, Andrius Surgailis, Valentinas Eismantas, Rūta Jonuškienė; už aktyvią veiklą Politinių kalinių ir tremtinių sąjungoje, pilietiškumo pamokas jaunajai kartai bei istorinės atminties puoselėjimą – Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Utenos filialo vadovas Vincas Bliznikas; už svarų indėlį ugdant jaunosios kartos patriotiškumą, vertybes, meilę ir pagarbą savo kraštui, aktyvią visuomeninę veiklą Utenos krašto gyvenime ir istorinės atminties puoselėjimą – plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės vadė Asta Tidikienė; už prasmingą darbą, įamžinant kario-partizano Antano Kraujelio atminimą, bei patriotiškumą skatinančias veiklas – kario-partizano Antano Kraujelio atminimo įamžinimo Labdaros ir paramos fondo direktorius Vilius Maslauskas ir fondo narys, dimisijos pulkininkas Vitas Antanas Kelevišius; už aktyvią veiklą atkuriant Nepriklausomą Lietuvos valstybę – Kovo 11-osios akto signatarai Albertas Miškinis ir Saulius Šaltenis. Įteikti ir kiti apdovanojimai. Visus apdovanotuosius sveikino artimieji, giminės, bendradarbiai, kalbėjo Seimo narys Edmundas Pupinis.

Lolita Kaminskienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija