2018 m. kovo 9 d.
Nr. 10 (2277)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Ganytojų dialogas su jaunimu

Rengiamasi priešsinodiniam jaunų žmonių susitikimui Romoje

Mindaugas Buika

Popiežius Pranciškus
ir Vyskupų Sinodui vadovaujantis
kardinolas Lorensas Baldiseris

Platesnio dalyvavimo siekimas

Kovo mėnuo jauniesiems pasaulio katalikams yra išskirtinai reikšmingas dėl galimybės dalyvauti pasirengime rudenį vyksiančiai istorinei jaunimo sielovadai skirtai Vyskupų Sinodo asamblėjai. Sinodo sekretoriatas, vadovaujamas italo kardinolo Lorenso Baldiserio (Lorenzo Baldisseri), kovo 19–24 dienomis Vatikane organizuoja priešsinodinį jaunimo susitikimą, kuriame dalyvaus 300 jaunų žmonių iš viso pasaulio. Į šį renginį turės galimybę įsijungti visi norintys, įsiregistravę per specialų Vyskupų Sinodo asamblėjos internetinį tinklalapį www.synod2018.va. Kovo 25 dieną, Verbų sekmadienį, kai Romoje ir pasaulio vyskupijose bus švenčiama Pasaulinė jaunimo diena, Popiežiui bus įteiktos ką tik pasibaigusio susitikimo išvados apie šiandienos katalikiško jaunimo lūkesčius, abejones ir viltis, kurias pažadėta integruoti į būsimosios Vyskupų Sinodo asamblėjos darbo dokumentą „Instrumentum laboris“. Taigi, jaunieji katalikai, kaip to pageidauja Šventasis Tėvas, svariai prisidės prie pasirengimo Sinodui, kurio tema – „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas“, o jų iškelti klausimai bei siūlymai bus aptariami spalio 3–28 dienomis vyksiančiame Bažnyčios hierarchų suvažiavime. „Stengsimės gerai įsiklausyti į tai, ką jauni žmonės mano apie save ir apie suaugusius, ką jiems reiškia tikėjimas, su kokiais sunkumais susiduria siekdami atpažinti kiekvienam skirtą asmeninį pašaukimą (šeimai, kunigystei, vienuolystei), kaip planuoja savo profesinį gyvenimą, koks jų požiūris į Bažnyčią ir kokios Bažnyčios jie nori“, – sakė kardinolas L. Baldiseris vasario 17 dieną Vatikane vykusioje spaudos konferencijoje pristatydamas pasirengimus netrukus vyksiančiam priešsinodiniam jaunimo susitikimui.


Jėzaus kenozė – mūsų lobis

Kun. Vytenis Vaškelis

1990 metais kovo 11 dieną paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktas uždegė žalią šviesą laisvei, kad ne tik kiekvienas savo sąžiningu triūsu įneštume tam tikrą indėlį į demokratinės valstybės kūrimą, bet pirmiausia stengtumės pažinti apreikšto Dievo žodžio tiesą, kuria kasdien vadovaudamiesi galėtume suvokti, jog tiktai tikėjimas ir pasitikėjimas Viešpačiu Jėzumi yra mūsų gyvenimo dabarties bei ateities garantas. Kai augsime Jo malonėje, iš mūsų širdžių niekas nepajėgs išplėšti vidinės laisvės ir niekas negalės mūsų sunaikinti, nes „kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius“ (1 Jn 2, 17). Taigi mūsų ištikimybė Atpirkėjui yra aukštai iškelta ir nuolat Šventosios Dvasios vėjuje plevėsuojanti, visa pranokstanti amžinosios garbės (žr. 2 Kor 4, 17) vėliava.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija