2018 m. kovo 16 d.
Nr. 11 (2278)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Popiežius Pranciškus aplankys Lietuvą rugsėjo 22–23 dienomis

Popiežius Pranciškus

Pasitinkant kovo 11-ąją, kovo 9 dieną, Lietuvą pasiekė džiugi žinia: Šventasis Tėvas Popiežius Pranciškus atvyksta į Lietuvą 2018 metų rugsėjo 22–23 dienomis. Vatikanas paskelbė tokį informacinį pranešimą: „Priėmęs atsakingųjų valstybės vadovų ir vyskupų kvietimą, Jo Šventenybė Popiežius Pranciškus 2018 metų rugsėjo 22–25 dienomis vyks į apaštalinę kelionę Baltijos šalyse ir aplankys Vilniaus ir Kauno miestus Lietuvoje, Latvijoje Rygą ir Agluoną ir Talino miestą Estijoje“.

Popiežius susitiks su Lietuvos tikinčiųjų bendruomene, jaunimu, neįgaliaisiais, dvasininkais, vienuolėmis ir vienuoliais, tremtiniais ir politiniais kaliniais bei išgyvenusiais Holokaustą žmonėmis. Po susitikimo su prezidente Dalia Grybauskaite Popiežius kreipsis į susirinkusius Daukanto aikštėje Vilniuje.

Dviejų dienų vizito Lietuvoje metu Popiežius aplankys Vilnių ir Kauną. Vilniuje rugsėjo 22 d., šeštadienį, Šventasis Tėvas kviečia susitikti jaunimą. Antrąją vizito dieną, sekmadienį, Popiežius Kaune aukos šv. Mišias, kuriose kviečiami dalyvauti visos Lietuvos žmonės.

Numatoma, kad Popiežius sustos pasimelsti Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčioje, KGB vidaus kalėjime, esančiame dabartiniame Genocido aukų muziejuje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas teigia, kad Popiežius pirmiausia atvažiuoja pas savo tikinčiųjų bendruomenę, Lietuvos gyventojus. Gražus sutapimas, kad Popiežius pasirinko aplankyti Baltijos šalis metais, kai jos švenčia Valstybės atkūrimo šimtmetį.

Popiežiaus apaštalinei kelionei Lietuvoje pasirinktas šūkis „Kristus Jėzus – mūsų viltis“.

Po apsilankymo Lietuvoje Popiežius Pranciškus išvyks į Latviją ir Estiją. Rugsėjo 24-ąją popiežius Pranciškus lankysis Latvijoje, dalyvaus ekumeninėse pamaldose Rygos liuteronų katedroje, prie Laisvės paminklo susitiks su Latvijos vadovais ir visuomenės atstovais, aukos šv. Mišias Agluonos Dievo Motino šventovėje.

Vizitas Estijoje rugsėjo 25 dieną apsiribos Talino miestu. Kol kas nėra žinių apie trumpo buvimo Estijoje programą, tačiau, savaime suprantama, kad be protokolinės dalies – oficialaus susitikimo su Estijos valdžios vadovais – popiežius aplankys ir mažą katalikų bendruomenę, turinčią vos kelis tūkstančių narių.

Lietuvos Vyskupų konferencija sudarė Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komitetą, kurio generaliniu sekretoriumi išrinko br. kun. Saulių Rumšą OP. Kun. Kęstutis Palikša išrinktas šio vizito liturginių ceremonijų koordinatoriumi, o Živilė Peluritienė – Popiežiaus vizito komunikacijos koordinatore.

Tuo pačiu br. kun. S. Rumšas OP atleistas iš LVK generalinio sekretoriaus padėjėjo pareigų. Nauju LVK generalinio sekretoriaus padėjėju Lietuvos ganytojai išrinko kun. Mykolą Sotničenką.  

Prieš 25 metus Lietuvoje lankėsi popiežius Jonas Paulius II. Tuomet tik ką nepriklausomybę atgavusioje šalyje jis svečiavosi keturias dienas.

Žiniasklaidos akreditacija į renginius su popiežiumi Pranciškumi bus pradėta 2018 metų liepos pabaigoje. Visa informacija bus skelbiama tinklalapyje popieziausvizitas.lt.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija