2018 m. kovo 16 d.
Nr. 11 (2278)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos kūrėjai


XXI Amžius


Kronika

Paminklas savanoriams, kryžius – Lietuvos 100-mečiui

Savanorius įamžinusį paminklą
pašventino kun. Vytautas Juozas Insoda

Lukšių klebonas šventina Vito
Merčaičio iš ąžuolo pagamintą kryžių

LUKŠIAI. Po šv. Mišių Šv. Juozapo bažnyčioje, lukšiečiai susirinko prie Atminties koplyčios, šalia kurios pastatytas memorialas Lukšių valsčiaus savanoriams. O jų buvo net 41. Savanorius įamžinusį paminklą pašventino kun. Vytautas Juozas Insoda.

Pranciškaus Jokymaičio tėvas savanoris Bronius Jokymaitis irgi įamžintas atminimo lentoje. Pranciškus atvyko į renginį iš Marijampolės. Jis kalbėjo, kad šis paminklas bus priminimas ateinančioms kartoms apie drąsių Lietuvos vyrų – savanorių – kovas.

„Žiūriu į šių vyrų pavardes ir jaučiu jiems didžiulę pagarbą. Skaitau kaimynų, kuriuos pažinojau, pavardes. Aš labai didžiuojuosi ir savo tėte, kuris savanoriu tapo sausio mėnesį, jis kartu su kitais savanoriais jau vasario mėnesį stojo į mūšį su bolševikais. Gal daug kam kyla klausimas, kas juos įkvėpė tokiam žygiui. Tai – didžiulis noras turėti laisvą tėvynę, laisvą Lietuvą“, – kalbėjo savanorio sūnus ir dėkojo paminklo sumanytojui, Lukšių seniūnui Vidui Cikanai.

Lukšietis Vitas Merčaitis Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio dieną miesteliui padovanojo kryžių, kuris garbingai stovi buvusio klebono kun. Antano Tatarės vardu pavadintoje pagrindinėje miestelio gatvėje. Pasak kryžių pašventinusio Lukšių parapijos klebono, tai – jau ketvirtas kryžius šioje gatvėje ir bus gerai matomas kiekvienam važiuojančiam pro Lukšius.

„Pasirinktas ąžuolas pakoregavo, kad būtent iš jo drošiu kryžių, matyt, kaip ta Lietuva buvo daug kartų žeista, taip ir tame medyje atšaka buvo, tarsi skeveldra įsirėžusi“, – pasakojo V. Merčaitis. Seniūnas V. Cikana priminė, kad kryžiui vieta parinkta neatsitiktinai – čia buvo NKVD pastatas.

Kovojusiems už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę skambėjo Lietuvos himnas.

Lina POŠKEVIČIŪTĖ („Draugas“)

Šakių rajonas
Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija