2018 m. kovo 16 d.
Nr. 11 (2278)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos kūrėjai


XXI Amžius


Kronika

Gimtadieniai Vasario 16-ąją

Lietuvos vėliavos spalvų juostos
nutiestos iš bažnyčios varpinės bokšto

PAGĖGIAI. Po klebono kun. Kazio Žutauto aukotų šv. Mišių Šv. Kryžiaus bažnyčioje žmonės dalyvavo Lietuvos bažnyčių varpų sąšaukoje „Gloria Lietuvai“. Parapijiečiams sustojus šventoriuje, suskambus poetės, dainininkės, dailininkės Gintarės Jautakaitės dainai „Viešpaties lelija“ bei iš varpinės bokšto viršūnės tautiniais kostiumais pasipuošusioms bibliotekos darbuotojoms nutiesiant nacionalinės vėliavos spalvų juostas, nuaidėjo 100 varpo dūžių sveikinimas Lietuvai.

Savivaldybės kultūros centro organizuoto teatralizuoto Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimo „Valstybės amžininkai“ metu, pasveikinti Vasario 16-ąją gimę Pagėgių krašto gyventojai. Kiekvienas sukaktuvininkas pagerbtas Lietuvos vėliavos spalvų žvakelėmis, vardiniu, nacionaline ornamentika dekoruotu savivaldybės mero sveikinamuoju raštu. Gėlių žiedais sukaktuvininkus sveikino savivaldybės administracijos seniūnai, giminaičiai, kolegos, bičiuliai.

Vasario 16-ąją gražias gimimo sukaktis minėjusieji kraštiečiai po šventinio renginio kultūros centre pakviesti į Viešąją biblioteką, kurioje vaišinti Pagėgių savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos dovanoto torto gabalėliu bei arbatos puodeliu. Popietės metu, besišnekučiuojant apie Lietuvą bei šalies ateities perspektyvas, sukaktuvininkai išsakė gražiausius žodžius Lietuvai, taip dalyvaudami Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos organizuotoje visuotinėje pilietinėje-kūrybinėje iniciatyvoje „Aš myliu Lietuvą“.

Sonata VITKUTĖ

Astos ANDRIULIENĖS nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija