2018 m. kovo 23 d.
Nr. 12 (2279)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vasario 16-osios Akto signataro tėviškėje

Pagarba vėliavai signatarų krašte

Vasario 16-osios signataro S. Banaičio
tėviškę žymintis akmuo

40 metrų ilgio vėliava atnešta
nuo V. Kudirkos paminklo ir iškelta
ant vandentiekio bokšto

Signataro S. Banaičio tėviškėje
Vaitiekupiuose žygeiviai
įsiamžino sudarę skaičių „100“

ŠAKIAI. Vasario 16-ąją vyko įvairių Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtų akcijų. Rytą prie Šakių ežero susirinkę jaunimo atstovai apjuosė per jį vedantį pėsčiųjų tiltą 40 metrų ilgio Trispalve. Paskui ji atnešta prie Vinco Kudirkos paminklo. Po šv. Mišių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje žmonės rinkosi Rotušėje prie rajono savivaldybės. Ten surengta iškilminga Lietuvos vėliavos pakėlimo ceremonija, sugiedota „Tautiška giesmė“. Susirinkusiuosius sveikindamas rajono meras Edgaras Pilypaitis, kreipdamasis į atvykusią į renginį Kudirkos Naumiestyje gyvenančią Danutę Baukytę, prieš 66 metus talkinusią su bendraklasiais iškeliant Trispalvę ant vandentiekio bokšto ir už tai gavusią 25 metus lagerio, siūlė džiaugtis, kad šių dienų mokiniai laisvai, nesislapstydami gali nešti mūsų valstybės vėliavą. Šakiečiai 12.30 val. išgirdo ne tik bažnyčios varpus, bet ir miesto karilioną. Paskui 40 metrų Trispalvę jaunimas V. Kudirkos gatve atnešė prie Šakių vandentiekio bokšto. Renginyje prie jo kalbėjusi D. Baukytė džiaugėsi, kad susirinko daug jaunimo, dėkojo jį auklėjantiems mokytojams. Šakių jaunimo sąjungos „Apskritasis stalas“ pirmininkas Tautvydas Šukys sakė, kad šiandieninę vėliavą galima susieti su XIX amžiaus pabaigoje Šakiuose gyvenusiu V. Kudirka ir 1952 metais Šakiuose ant vandentiekio bokšto iškelta gimnazistų vėliava. Lietuvos moksleivių sąjungos Šakių rajono moksleivių tarybos prezidentas Dominykas Šiugžda džiaugėsi, kad į minėjimą atėjo daug jaunimo, ir prisiminė Seime vykusiame minėjime prezidento Valdo Adamkaus pasakytą mintį, jog kiekvienas žmogus turi išnaudoti duotas galimybes. O jų jaunimas dabar turi daug. Nuo vandentiekio bokšto išsiskleidė ilga Trispalvė. Paskui trys delegacijos su atminimo puokštėmis išvyko į Šakių rajone esančių trijų Vasario 16-osios Akto signatarų tėviškes – Sintautų seniūnas Kęstutis Birbilas perėmė signatarui Jonui Vailokaičiui, kilusiam iš Pikžirnių kaimo, Žvirgždaičių bendruomenė – vysk. Justinui Staugaičiui, kilusiam iš Tupikų kaimo, skirtas puokštes, o į signataro Saliamono Banaičio tėviškę Vaitiekupių kaime išvyko daugiau kaip 100 žmonių, Šakių ,,Varpo“ mokyklos mokiniai ir mokytojai, kariai savanoriai, pėsčiomis žygiavo pro Papartynų kaimą. Atstumas iki Vaitiekupių – apie 8 km. Nešini trijų spalvų balionais apie valandą ėję žygeiviai nestokojo geros nuotaikos, o tempą padiktavo Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės 205-osios pėstininkų kuopos nariai. Prie S. Banaičio tėviškę ženklinančio akmens padėtos rajono mero E. Pilypaičio perduotos gėlės, Lietuvos himną trimitu sugrojo Nerijus Jakštonis, kariai savanoriai salvėmis pagerbė signatarą S. Banaitį. „Svajoju, kad šioje vietoje būtų atkurta signataro tėviškė su pastatais. Aš galbūt jau nesulauksiu to momento, bet viliuosi, kad jaunimas šią idėją ateityje galėtų įgyvendinti“, – kalbėjo visuomenininkas Gintautas Žulys, trumpai priminęs S. Banaičio biografiją. Šakietis Gintautas Lenkas išsakė norą jau šiais metais S. Banaičio tėviškėje pasodinti ąžuolyną. Žygeiviai sustoję ir skanduodami „Mes mylime Lietuvą“ sudarė skaičių 100 ir į dangų paleido 100 Lietuvos vėliavos spalvų balionų. Renginio pabaigoje visi pasivaišino.

Robertas BUCKUS

Vido VENSLOVAIČIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija