2018 m. kovo 23 d.
Nr. 12 (2279)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Vyriausią Lietuvos kunigą įvertino Lenkija

Kun. Antanas Dilys

Kovo 19-ąją Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios rezidentas kun. Antanas Dilys šventė savo gyvenimo 95 metų jubiliejų. Nuo vasario 15 dienos šis 73-iuosius kunigystės metus skaičiuojantis kunigas yra vyriausias ne tik Vilniaus arkivyskupijoje, bet ir visoje Lietuvoje.

Praėjusį sekmadienį, kovo 18-ąją, dalyvaujant gausiam būriui parapijiečių ir keletui svečių kunigų, kun. A. Dilys per lenkiškas šv. Mišias Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje buvo pasveikintas su 95 metų jubiliejumi. Daug gražių žodžių jam išsakė dabartiniai ir buvę parapijiečiai bei valdžios atstovai.

Kovo 19-ąją, pirmadienį, Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje pats jubiliatas aukojo padėkos už jam Dievo duotą gyvenimą šv. Mišias. Koncelebravo penkiolika svečių kunigų.


Ilgas ir tiesus gyvenimo kelias

Kun. Kęstutis Žemaitis

Kovo 21-ąją lietuviui kunigui, gyvenančiam JAV, Klyvlendo mieste, sukaks 90 metų.

Gimė Šalniškėje

Kęstutis Žemaitis gimė 1928 m. kovo 21 d. Šalniškėje, netoli Kazlų Rūdos. Čia prasidėjo jo gyvenimo kelias. Prieš kelerius metus prie namo, kuriame gimė kun. K. Žemaitis, pastatytas koplytstulpis, juo įamžintas šioje vietovėje urėdu dirbusio jo tėvo, miškininko, etnologo, Lietuvos valstybės veikėjo Vinco Žemaičio, atminimas.

Prabėgo daug metų. Įvyko dideli pokyčiai. Sovietų okupacija sujaukė Lietuvos žmonių gyvenimus. Vincui Žemaičiui su žmona Brone ir sūnumis Kęstučiu ir Algirdu pavyko pasitraukti į Vokietiją, vėliau – į JAV ir ten laukti, kol išsivaduos Lietuva. Žemaičiai nė akimirką nepamiršo Tėvynės ir dirbo jos ateičiai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija