2018 m. kovo 30 d.
Nr. 13 (2280)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Bažnyčią su seniūnija sujungė Trispalvė

Šv. Mišias šventinę dieną aukojo
keturi kunigai (iš kairės): Alvydas
Dvareckas, kan. Deimantas Brogys,
kan. prof. dr. Kęstutis Žemaitis,
kun. Arvydas Jakušovas
Autorės nuotrauka

Nuo bažnyčios varpinės
iki seniūnijos pastato išskleista
30 metrų ilgio valstybės vėliava
Kan. Deimanto BROGIO nuotrauka

ŠUNSKAI. Vasario 16-ąją vykęs valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtas minėjimas „Brangiausios spalvos trys“ prasidėjo šv. Mišiomis tautiniais simboliais išpuoštoje Šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje. Jas aukojo net keturi kunigai: parapijos klebonas kanauninkas Deimantas Brogys, iš Šunskų kilęs kanauninkas, profesorius, teologijos mokslų daktaras Kęstutis Žemaitis ir svečiai – Keturvalakių (Vilkaviškio r.) Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonas kun. Arvydas Jakušovas bei Bartninkų (Vilkaviškio r.) parapijos klebonas kun. Alvydas Dvareckas. Giedojo Virginijos Junevičienės vadovaujamas „Suvalkijos“ choras ir solistai. Homilijoje įžvalgomis apie laisvę, meilę artimui, tėvynei ir gimtajai parapijai dalinosi kan. prot. dr. K. Žemaitis. Po šv. Mišių susirinkusieji drauge su gitarą į rankas paėmusiu Šunskų seniūnu Rimantu Lekecku bažnyčioje atliko Lietuvai skirtą dainą, o vėliau nešini dovanų gautomis mažomis trispalvėmis susibūrė šventoriuje. Nuo bažnyčios varpinės iki seniūnijos pastato buvo išskleista 30 metrų ilgio ir 4,3 metro pločio valstybės vėliava, o iš bažnyčios varpinės po visą miestelį pasklido varpais atliekama „Tautiška giesmė“ – Lietuvos valstybės himnas.

Seniūnas R. Lekeckas šventoriuje padėkojo ypatingam valstybės jubiliejui didžiulę vėliavą pasiuvusiai seniūnijos buhalterei Romai Alesienei, padovanojo jai Šunskų miestelio vėliavą, tokią pat dovaną įteikė bendruomenės pirmininkei Linai Kaleinikovienei. Skambant varpų melodijoms buvo nešamos gėlės, ir padėtos prie paminklinio akmens Lietuvos Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriams ir savanoriams atminti. Vėliau miestelio skvere visi renginio dalyviai vakarojo prie laužo.

Eglė Alenskaitė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija