2018 m. kovo 30 d.
Nr. 13 (2280)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Šiaulių vyskupijoje

Kelmės dekanate

Pagerbti mirusieji kunigai...

Grupė parapijiečių ir klebonas
kun. Rimantas Žaromskis (kairėje)
prie paminklo kunigui
ir poetui Ričardui Mikutavičiui

Tytuvėnai. Belaukiant Kristaus Prisikėlimo šventės vienuolės, Maldos į Dievo Gailestingumą grupės vadovės Rozalijos Rimkutės iniciatyva Tytuvėnų klebonas kun. Rimantas Žaromskis ir susirinkusieji Šv. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, bažnyčioje šv. Mišiomis pagerbė šioje bažnyčioje dirbusius ir Amžinybėn iškeliavusius kunigus: Pranciškų Bastį (1915 10 02–1939 06 03–1984 07 02), Ričardą Mikutavičių (1935 02 26–1958 03 23–1998 07 01), Vytautą Laboną (1930 09 29–1957 04 17–2000 05 17), Antaną Jokubauską (1929 09 01–1954 09 12–2012 12 17), Vytautą Butkų (1934 01 01–1958 03 23–2016 12 20).

Praėjo 20 metų nuo kun. R. Mikutavičiaus, klebonavusio Tytuvėnuose trylika metų, žūties. Jau seniai aikštėje prieš bažnyčią stovi paminklas „kad Lietuva neišsivaikščiotų“, skirtas šiam kunigui ir poetui atminti. Po šv. Mišių galėjome susirinkti prie šiam kunigui skirto paminklo, uždegti žvakes ir padėti gėlių. Maldos į Dievo Gailestingumą grupės nariai Antanina Gvozdienė, Stasė Česnauskienė, Pranas Valčiukas, Justina Viržintienė giedojo kunigo Ričardo Mikutavičiaus sukurtas giesmes, skaitė bei deklamavo eilėraščius iš jo knygos „Poterių upė“.

Justina

Viržintienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija