2018 m. kovo 30 d.
Nr. 13 (2280)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Svarbus susitikimas

Gargždų dekanato kunigai ir tikybos
mokytojai katechetai su vyskupu
Kęstučiu Kėvalu ir svečiais
iš Telšių Gargždų bažnyčioje

Kovo 7 dieną Gargžduose lankėsi Telšių vyskupas ordinaras Kęstutis Kėvalas. Jį lydėjo vyskupijos kurijos kancleris, kun. rel. m. mgr. Haroldas Šneideraitis, vyskupijos katechetinio centro vadovas, mons. kan. eduk. m. lic. Rimantas Gudlinkis. Parapijos patalpose svečių laukė dekanato kunigai, tikybos mokytojai katechetai.

„Mūsų susitikimo tikslas – pabendrauti, susipažinti, sužinoti problemas, rūpesčiai, pasvarstymai apie katechezę“, – kalbėjo vyskupas. Ruošiant vaikus, jaunimą sakramentams, ypač svarbu ugdyti gebėjimą žinias pritaikyti praktiškai, praturtinti išgyvenimus liturgijoje, pajusti tikėjimo džiaugsmą. Yra pasiūlyta sutvirtinamiesiems organizuoti savaitgalius, siekiant bendrystės, maldos, sugebėjimų įgytas žinias taikyti gyvenime. Suaugusiųjų švietimo programos tikslas – padėti tėvams, kurie ruošia vaikus šeimoje sakramentams. Pageidautina, kad tėvai patys gilintų savo žinias ir šeimoje aktyviau ruoštų vaikus sakramentams, dalyvautų sekmadienio Mišiose. Tai jau yra privaloma kai kuriose parapijose.

„Šio susitikimo esmė – ar mes pajėgūs žengti žingsnį į priekį ruošiant jaunimą, vaikus  sakramentams“, – kalbėjo vyskupijos katechetinio centro vadovas mons. R. Gudlinkis. Didesni reikalavimai ruošiantis sakramentams yra tam, kad katalikai būtų sąmoningesni, kad tikėjimo džiaugsmas spinduliuotų jų akyse.

Vysk. K. Kėvalas per dekanato kunigus pareiškė padėką parapijų tikintiesiems, rajono savivaldybei už paramą bažnyčioms, dėmesį kunigų buičiai. Vyskupas domėjosi naujos Slengių bažnyčios statyba. Kunigai ir vyskupas aptarė parapijų ribų patikslinimo reikalingumą.

Telšių vyskupijos kancleris kun. H. Šneideraitis domėjosi parapijų ūkine-finansine veikla 2017 metais.

Kalbėdamas su tikybos mokytojais katechetais, vyskupas daug dėmesio skyrė vaikų, jaunimo ruošimui sakramentams, neformalaus ugdymo, tėvų įtraukimui į ruošimą sakramentams, ypač Sutvirtinimo.

Kazimiera Sipienė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija