2018 m. kovo 30 d.
Nr. 13 (2280)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Žiežmariškiai giedojo Airijoje

Žiežmarių Šv. Jokūbo parapijos chorui ne naujiena savo giesmėmis džiuginti kitų parapijų tikinčiuosius. Kiekvienais metais giedame didžiuosiuose Žolinės atlaiduose Pivašiūnuose, mus kvietė Birštono, Paparčių bažnyčių kunigai. Teko giedoti ir Vilniuje, Šv. Teresės, Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčiose, Aušros Vartų koplyčioje. Bet vienas praėjusių metų lapkričio savaitgalis mūsų kolektyvui buvo išskirtinis. Penktadienio popietę, susirinkę Kauno oro uoste, išvykome į Airiją. Jaudinomės. Jautėme atsakomybę – juk atstovausime ne tik savo parapijai, bet ir Lietuvai.

O prasidėjo viskas nuo mūsų kolektyvo narės Onos Petkuvienės ir jos dukros Rasos Kuprienės, gyvenančios Airijoje ir vadovaujančios Kilio miesto Šv. Brigitos bažnyčios chorui. Moterims ir kilo idėja: o kas, jei susitiktume? Ilgai nedvejoję, ėmėme ruoštis kelionei. Ir štai mes jau Dublino oro uoste. Čia mūsų laukė visas Kilio parapijiečių būrys. Vos susipažinus, įtampa atslūgo, nes pavergė tų žmonių paprastumas ir nuoširdumas. Vakarą pas Rasą praleidome prie gausiai vaišėmis nukrauto stalo. Susipažinome su numatyta savaitgalio dienotvarke ir išsiskirstėme pas naujuosius bičiulius airius į jų namus ilsėtis – kas Naso, kas Kilio miestuose.


Piligrimystė po Meksiką

Dineta Babarskienė

Kun. Tadeus Vallian Meksikoje

Jau vėlų, žvarbų vakarą vargu ar galima buvo tikėtis sulaukti norinčių išgirsti pasakojimą apie piligriminę kelionę. Tačiau susirinkusiųjų gausa privertė nustebti. Pasirodo, Lazdijų Šv. Onos parapijoje dirbantis Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonas kun. Tadeus Vallian itin mylimas parapijiečių, o sugrįžęs iš tolimosios Meksikos sutiktas su gėlėmis ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos Lazdijų skyriaus narių parvežta padėka jam. Toks šiltas sutikimas maloniai nuteikė ir patį kunigą. „Meldžiausi už jus į stebuklingąją Gvadelupės Mergelę“, – susirinkusiems sakė kunigas, švytintis, kupinas įspūdžių ir tarsi pakylėtas. Toks sugrįžo mylimas kunigas namo pas tikinčiuosius iš piligriminės kelionės po Meksiką. „Dar prieš išvykdamas į Gvadelupę visiems sakiau, kad į šią kelionę mane pakvietė Marija. Visą kelionę ji motiniškai globojo“, – sakė kunigas Tadeus tik patvirtindamas, kad jį visą gyvenimą lydi Švč. Mergelė Marija. Gvadelupė – itin svarbi vieta. Popiežius Jonas Paulius II Gvadelupėje lankėsi net keturis kartus, dabartinis popiežius Pranciškus ten irgi jau pabuvojo.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija