2018 m. kovo 30 d.
Nr. 13 (2280)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Piligrimystė po Meksiką

Dineta Babarskienė

Kun. Tadeus Vallian Meksikoje

Jau vėlų, žvarbų vakarą vargu ar galima buvo tikėtis sulaukti norinčių išgirsti pasakojimą apie piligriminę kelionę. Tačiau susirinkusiųjų gausa privertė nustebti. Pasirodo, Lazdijų Šv. Onos parapijoje dirbantis Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonas kun. Tadeus Vallian itin mylimas parapijiečių, o sugrįžęs iš tolimosios Meksikos sutiktas su gėlėmis ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos Lazdijų skyriaus narių parvežta padėka jam. Toks šiltas sutikimas maloniai nuteikė ir patį kunigą. „Meldžiausi už jus į stebuklingąją Gvadelupės Mergelę“, – susirinkusiems sakė kunigas, švytintis, kupinas įspūdžių ir tarsi pakylėtas. Toks sugrįžo mylimas kunigas namo pas tikinčiuosius iš piligriminės kelionės po Meksiką. „Dar prieš išvykdamas į Gvadelupę visiems sakiau, kad į šią kelionę mane pakvietė Marija. Visą kelionę ji motiniškai globojo“, – sakė kunigas Tadeus tik patvirtindamas, kad jį visą gyvenimą lydi Švč. Mergelė Marija. Gvadelupė – itin svarbi vieta. Popiežius Jonas Paulius II Gvadelupėje lankėsi net keturis kartus, dabartinis popiežius Pranciškus ten irgi jau pabuvojo.

Jei nori būti geras kunigas, paduok ranką Švč. Mergelei Marijai

Tokį patarimą yra gavęs ir kun. T. Vallian. Bet apie viską iš pradžių. „Studijuojant ketvirtame seminarijos ketvirtame kurse, iškilo didelių abejonių dėl kunigystės įsipareigojimų, klausiau savęs, ar būsiu tinkamas kunigas“, – tuometinėmis savo abejonėmis pasidalino kunigas. Laimei, dvasios vadas padrąsino ir davė patarimą: „Jei nori būti geras kunigas, paduok Marijai ranką ir Ji tave saugiai ves kunigystės kelyje“. Tuomet jis pradėjęs melstis į Švč. Mergelę Mariją ir vis klausti, kaip paduoti jai savo ranką? Atsakymo ilgai laukti nereikėjo. „Koplyčioje radau brošiūrėlę „Asmeninio atsidavimo Marijai abėcėlė“. Padariau neatšaukiamą visišką pasiaukojimą Švč. Mergelei Marijai“, – teigė kunigas, rodydamas dokumentą, raštiškai bylojantį apie jo pasiaukojimą. 2010 metais kun. T. Vallian buvo paskirtas klebonu į Šlavantų parapiją, kurioje yra ypač mylima Švč. Mergelė Marija. Žinia, kad šioje parapijoje klebonavo kun. Juozas Zdebskis, kuris 1956 metais Vilniaus Aušros Vartų koplyčioje irgi buvo visiškai pasiaukojęs Marijai specialiu įžadu. „O knygelę „Asmeninio atsidavimo Marijai abėcelę“ aš ir šiandien mielai visiems dalinu. Juk pasiaukojimas Marijai nėra kažkas naivaus, tiktai ypatingai didelė Dievo dovana“.

Įspūdžiai iš kelionės pradėti pasakoti nuoširdžia malda

Žvakelės liepsna sušildė, o nuoširdi malda suartino. Taip kun. T. Vallian pradėjo savo pasakojimą apie tolimąją šalimi. Kunigas supažindino su Meksika, pateikė apie ją statistinių duomenų, išskyrė tai, kas būdinga jai ir jos žmonėms. Pradėjęs nuo to, kad Meksikoje gyvena 125 mln. žmonių, sostinėje Meksike – apie 30 mln., jis sakė, jog šalyje yra 18 valstijų ir kiekviena turi savas tradicijas, tautinius rūbus, tautinius šokius. Kalbėta ir apie maistą – virtuvėje dominuoja kukurūzai. Net 89 procentai meksikiečių katalikai. Kunigas atkreipė dėmesį ir į tai, kaip toje šalyje gerbiamos moterys, mat ten mažai moterų dirba valdiškuose darbuose, jos dažniausiai augina vaikus, o vyrai, atsidėkodami joms, šeštadieniais ir sekmadieniais žmonas kviečiasi į barus, restoranus, jie kartu pramogauja. Kai kurios šeimos turi tarnaites. Kunigas sakė, kad piligriminė arba maldinga kelionė vis dėlto labai skiriasi nuo įprastos turistinės-pažintinės.

Meldėsi už visus jam brangius žmones

Į šią kelionę kunigą, anot jo paties, vedė Švč. Mergelė Marija. Jis nuklydo į prisiminimus apie savo mamą, savo paties atėjimą į šį pasaulį, paminėjo, kad jaučiasi Švč. Mergelės Marijos palaimos apgaubtas ir lydimas visą gyvenimą. Tad ši piligriminė kelionė buvusi dar ir galimybė padėkoti Švč. Mergelei Marijai už jos nežemišką globą. Dažniausiai mes bažnyčioje prašome, apsilankome prispausti bėdų, vargų ir rūpesčių, o padėkoti pamirštame. Vis prašome. Anot kunigo, meksikiečiai į Gvadelupės baziliką prie stebuklingojo paveikslo ateina pirmiausia padėkoti, o tik paskui prašo malonių. Tad buvo dėkota, melstasi, aukotos šv. Mišios. Kunigas meldėsi už visus jam brangius žmones, geradarius. Juk tai – ypatinga vieta. Minias piligrimų iš viso pasaulio sutraukia Gvadelupės bazilika, joje galima išvysti stebuklingąjį Mergelės Marijos paveikslą. Pasakojama, kad šis ant vieno indėno apsiausto atsiradęs stebuklingas Šv. Mergelės atvaizdas, šiandien laikomas mįslingiausiu atvaizdu pasaulio istorijoje. Paveikslas kabo maždaug penkių metrų aukštyje ir yra matomas visoje bažnyčioje, o norintiems pamatyti iš arčiau už altoriaus pakylos palikta erdvė, kurioje, kad nesusidarytų spūstys, priešingomis kryptimis važinėja horizontalūs eskalatoriai.

Ypatinga kelionė – 3300 kilometrų, 12 miestų

Kunigas rodė nuotraukas, detaliai apibūdindamas užfiksuotus vaizdus, atkreipdamas dėmesį į detales. Ir ko tik nepamatėme! Džiaugėmės, jog ir mes, kunigo vedini, nors ir virtualiai, bet nors vieną koją „įkėlėme“ į šią šalį. Ir plaukta, ir važiuota, ir gamta žavėtasi. Kunigas nevengė pajuokauti, tik dar labiau pagyvindamas savo įspūdingą pasakojimą. Plaukimas upe Sumedora kanjone (tarpeklyje) kunigui paliko neišdildomus įspūdžius ir net žiūrėjusiems nuotraukas tai atrodė įspūdinga, gamtos didybė pribloškė, o prieš akis atsiveriantis grožis privertė aikčioti. „Atvykę į Meksiką, mes buvome aukščiausiai jūros pakilę net 2500 metrų“, – pasakojo kunigas. Pabuvota Kan Kune, didžiuliame kurortiniame mieste prie Karibų jūros krantų. Įdomu tai, kad „Kan Kun“ indėnų kalba reiškia gyvačių miestą. „Iš rytų į pietus nuvažiavome 3300 kilometrų, aplankėme 12 miestų, 3 paras praleidome Kan Kuno kurorte“, – rodydamas nuotraukas sakė kunigas. Ir grožėjomės bažnyčiomis, bazilikomis, stebėjomės jų didybe, pamatėme bent nuotraukose garsiąsias piramides. Tai – įvairialypis kraštas, kuriame viskas greta: kalnai ir lygumos, dykumos ir subtropikų džiunglės, senovės civilizacijų liekanos ir šiuolaikiniai milijoniniai miestai ir, žinoma, stebuklingasis Švč. Mergelės Marijos paveikslas. Kelionė, prasidėjusi sausio 12 dieną, truko ilgai, namo sugrįžta tik 26 dieną, bet tikrai neprailgo. Gerai nusiteikęs kunigas tarsi visus pakylėjo, o matyti tokį laimingą kunigą – džiaugsmas visiems tikintiesiems. Net kunigo balsas virpėjo ypatingai, kai jis dalijosi savo įspūdžiais iš kelionės nepamiršdamas net mielų smulkmenų. „Švč. Mergelė Marija laimino mūsų kunigėlio kelionę“, – sakė viena parapijietė.

„Marija mane veda, pataria, globoja. Kartais parūpina daug darbo ir kančios, o kartais padovanoja atsipalaidavimo ir pramogų“, – tvirtino kun. T. Vallian. O tiek išvydus, išvaikščiojus, pasimeldus ramia širdimi sugrįžus čia, kur viskas sava ir brangu, namo, su naujomis jėgomis vėl kibta į naujus darbus, kurių kunigui, anot jo paties, Švč. Mergelė Marija nuolat parūpina.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija