2018 m. balandžio 20 d.
Nr. 16 (2283)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

100 metų – tūkstančiai žygių...


XXI Amžius


Knyga „Senoji Kelmė: atvirukai ir fotografijos“

KELMĖ. Rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje pristatyta praėjusių metų pabaigoje išleista knyga „Senoji Kelmė: atvirukai ir fotografijos“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Solidžią 180 puslapių knygą-albumą, kurios sudarytojai – Petras Kaminskas ir Jonas Nekrašius, redakcinė komisija: pirmininkas – rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, nariai – mero pavaduotojas Izidorius Šimkus, Kelmės krašto muziejaus direktorė Danutė Žalpienė, muziejininkas Rimantas Serva ir jau Amžinybėn iškeliavęs ilgametis Kelmės rajono kultūros darbuotojas Algis Petras Krutkevičius, 800 egzempliorių tiražu išleido UAB „Litera“. Knygoje pristatomi svarbiausi senuosiuose atvaizduose išlikę miesto, architektūros objektai, žmonės, istoriniai įvykiai, šventės, tuomečio gyvenimo atspindžiai: mada, buitis, technika. Atvirukai, fotografijos, žemėlapiai ir kita ikonografinė medžiaga paimta iš Kelmės krašto muziejaus, Lietuvos nacionalinio muziejaus ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus archyvų, privačių kolekcijų.

Knygos pagrindą sudaro atvirukai ir senosios fotografijos, tačiau joje pateikta ir Kelmės krašto muziejaus direktorės D. Žalpienės parengta XV–XX amžiaus pirmosios pusės Kelmės istorijos apžvalga, P. Kaminskas nagrinėja atvirukus su Kelmės atvaizdais, o J. Nekrašius apžvelgia senus žemėlapius, XIX–XX amžiaus fotografijos Kelmėje aspektus, kelmiškių portretus. Knygoje publikuojamuose atvirukuose ir fotografijose atsispindi laikotarpis nuo XIX amžiaus pabaigos iki 1941 metų, prie kiekvieno jų pateikta informacija lietuvių ir anglų kalbomis.

Pristatymo metu Kelmės krašto muziejaus direktorė D. Žalpienė priminė, kad knygos idėja gimė dar 2006 metais. Jos autorius – A. P. Krutkevičius, ilgai kaupęs medžiagą šiam leidiniui. Jau 2007 metais buvo aptariamas knygos turinys, koncepcija, Kelmės krašto muziejus padėjo atrinkti medžiagą, tačiau įgyvendinti šiai idėjai vis trūko lėšų. D. Žalpienė pasidžiaugė, kad knyga, pasakojanti Kelmės istoriją, dienos šviesą išvydo valstybės šimtmečio išvakarėse.

Knygos redakcinės komisijos pirmininkas, rajono savivaldybės meras V. Andrulis kalbėjo, kad Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis tapo galutiniu postūmiu knygai atsirasti, o realus pagrindas buvo padėtas jau seniai. Šiam sumanymui įgyvendinti buvo sudaryta darbo grupė, davusi daug patarimų ir pastabų rengiant leidinį. Meras sakė manantis, kad tiek jam, tiek kitiems kelmiškiams turėtų būti malonu pavartyti leidinį ir pamatyti vaizdus, kurių daugelis iš mūsų jau neprisimena ir net neįsivaizduoja.

Muziejaus direktorė D. Žalpienė pristatė knygos turinį, priminė pagrindinius Kelmės istorijos faktus nuo XV amžiaus pabaigos iki pirmosios praėjusio amžiaus pusės, supažindino su senosios Kelmės vaizdais atvirukuose. Muziejininkas R. Serva apžvelgė knygos dalį, į kurią sudėtos fotografijos: Kelmėje dirbę fotografai ir veikusios fotoateljė, XX amžiaus pirmosios pusės kelmiškių portretai, senosios Kelmės gyvenimas ir vaizdai.

Knyga „Senoji Kelmė: atvirukai ir fotografijos“ – puiki dovana tiek miesto istorijai neabejingiems kelmiškiams, tiek į rajoną atvyksiantiems užsienio svečiams, ir, pasak mero V. Andrulio, gražus Kelmės miesto istorijos priminimas.

Kelmės miesto seniūnas Romas Atkočaitis ir savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Sonata Venckienė dėkojo visiems, prisidėjusiems prie knygos „Senoji Kelmė: atvirukai ir fotografijos“ išleidimo ir sutiktuvių, kurias papuošė senosios Kelmės krašto dainos, atliekamos Kelmės kultūros centro atlikėjų.

Virginija Navikienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija