2018 m. balandžio 20 d.
Nr. 16 (2283)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Kokia turi būti parapija XXI amžiuje

Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas
sveikina konferencijos dalyvius

TVERAI. 2018 metais Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija švenčia 400 metų jubiliejų nuo pirmosios bažnyčios pastatymo. Ji Tveruose buvo pastatyta 1618 metais. Minint šį jubiliejų, kartu su Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetu surengta tarpdisciplininė respublikinė mokslinė konferencija „Parapija XXI amžiuje“. Joje buvo siekiama akademiniu žvilgsniu analizuoti parapijos vaidmenį XXI amžiuje, II Vatikano Susirinkimo šviesoje, įvairių mokslų aspektais atrasti problemas, kelti pastoracijos aktualizavimo klausimus, ieškoti atsakymų į epochos iššūkius. Į parapijos namus susirinkusius konferencijos dalyvius, atvykusius ne tik iš Žemaitijos, bet ir kitų Lietuvos vietų, sveikino jos globėjas Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, gero darbo linkėjo Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis bei Seimo nariai Jonas Varkalys ir Remigijus Žemaitaitis. Lietuvos katechetikos centro direktorius mons. Rimantas Gudlinkis linkėjo konferencijos dalyviams išgirsti Bažnyčios kvietimą būti parapijoje, o VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas diak. Benas Ulevičius džiaugėsi, jog pirmą kartą imamasi ieškoti parapijos „veido“ mūsų laikais. Konferencijoje gvildentos įvairios temos: iššūkiai parapijai postmoderniame pasaulyje, žvelgta į parapiją, kaip prigimtinės tiesos apie žmogų skleidėją, ieškota parapijos ugdomųjų iššūkių ir uždavinių. Įvairių sričių mokslininkai kėlė probleminius klausimus ir ieškojo atsakymo, ką šiandien parapija gali pasiūlyti jaunimui, šeimoms, gyvenimo paribiuose esantiems tikintiesiems ir kaip gaivinti priklausymo parapijai jausmą.


Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Lankėsi „Marijos radijo“ savanorės

„Marijos radijo“ savanorės su Skapiškio
giesmininkais ir klebonu
kun. Albertu Kasperavičiumi
Skapiškio bažnyčios šventoriuje prie
kan. Nikodemo Kasperiūno kapo ir Lurdo

SKAPIŠKIS. Balandžio 15-ąją, sekmadienį, Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje pirmąsyk lankėsi „Marijos radijo“ savanorės. Jos dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo klebonas kun. Albertas Kasperavičius. Gražiai giedojo Skapiškio parapijos choras, vadovaujamas Astos Davolienės. Jis vis pasipildo naujais dainininkais. Po šv. Mišių savanorės iš Utenos Violeta Jacevičienė, Jolita Stundžienė ir Alvyda Kapušinskienė bendravo su parapijiečiais, pasimeldė prie Švč. Mergelės Marijos altoriaus. Išgirdo pasakojimą, apie tai, kad karo metu, bombarduojant Skapiškį, ilgametis parapijos klebonas kan. Nikodemas Kasperiūnas (1872 01 02–1896 05 18–1956 02 13) meldėsi prie Švč. Mergelės Marijos paveikslo, prašydamas Dievo Motiną apsaugoti bažnyčią. Jo maldą Marija išgirdo: bomba, iš lėktuvo numesta ant bažnyčios, pramušė lubose skylę ir įsmigo giliai į žemę ties Marijos altoriumi. Skylė buvo užkalta skarda ir per visą sovietmetį visi žinojo, kad ten yra bomba – vaikams buvo prigrasyta, kad negalima atsistoti ant skardos, – bomba sprogs. Ačiū Dievui, niekas nepaskundė sovietinei valdžiai – būtų buvęs puikus pretekstas uždaryti bažnyčią. Apie bombą buvo pranešta tik atėjus Nepriklausomybei. Išminuotojai, ją išvežę į poligoną, kažkam sakė, kad labai laiku pranešta – galėjo savaime sprogti.


Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Pasveikino gimtadienį šventusius klebonus

LAZDIJAI. Balandžio 8-ąją, Atvelykio sekmadienį, Šv. Onos bažnyčioje švęstas parapijos klebono kun. Nerijaus Žvirblio 40-asis gimtadienis. Po iškilmingų šv. Mišių, kurias drauge su klebonu koncelebravo Vilkaviškio klebonas ir dekanas prel. Vytautas Gustaitis bei Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris kun. Linas Baltrušaitis, parapijos kleboną sveikino Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis. Jis teigė, jog klebonas kun. N. Žvirblys Lazdijų parapijoje dirba dar neseniai, tačiau šio krašto žmonės jį nuoširdžiai priėmė ir pamilo, jog atrodo, kad kunigas čia darbuojasi jau ne vieną dešimtmetį. Rajono vadovas padėkojo už nuoširdų bendravimą sprendžiant problemas ir darbus, kurie dirbami vardan parapijos žmonių. Meras linkėjo klebonui energijos ir sėkmės darbuose, Dievo palaimos bei Lazdijuose švęsti dar ne vieną šventę.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija