2018 m. balandžio 27 d.
Nr. 17 (2284)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Mirė kultūrologas Petras Kimbrys

Petras Kimbrys

Šeštadienio naktį, balandžio 21-ąją, mirė vertėjas, kultūrologas, pirmasis katalikiškos krypties žurnalo „Naujasis Židinys-Aidai“ vyriausiasis redaktorius Petras Kimbrys. Kovo 17-ąją jam sukako 70 metų.

1973 metais P. Kimbrys pradėjo bendradarbiauti su pogrindine katalikų ir tautine spauda – „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, „Aušra“, „Viltis“ (pastarojoje parengė išsamius straipsnius apie šv. Kazimiero garbinimo išraiškas lietuvių dvasinėje kultūroje). Pirmasis krikščioniškosios kultūros žurnalo „Naujasis Židinys-Aidai“ vyriausiasis redaktorius suredagavo daugybę originalių ir verstinių biblistikos, teologijos, filosofijos, istorijos, dailėtyros ir grožinės literatūros veikalų, buvo Šventojo Rašto kanoninio ir ekumeninio leidimo specialiuoju redaktoriumi. Dirbdamas M. K. Čiurlionio muziejuje, P. Kimbrys parengė Mykolo Žilinsko kolekcijos katalogą, paskelbė straipsnių Lietuvos taikomosios dailės ir M. K. Čiurlionio kūrybos tematika. Jis yra parašęs filosofo Juozo Girniaus biografinę apybraižą „Kelionė ten ir atgal“ (1995), parengęs „Biblijos vardų adaptavimo principus“ (kartu su kt., 1997) ir sudaręs „Biblijos vardų žodyną“ (2000). 1992–2001 metais buvo Lietuvos Biblijos draugijos Direktorių tarybos narys, 1993–1996 metais Lietuvos radijo ir televizijos valdybos narys, 2001–2003 metais – fondo lietuviškai kultūrai ugdyti „Į laisvę“ Lietuvos filialo tarybos narys. P. Kimbriui pernai gruodį įteikta Bronio Savukyno premija.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija