2018 m. gegužės 4 d.
Nr. 18 (2285)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Gyvenimo audrose nepalūžęs

Antanas POCIUS

(Tęsinys. Pradžia nr. 46, 47, 48, 49, 50;
2018 m. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16)

Lageryje Petras Paulaitis greitai įgijo didelį autoritetą. Kitataučiai, sužinoję, kad jis mokėsi Italijoje, vadino jį profesoriumi. 11-ame lagpunkte P. Paulaitis atkūrė pogrindinę Lietuvos laisvės gynėjų sąjungą (LLGS). Pirmiausia tos organizacijos nariais tapo antrą kartą teisti lietuviai: Vincas Korsakas, Benediktas Valeika, Jonas Barčytis, Algis Šulskis, Algimantas Susnys, Algirdas Masaitis, Jonas Žičkus. Jie 11-ame lagpunkte buvo aktyviausi LLGS nariai. Iš senesnių politinių kalinių, teistų dar Stalino laikais, į pogrindinę organizaciją mažai kas stojo, nes jie baiminosi, kad lagerio čekistams iššifravus priklausymą tokiai organizacijai, gali padidinti bausmes. Organizacija veikė penketukų sistema. Labiau išsilavinę vyresnieji nariai užsiėmė jaunesniųjų bendraminčių tautiniu patriotiniu auklėjimu: kartu buvo minimos tautinės ir religinės šventės: Vasario 16-oji, Kalėdos, Velykos, per jas prisilaikyta atitinkamų papročių ir atributikos.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija