2018 m. gegužės 4 d.
Nr. 18 (2285)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Abipus Nemuno

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Už laisvę

Pro Deo et Patria

Slaptieji takai

Atodangos


XXI Amžius


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


MŪSŲ
RĖMĖJAS

100 metų –
tūkstančiai žygių...

Lietuvos kūrėjai


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 0,30 € + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją 

Šiame numeryje:

Kauno arkivyskupas
palaimino
pal. Teofiliui
Matulioniui
dedikuotą koplyčią
Sankt Peterburgo
Švč. Marijos Ėmimo
į dangų bažnyčioje

Vilniaus arkivyskupas
su meru aptarė
pasirengimo
popiežiaus
Pranciškaus
vizitui klausimus

Kabinasi už šiaudo

Kultūros ministerijos
premijos geriausiems
bibliotekininkams

Fotografijose –
Tilžės bažnyčia
ir lietuviai

Klausausi tylos

Puoselėjant žodyje
gerumo žiedą

Vieno Palūšės
bažnyčios
paveikslo istorija

Padrikos mintys

Niekindami kitus –
save paniekiname...

Gyvenimo
audrose nepalūžęs

Šv. Bazilijaus
Didžiojo ordino
400 metų jubiliejus:
bazilijonai šiandien

Tapęs raguvių
gyvenimo dalimi

Žemaičių
parlamentinės
grupės nariai susitiko
su regiono kunigais

Išgirsti Viešpaties balsą

Mindaugas Buika

Gerojo ganytojo sekmadienį popiežius
Pranciškus suteikė kunigystės
šventimus šešiolikai Romos kolegijas
ir seminarijas baigusiems diakonams

Naujosios evangelizacijos užuotis

Ketvirtasis Velykų sekmadienis, kuris vadinamas Gerojo Ganytojo sekmadieniu, paskatino prisiminti aktualų popiežiaus Pranciškaus mokymą apie dvasinių pašaukimų pastoraciją. Kadamgi tą sekmadienį, balandžio 22-ąją, Bažnyčioje jau 55-ąjį kartą buvo minima Pasaulinė maldos už pašaukimus diena. Šventasis Tėvas vėl atskiru kreipimusi pakvietė jaunus žmones įsiklausyti į Viešpaties balsą, šaukiantį prasmingai atpažinti ir įvykdyti savo asmeninio gyvenimo užduotį Bažnyčioje ir pasaulyje. 2018 metus galima vadinti ypatingais Pašaukimų metais, kadangi pasaulio katalikų bendruomenėse vyksta aktyvūs svarstymai, susiję su rudenį Romoje rengiama jaunimo sielovadai skirta Vyskupų Sinodo asamblėja, kurioje kaip tik bus nagrinėjamas ryšys tarp tikėjimo stiprumo ir geresnio pašaukimo įžvelgimo. Sekuliarizuotoje visuomenėje, kuri susiformavo ypač Vakarų Europoje ir kur iškilo sunki pašaukimų krizė, jų skatinimas, kaip nuolat pabrėžia Šventasis Tėvas, yra neatsiejamas nuo naujosios evangelizacijos pastangų, patikimo gailestingojo Dievo skelbimo ir liudijimo šiuolaikinėje kultūrinėje terpėje su visais jos prieštaringumais.


Tikėjimas ir šių dienų visuomenė

Tarptautinė mokslinė konferencija Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Kalba Romos Popiežiškojo Laterano
ir Popiežiškojo Grigaliaus universitetų
profesorius kun. br. dr. Džianluidžis
Paskalė OFM Cap.

TELŠIAI. Balandžio 18 dieną Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Tikėjimo iššūkiai šių dienų visuomenėje“. Jos globėjas – Telšių vyskupijos ordinaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, organizatoriai – Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija, Teologijos institutas, Popiežiškasis Laterano universitetas, Klaipėdos universiteto Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centras. Renginio partneriai – Telšių vyskupijos kurija, Telšių vyskupijos katechetikos centras, „Marijos radijas“. Konferencijoje dalyvavo Telšių vyskupijos kunigai, Telšių ir Vilniaus kunigų seminarijų seminaristai, tikybos mokytojai, katechetai, Trečio amžiaus universiteto studentai, grupės ir pavieniai asmenys iš visos Lietuvos. Sausakimšoje salėje, talpinančioje apie 300 žmonių, konferencija pradėta menine programa. Ją režisavo Laimutė Pocevičienė, o atlikėjai – iš Telšių kultūros centro, vadovaujami Ernestos Dargužienės ir Telšių Žemaitės dramos teatro vaikų ir jaunimo grupė „Savi“.


Mūsų Motina – Mokytoja

Kun. Vytenis Vaškelis

Dievo Sūnaus Gimdytojos Mergelės Marijos elgesys gali pamokyti kiekvieną, sekantį Kristumi. Kai Jai apsireiškė angelas Gabrielius, Ji sutriko, nes dar niekas iš mirtingųjų nebuvo girdėjęs žodžių, iškeliančių išskirtinį žmogui suteiktų Viešpaties malonių grožį (plg. Lk 1, 28–29). Trumpas Marijos sumišimas nesutrukdė Jai pagalvoti, o ką reiškia tai, kas dabar vyksta? Išklausiusi visą šio Dievo pasiuntinio paaiškinimą, Ji padarė tokį sprendimą, kurio padarinių, pakeitusių žmonijos istorijos raidą, dar negalėjo suvokti...

Dievo Sūnus, ketindamas įsikūnyti Marijos įsčiose, Jos neapdovanojo visažinyste, bet suteikė išmintingiausią nuolankumą, kurio apšviesta ir Šventosios Dvasios veikiama, Ji, remdamasi gyvu tikėjimu, aiškiai bei tvirtai visiškai atsidavė Visagaliam Dievui, nes savo sieloje leido įsišaknyti tobulą ramybę ateities įvykių išsipildymui teikiančiai tiesai: „Dievui nėra negalimų dalykų“ (Lk 1, 37).


Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Lankėsi vyskupas

Kalba Panevėžio vyskupas
Linas Vodopjanovas OFM

RAGUVA. Balandžio 22-ąją, sekmadienį, į Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią parapijiečiai ir kraštiečiai gausiai rinkosi sutikti Panevėžio vyskupo ordinaro Lino Vodopjanovo OFM. Todėl prie šventoriaus vartų sulaukę savo ganytojo visi sugužėjo į bažnytėlę ir pirmiausia išklausė Raguvos parapijos administratoriaus kan. Juozo Janulio raporto apie sielovadinę padėtį parapijoje. Šv. Mišias aukojo ir homiliją sakė Panevėžio vyskupas L. Vodopjanovas OFM, o po šv. Mišių visus parapijiečius ir svečius pakvietė įsiamžinti bendroje nuotraukoje prisiminimui ateinančioms kartoms. Kan. J. Janulis pakvietė vyskupą, Raguvos ir Traupio parapijų pastoracinės ir ekonominės tarybos, Gyvojo Rožinio būrelių, „Carito“ narius, bažnyčios choristus, Raguvos seniūną Juozą Skorulskį, Traupio seniūnę Daivą Tolušytę, Raguvos kultūros centro direktorę Kristiną Juškienę, Raguvos bendruomenės pirmininkę Liubovę Kepalinskienę į Raguvos kavinę pabendrauti ir aptarti svarbius parapijos gyvenimo klausimus agapėje. Jos metu savo meninę programą pristatė Panevėžio vyskupijos „Carito“ Panevėžio rajono socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto moterų ansamblis „Santarvė“ (vadovė – Kristina Juškienė).


Metų laikai paveiksluose

Bronius VERTELKA

Iš kairės: bendruomenės
pirmininkė Rasa Marozienė,
parodos autorė Danutė Ulienė
ir bibliotekininkė Marytė Čeponienė

RAMYGALA. Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ramygalos filiale atidaryta tautodailininkės Danutės Ulienės naujausių tapybos darbų paroda „Metų laikai“. Tai – pirmas renginys iš ciklo „Susitikimai praeities laike: dialogas tarp praeities ir dabarties“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui ir Ramygaloje gimusiems, gyvenusiems, dirbusiems įžymiems žmonėms paminėti.

Bibliotekininkė Marytė Čeponienė pasiūlė VšĮ „Menų sala“ 2015 metais Panevėžio televizijai parengtą video pasakojimą apie tautodailininkę D. Ulienę. Prieš 35 metus su šeima iš kaimo nuo Vadoklių persikėlusiai gyventi į Ramygalą reikėjo dairytis, iš ko pragyventi. Įsidarbinusi vaikų darželyje iš bendradarbių sužinojo apie pynimą iš vytelių. Tai buvo didžiulis atsitiktinumas, galimybė papildomai prisidurti prie atlyginimo. Savarankiškai nupynusi pirmąją lėkštutę, nudžiugo. Vadinasi, ir ji sugeba. Jau regėjo, ką pati norėtų sukurti. Taip gimė pinti angelai, paukščiai. Svarbiausia buvo, kad tas darbas teikė malonumą. D. Ulienė dalyvauja kasmet rengiamoje Panevėžio krašto tautodailės darbų parodoje Panevėžio dailės galerijoje ir jai pateikia vis naujų savo kūrinių. Antri metai D. Ulienė važinėja į Panevėžį norėdama perduoti savo turtingą pynimo iš vytelių patyrimą neįgaliesiems vaikams.


Perskaityti šimtą knygų – ne riba

Akcijos nugalėtojai (iš kairės):
Smėlynės bibliotekos skaitytoja
Marija Milda Bagdonienė, Alfonso
Lipniūno progimnazijos
septintokas Domas Gintautas
ir „Aušros“ progimnazijos
trečiokė Dija Šapnagytė

PANEVĖŽYS. Muzikiniame teatre vyko Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos inicijuotos originalios skaitymo skatinimo akcijos su patriotizmo prieskoniu „100 knygų – ne riba!“ baigiamasis renginys. Visus metus trukusios akcijos metu vaikai, paaugliai ir suaugusieji buvo kviesti kartu siekti rekordo – perskaityti 100 ar daugiau pasirinktų lietuvių autorių knygų. Akcija „100 knygų – ne riba!“ buvo siekiama ne tik aktualinti daugumos primirštą lietuvių autorių kūrybą, bet ir puoselėti istorinę atmintį, skatinti pilietiškumą.

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti skirtoje skaitymo skatinimo akcijoje siekti rekordo panoro beveik šimtas panevėžiečių: tinklo bibliotekų skaitytojai (21 suaugęs, 25 vaikai), Panevėžio pataisos namų skaitytojų klubo moterys (15) ir Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinukų grupė (30). Visi kartu jie perskaitė net 2165 lietuvių autorių kūrinius.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija