2018 m. gegužės 4 d.
Nr. 18 (2285)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Tikėjimas ir šių dienų visuomenė

Tarptautinė mokslinė konferencija Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Kalba Romos Popiežiškojo Laterano
ir Popiežiškojo Grigaliaus universitetų
profesorius kun. br. dr. Džianluidžis
Paskalė OFM Cap.

TELŠIAI. Balandžio 18 dieną Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Tikėjimo iššūkiai šių dienų visuomenėje“. Jos globėjas – Telšių vyskupijos ordinaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, organizatoriai – Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija, Teologijos institutas, Popiežiškasis Laterano universitetas, Klaipėdos universiteto Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centras. Renginio partneriai – Telšių vyskupijos kurija, Telšių vyskupijos katechetikos centras, „Marijos radijas“. Konferencijoje dalyvavo Telšių vyskupijos kunigai, Telšių ir Vilniaus kunigų seminarijų seminaristai, tikybos mokytojai, katechetai, Trečio amžiaus universiteto studentai, grupės ir pavieniai asmenys iš visos Lietuvos. Sausakimšoje salėje, talpinančioje apie 300 žmonių, konferencija pradėta menine programa. Ją režisavo Laimutė Pocevičienė, o atlikėjai – iš Telšių kultūros centro, vadovaujami Ernestos Dargužienės ir Telšių Žemaitės dramos teatro vaikų ir jaunimo grupė „Savi“.


Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejus: bazilijonai šiandien

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Nepaisant sudėtingos praeities istorijos, bazilijonų ordinas, minėdamas savo 400 metų jubiliejų, klesti. 2017 metais net 12 vienuolių bazilijonų buvo vyskupai.

Ukrainoje veikia dvi vienuolių bazilijonų provincijos: Šv. Mikalojaus provincija Užkarpatėje ir Švenčiausiojo Išgelbėtojo provincija (centras – Šv. Onufrijaus vienuolynas Lvove, protoigumenas nuo 2016 metų t. Joanas (Rostyslavas Školykas) OSBM), kuriai priklauso ir Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas (nuo 2016 metų igumenas – t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas) OSBM). Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčia priklauso Vilniaus I dekanatui.

Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino generaliniai namai yra Romoje. Šv. Juozapato Bazilijonų ordinui vadovauja protoarchimandritas (vyriausiasis) t. Genezijus (Viomaras) OSBM. Vienuoliai bazilijonai yra neatsiejama Ukrainos Graikų apeigų Katalikų Bažnyčios (UGAKB) dalis. Jai vadovauja aukščiausias arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija