2018 m. gegužės 4 d.
Nr. 18 (2285)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Lankėsi vyskupas

Kalba Panevėžio vyskupas
Linas Vodopjanovas OFM

RAGUVA. Balandžio 22-ąją, sekmadienį, į Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią parapijiečiai ir kraštiečiai gausiai rinkosi sutikti Panevėžio vyskupo ordinaro Lino Vodopjanovo OFM. Todėl prie šventoriaus vartų sulaukę savo ganytojo visi sugužėjo į bažnytėlę ir pirmiausia išklausė Raguvos parapijos administratoriaus kan. Juozo Janulio raporto apie sielovadinę padėtį parapijoje. Šv. Mišias aukojo ir homiliją sakė Panevėžio vyskupas L. Vodopjanovas OFM, o po šv. Mišių visus parapijiečius ir svečius pakvietė įsiamžinti bendroje nuotraukoje prisiminimui ateinančioms kartoms. Kan. J. Janulis pakvietė vyskupą, Raguvos ir Traupio parapijų pastoracinės ir ekonominės tarybos, Gyvojo Rožinio būrelių, „Carito“ narius, bažnyčios choristus, Raguvos seniūną Juozą Skorulskį, Traupio seniūnę Daivą Tolušytę, Raguvos kultūros centro direktorę Kristiną Juškienę, Raguvos bendruomenės pirmininkę Liubovę Kepalinskienę į Raguvos kavinę pabendrauti ir aptarti svarbius parapijos gyvenimo klausimus agapėje. Jos metu savo meninę programą pristatė Panevėžio vyskupijos „Carito“ Panevėžio rajono socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto moterų ansamblis „Santarvė“ (vadovė – Kristina Juškienė).


Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Tapęs raguvių gyvenimo dalimi

Kan. Juozas Janulis su parapijos aktyvu

Sveikiname Jus, gerbiamas kanauninke, švenčiantį 45 metų kunigystės sukaktį. Džiaugiamės, kad dešimt iš jų prabėgo Raguvoje. Per tokį laikotarpį tapote raguvių gyvenimo dalimi. Ačiū už Jūsų nuveiktus darbus mūsų parapijai. Gerasis mūsų kanauninke, priimkite parapijiečių, pastoracinės ir ekonominės tarybos, Gyvojo Rožinio ir „Carito“ narių, bažnyčios choristų, Raguvos bendruomenės ir kultūros centro padėką. Meldžiame Viešpatį Jums didžios sveikatos, dvasinės stiprybės. Tesaugo Jus Aukščiausiasis nelengvame Jūsų darbe.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija