2018 m. gegužės 4 d.
Nr. 18 (2285)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Žemaičių parlamentinės grupės nariai susitiko su regiono kunigais

Žemaičių parlamentinės grupės ir Telšių
vyskupijos kunigų susitikimo dalyviai

Balandžio 27-ąją, penktadienį, Seime surengtas Žemaičių parlamentinės grupės ir Telšių vyskupijos dekanato ir kunigų tarybos susitikimas, kuriame aptartos Lietuvos šimtmečiui rengiamos iniciatyvos, Žemaičių vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose jubiliejaus programa ir kiti Žemaitijos žmonėms aktualūs klausimai.

Seimo Pirmininko pavaduotojos, Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos narės Irenos Šiaulienės, frakcijos narės ir Žemaičių parlamentinės grupės pirmininkės Rimantės Šalaševičiūtės bei Seimo nario Valentino Bukausko iniciatyva vykusiame susitikime dalyvavo daugiau kaip 20 Žemaitijos kunigų, Telšių vyskupas dr. Kęstutis Kėvalas, Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas, architektas Algirdas Žebrauskas.

Sveikindama susitikimo dalyvius Seimo Pirmininko pavaduotoja I. Šiaulienė priminė, kad ir dvasininkų, ir parlamentarų darbas vyksta su žmonėmis.

„Kunigų misija – žmogaus dvasinis gyvenimas, mūsų misija – stabilus visuomenės materialinis gyvenimas, bet tikslas yra vienodas – kad žmogus savo Tėvynėje jaustųsi gerai, kad būtų dvasiškai stiprus, kad jaustų harmoniją, kad būtų mažiau nereikalingo susipriešinimo“, – kalbėjo Seimo narė I. Šiaulienė.

Telšių vyskupas dr. K. Kėvalas džiaugėsi parlamentarų iniciatyva sukviesti diskusijai dvasininkus ir Seimo narius. „Esame dėkingi Seimo nariams, jau turime Žemaičių vardo paminėjimo jubiliejaus renginių programą, kartu darome tai, kas iškelia žemaičių kultūrinį paveldą ir bendrame kontekste su Lietuvos šimtmečiu dar labiau skatina žmonių bendruomeniškumą, jausmą, kad tas Tėvynės „projektas“, kuriame esame savininkai, o ne samdiniai, tęstųsi“, – kalbėjo Telšių vyskupas.

Primename, kad Seimas jau yra paskelbęs 2019-uosius Žemaitijos metais. Kitąmet bus minimos pirmą kartą Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose (Ipatijaus kronikoje aprašant Haličo–Voluinės didžiųjų kunigaikščių ir Lietuvos taikos sutartį minimi ir du žemaičių kunigaikščiai: Erdvilas (Gerdvilas) ir Vykintas) 800-osios metinės.

2017 m. spalio 12 d. priimtame nutarime pabrėžiama lemiama Žemaitijos reikšmė Lietuvos ir Baltijos jūros rytų pakrantės XIII–XIV a. valstybių formavimosi istorijoje Vokiečių ordinui vykdant kuršių ir prūsų genčių nukariavimą, pabrėžiamas Žemaitijos vaidmuo Europos istorijoje 1236–1422 metais, 200 metų trukusi kova su Ordinu ginant savo žemę ir laisvę, indėlis į pergalę Saulės ir Durbės mūšiuose, užtikrinant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės stiprėjimą, apsaugant latvių ir estų žemes nuo prūsų likimo.

Olgos Posaškovos (LRS) nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija