2018 m. gegužės 18 d.
Nr. 20 (2287)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Gyvenimo audrose nepalūžęs

Antanas POCIUS

(Tęsinys. Pradžia nr. 46, 47, 48, 49, 50;
2018 m. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18)

Mordovija. Politiniai kaliniai
iš kairės: Algimantas Susnys,
Jonas Žičkus, Vitas Zaikauskas.

Siekdama sukliudyti agento Burkos, vėliau ir kitų kameros šnipų pranešimuose minimos P. Paulaičio suburtos „lietuvių nacionalistinės“ pogrindinės organizacijos veiklą, išsiaiškinti jos tikslus, programą, dalyvius, Dubrovlago saugumo tarnyba sudarė agentūrinės operatyvinės veiklos planą. Jame numatyta sustiprinti įtariamų grupės narių sekimą, jų pokalbių pasiklausymą, laiškų kontrolę, užprogramuotas visas spektras propagandinių priemonių. Kol 1960–1965 m. vyko politinių kalinių įtariamos grupės tyrimas, tas operatyvinių-agentūrinių priemonių planas kasmet buvo papildomas įvairiais renginiais ir tęsiamas iki byla DOR Nr. 556 (delo operatyvnoj razrabotki) 1965 m. birželio 11 d. buvo nutraukta, o P. Paulaičiui užvesta operatyvinio stebėjimo byla DON (delo Operativnovo nabliudenija).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija