2018 m. gegužės 18 d.
Nr. 20 (2287)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

100 metų – tūkstančiai žygių...


XXI Amžius


Žmogaus dvasia – neįveikiama

Kalniškės mūšio metinės

Gegužės 12 dieną paminėtos 73-osios vieno didžiausių Lietuvoje Kalniškės mūšio metinės. Šių istoriškai svarbių įvykių minėjimo renginiai prasidėjo Lazdijų Nepriklausomybės aikštėje. Čia iškilmingai pakeltos vėliavos, kurios buvo palydėtos salvėmis už Lietuvą, laisvę ir už žuvusius už Lietuvos laisvę. Lazdijų rajono meras Artūras Margelis kartu su Adolfo Ramanausko-Vanago dukra Auksute Ramanauskaite-Skokauskiene prie Nepriklausomybei ir Adolfui Ramanauskui-Vanagui skirtų paminklų padėjo gėlių. Iš Nepriklausomybės aikštės į Kalniškės mūšio vietą išlydėti dviratininkai ir bėgikai.

Kalniškės mūšio metinių minėjimo renginyje dalyvavo Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, A. Ramanausko-Vanago dukra A Ramanauskaitė-Skokauskienė, Punsko valsčiaus sekretorius Jonas Vaičiulis, Seimo narys Laurynas Kasčiūnas.

Lazdijų rajono meras A. Margelis teigė, kad ilgai trukusi pasipriešinimo kova nebuvo bevertė. Nors buvo laikai, kuomet ši istorija buvo slepiama. Rajono vadovas kvietė didžiuotis, kad šiandien gyvename laisvoje šalyje ir turime puoselėti istorinį Kalniškės mūšio atminimą. Visiems susirinkusiems palinkėjo skleisti šią žinią, kuri įkvepia mylėti savo šalį.

A. Ramanausko-Vanago dukra A. Ramanauskaite-Skokauskienė teigė, kad gyvai atminčiai išlaikyti labai svarbu žmonių pastangos ir nuoširdaus tikėjimas savo darbais. Ji padėkojo Lazdijų rajono merui už istorinės atminties puoselėjimą ugdant jauną atsakingą kartą ir džiaugėsi, kad Lazdijų rajono jaunimas suvokia istorijos prasmę ir myli savo tėvynę Lietuvą.

Kalniškės miške šv. Mišias aukojo Krosnos Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos klebonas kun. Juozas Klimavičius. Po šv. Mišių svečiai pagerbė žuvusiuosius padėdami gėles ir uždegdami žvakes. Renginyje apdovanoti geriausi bėgimo ir dviračių varžybų dalyviai bei pasitikti edukacinio partizaninio žygio Kalniškės kovotojų takais dalyviai ir iniciatorius plk. ltn. Rimantas Jarmalavičius. Partizanų dainas atliko politinių kalinių ir tremtinių laisvės kovų dainų ansamblis „Žilvitis“ (vadovė – A. Kupčinskienė), dzūkų „Pulkucis“ iš Alytaus (vadovė – A. Urmanavičienė), Rolių bendruomenės etnografinis ansamblis, Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos mokinė Greta Valentaitė (mokytojas – K. Pileckas). Džiugu, kad šio svarbaus įvykio minėjimas nesibaigė renginiu. Kalniškės miške liko daugiau kaip 100 jaunuolių, kurie dalyvavo stovykloje kartu su Lietuvos kariuomenės savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-ąja rinktine.

 Pagal Lazdijų rajono savivaldybiės informaciją

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija