2018 m. gegužės 18 d.
Nr. 20 (2287)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Panevėžio vyskupijoje

Biržų dekanate

Meilės diena Motinoms

Kun. Ernestas Želvys neša
gėles motinoms Nemunėlio Radviliškio
Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje

Ateitininkai įteikia gėles
motinoms Suosto Šv. Kryžiaus
Išaukštinimo bažnyčioje

Nemunėlio Radviliškis–Suostas. Pavasarį bunda gamta gyvybei. Švęsta Gyvybės diena. Pirmąjį gegužės sekmadienį pagarbą atiduodame Motinoms – gyvybės davėjoms. Visą šį mėnesį Bažnyčia meldžiasi Dangaus Motinai Marijai. Persipina dangaus ir žemės grožis, gyvybės alsavimas, meilė, malda... Dievas mums visiems dovanojo pasaulį, kuriame apstu visko, ko reikia žmogaus laimei. Tik matykime, priimkime, patirkime ir dėkokime...

Motinos diena kasmet tampa išskirtine švente Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bei Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčiose. Kun. Ernestas Želvys, vadovaudamas šios dienos liturgijai, ypatingą meilę ir pagarbą išreiškia Moteriai Motinai – šio pasaulio gyvybės nešėjai ir saugotojai. Jo aukotose šv. Mišiose sudėta viskas – gili malda, nuoširdumas, jautrumas, dėmesys, padėka, gėlių žiedai Motinoms, esančios čia ir išėjusioms Amžinybėn. Kunigo žodis paliečia ir prakalbina širdį, pakviečia susimąstyti... Tikime, kad Motinos Danguje girdi, žino, jaučia ir priima Joms siųstą maldą ir meilę, ir dėkoja, ir užtaria... Juk Motinos gyvenimas nepasibaigia žemėje, tikriausiai, Jos šventas pašaukimas savo vaikams tęsiasi kitokia forma – dar stipresne ir daugiau galinčia...

Iškilmingose šv. Mišiose abiejose parapijose giedojo Biržų Kaštonų mokyklos ateitininkų choras, vadovaujamas mokytojos Rasos Stanulevičienės. Pabaigoje ateitininkai Mamoms dovanojo dainų puokštę.

Nuostabu, kai vaikai džiaugsmu dalijasi su Mamomis – tai tikriausia. Nesvarbu giminystės ryšys, svarbu meilės ryšys, nuoširdus visų Dievo vaikų santykis.

Ačiū už maldas, gėles, giesmes, dainas, šypsenas. Ačiū už šventę, atnešusią daug šviesos, gerumo, tikėjimo ir vilties... Tai liudija vis gausesnis būrys Motinų, šią dieną ateinančių švęsti į bažnyčią...

Sandra Balodytė, parapijų referentė

Andriaus Vigelio nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija