2018 m. gegužės 18 d.
Nr. 20 (2287)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Panevėžio vyskupijoje

Pasvalio dekanate

Motinoms – giesmės, gėlės ir gražiausi posmai

Šventės dalyviai ir organizatoriai.
Dešinėje sėdi s. vienuolė Gaudencija

PASVALYS. Gegužės 5 dieną po šv. Mišių Pasvalio katalikės moterys kartu su Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos Vaikų dienos centru pakvietė pasvalietes mamas ir močiutes bei vaikučius į Krašto muziejų dalyvauti renginyje „Mama, tu – žemės ir pasaulio šviesa“. Nuotaikingą sveikinimą parengė parapijos Vaikų dienos centro dalyviai ir jų vadovės. Jie ne tik eilėmis ir dainomis išreiškė savo neaprėmiamą meilę savo mamoms, bet ir padovanojo savo sukurtų įvairiaspalvių gėlių. Vaikų padarytos gėlės pradžiugino mamų ir visų dalyvių širdis. Renginyje pagarbiai nusilenkta motinoms, nes jos – visuomenės pasididžiavimas. Be gerų motinų nebūtų ir gerų vaikų, nebūtų nei mūsų Lietuvos. Motinos nuo pat mažens mokė savo vaikus mylėti lietuvių kalbą, ginti Tėvynę bei savo gimtinės garbę. Mūsų motinų meilė pasiaukojanti, nesibaigianti, nemirštanti. Iškeliavusių į Viešpaties namus motinų atminimas pagerbtas, sukalbant maldą.

Motinos dienos šventėje prisiminta ir kita motina – gražiausia Meilės Motina – Švč. Mergelė Marija. Gegužės mėnesį į ją kreipiamės Švč. Mergelės Marijos litanija bei giesmėmis. Apie motinišką Švč. Mergelės Marijos meilę, kantrybę, nuolankumą, pasiaukojimą ir globą kalbėjo kraštietė vienuolė sesuo Gaudencija. Vesdama katechezę „Mylėkime Švč. Mergelę Mariją ir tarnaukime Jai ištikimai“, sesuo Gaudencija pateikė daug dvasingai pamokančių pavyzdžių visoms renginio dalyvėms, palinkėjo ne tik gegužės mėnesį, bet ir laukiant popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje, švenčiant Trakų Švč. Mergelės Marijos paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejų bei kasdieniuose savo šeimos rūpesčiuose nepamiršti ištikimos tarnystės Dievo Motinai.

Pasvalio katalikės moterys pristatė vaizdo medžiagą „Mama, tu – žemės ir pasaulio šviesa“. Joje daug prasmingų žodžių ir vaizdų skirta Motinos dienai, jos istorijos ištakoms bei atskleista ir Pasvalio visuomenei pristatyta Pasvalio katalikių moterų veikla 2017 metais. Motinos maldos grupės dalyvės seserys Marytė Šimkevičienė ir Onutė Baliūnienė atliko dainas apie nuostabią gėlelę pienę bei gimtinės kampelį, jo laukus ir klonius.

Pasvalio katalikės moterys, Neįgaliųjų centro grupės „Purienos“ narės, motinos maldos būrelio dalyvės bei kitos moterys pasipuošusios tautiniais rūbais dalyvavo akcijoje „Tiesos ir Meilės dukterys“. Ji buvo skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui ir Motinos dienos Lietuvoje – 90-mečiui. Katalikės moterys pristatė savo tautinius rūbus, išreikšdamos didžiulę Meilę bei skirdamos gražiausius posmus. Kiekviena dalyvė palydėta šypsena ir gėlėmis.

Renginio pabaigoje padėkota renginio dalyviams ir organizatoriams. Geradariai iš Ličiūnų kaimo (Pasvalio r.) Joana ir Algimantas Kairiai įteikė ruginės duonos kepalus. Juos palaimino Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas ir dekanas kun. Henrikas Kalpokas.

Renginį vedė parapijos Vaikų dienos centro darbuotojos Viktorija Skvereckienė ir Jolita Valotkienė.

Muzikinį foną padovanojo Pasvalio „Svalios“ progimnazijos 6 b klasės mokinė Beatričė Vasiliūnaitė.

Renginys užbaigtas giesme: „Marija, Marija!“ ir palinkėjimu: „Mielosios mamos ir močiutės, nenustokite žydėti, skleiskite dvasingumą, šilumą, rūpestingumą, gėrį kaip tie pavasario žiedai. Jie tokie gražūs, stebuklingi, nors kartais labai paprasti...“

Vlada Čirvinskienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija