2018 m. gegužės 18 d.
Nr. 20 (2287)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Šilutės dekanate

Muzikiniai sveikinimai mamoms

Klebonas kun. Kazys Žutautas sakė,
kad negalėtume atskirti motinos
nuo begalinės meilės ir tikėjimo

PAGĖGIAI. Savivaldybės muzikos mokytojų metodinis ratelis šiemet nusprendė visuomenę nudžiuginti surengdamas koncertą, skirtą Motinos dienai. Gražu ir simboliška, kad šiai šventai temai pasirinkti Dievo namai – Švento Kryžiaus bažnyčia. Ir muzika, ir žodis čia buvo įtaigesnis, tikresnis, teisingesnis.

Lietuva dar 1928 metais paskyrė Motinoms pirmąjį gegužės sekmadienį. Lietuvė motina – tautos skydas. Kada Lietuva skendėjo didžiausiame skurde, kur tik sunkūs atodūsiai girdėjosi, lietuvė motina buvo atspari. Jos širdy ruseno galinga lietuviškumo ugnelė, kurios nei žiauri ranka, nei tolimas ir šaltas Sibiras neįstengė užgesinti. Ji, sėdėdama prie ratelio, nuo sunkaus darbo sugrubusiais pirštais mokino savo vaikus lietuviško rašto. Ji parengė dirvą mūsų tautos atgimimui.

Šiemet – jubiliejiniai valstybės metai, kai dabinamės gražiu tautiniu rūbu, kai ir dainas, ir meną, ir dėmesį teikiame jai – motulei Lietuvai.

Šventėje kalbėjęs Švento Kryžiaus parapijos klebonas kun. Kazys Žutautas sakė, kad negalėtume atskirti motinos nuo begalinės meilės ir tikėjimo.

Motinoms savo talentą ir kūrinius dovanojo A. Mackaus gimnazijos instrumentinis ansamblis (solo fortepijonu Gabija Tičkutė) ir tos pačios gimnazijos mišrus ansamblis, Pagėgių pradinės mokyklos dainorėliai, Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos vokalinis ansamblis, akordeonisčių duetas ir solistė Gabija Krūminytė, pianistė Iveta Steponavičiūtė. Beje, ši mergina netgi akomponavo kai kuriems atlikėjams. Dainai visus pakvietė Natkiškių Zosės Petraitienės mokyklos vaikinų tercetas, svajingą kūrinį gitara pagrojo A. Mackaus gimnazijos gimnazistas Edvardas Kromelis, dainavo Stoniškių pagrindinės mokyklos mokinė Kristina Rupšytė ir Vilkyškių A. Bobrovskio gimnazijos merginų duetas Ema Grodeckaitė ir Eglė Bladaitytė.

Tautiniu kostiumu pasipuošusi renginį vedusi Ingrida Jokšienė kalbėjo, jog nuostabiausia dovana Motinai – vaikas. O jei jis dar siekia, svajoja, kuria, muzikuoja, motina laiminga dvigubai.

Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskio sveikinimo žodžius mamos išgirdo iš patarėjos Ritos Vidraitės lūpų. Muzikos pedagogai buvo apdovanoti mero gėlėmis, o vaikų laukė didelis maišas saldėsių. Garsūs padėkos plojimai aidėjo Virginijai Bubelienei, Vygantui Jurkutaičiui, Reginai Pilkionienei, Kristinai Martinaitytei-Glinskienei, Daliai Kriščiūnienei, Onai Parnarauskienei, Marinai Dvarvytienei, Irenai Ubartienei.

Irena Ubartienė

Astos Andrulienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija