2018 m. gegužės 18 d.
Nr. 20 (2287)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Maldos ir meninė programa mamoms ir močiutėms

Programą parodė Ariogalos
lopšelio-darželio vaikučiai

Raseinių meno mokyklos
Ariogalos skyriaus moksleiviai

ARIOGALA. Gegužės 6-oji buvo šilta ir saulėta, todėl nuo pat ryto saulutės spinduliai šildė prasiskleidusius žiedelius. Obelų žydėjimas glostė kiekvieno akis ir širdis. Smagu, kad tą sekmadienį šventėme Motinos dieną. Šiemet Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje ji buvo ypatinga visų pirma todėl, kad bažnyčia prisirinko pilnutėlė. Klebonas kun. Gintautas Jankauskas Votyvos šv. Mišias aukojo už gyvas motinas. Pačiais gražiausiais žodžiais pasveikino mamas ir močiutes, palinkėjo joms geros sveikatos, kantrybės ir visas palaimino.

Po šv. Mišių bažnyčioje vyko meninė programa. Pirmiausia parapijos pastoracinės tarybos (PPT) narys Aloyzas Sadauskas švelniausiais žodžiais pasveikino bažnyčioje esančias mamas ir močiutes, palinkėjo joms gyvenimo džiaugsmo ir Dievo palaimos. Savo kūrybos eilėraštį paskaitė PPT narė Teresė Plisienė. Programą parodė Ariogalos lopšelio-darželio vaikučiai (vadovė – Rita Grubliauskienė). T. Plisienės eilėraščius „Mamyčių šventė“ ir „Geriausia pasaulyje“ padeklamavo Rokas Masaitis ir Ugnė Grubliauskaitė. Solistė Paulina Rupšytė padainavo „Smuiko raktelį“ (žodž. ir muzika Ingos Šeduikienės) ir dainą „Mama“, o Milena Vaitkutė – „Bažnytėlę debesų“ (žodž. ir muz. Lauros Remeikienės).

Darželinukų ansamblis padainavo daineles „Rytas“, „Valsas mamai“, „Jei širdelėj liūdesys“, „Mama saulelė“ ir „Tau, mano Mamyte“. Vaikučiai buvo puikiai paruošti ir labai nuoširdūs – ne vienam klausytojui skruostais riedėjo džiaugsmo ašaros.

Po to šventę vedę Patricija ir Astijus Stašinskiai pristatė Ariogalos gimnazijos ir Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyriaus moksleivius. Gimnazijos ansamblis (vadovė – Džiuljeta Banienė) atliko dainą „Gėlės ir vaikai“, Eva Aniulytė paskaitė T. Plisienės eilėraščius „Aš mylėti tave nesiliausiu“ ir „Mylėsiu tave amžinai“. Smuikininkų ansamblis atliko Jozefo Haidno „Andante“. Eilėraštį „Mamai“ (autorė – Petrutė Stankienė) paskaitė Monika Zakaitė. Fortepijoninis duetas – Klaudija Petrauskaitė ir Gabija Laurinavičiūtė – atliko „Piazzola – Libertango – Astor“ (vadovė – Dž. Banienė). Kamerinis duetas – Saulenė Piragytė ir Klaudija Petrauskaitė (vadovės – mokytojos Danguolė Gudžiuvienė ir Dž. Banienė) – atliko Paulo Desmondo „Take five“. „Žaliąjį Dunojų“ atliko pučiamųjų duetas: Astijus Stašinskis ir Marijus Gudžiūnas (vadovas – mokytojas Arūnas Krištapavičius). Antaninos Dunauskienės eilėraštį „Mamai“ skaitė Evelina Dobauskaitė. Baladę „Saulėta diena“ atliko pučiamųjų kvartetas (vadovas – mokytojas A. Krištapavičius). Gabija Kaupaitytė akordeonu atliko kompozitoriaus Dmitrijus Kabalevskio „Tokatiną“. „Čekų polką“ atliko akordeonistų ansamblis (vadovė – mokytoja Danutė Nedzinskienė).

Visus sujaudino, kai koncerto vedėja P. Stašinskaitė, pritardama gitara, dainavo savo mėgstamiausią dainą mamytei. Daina, be abejo, labai patiko ir visoms mamytėms.

Pabaigoje nudžiugino grupė „Ritmas“ iš Raseinių. Ji atliko kelias dainas mamytėms.

Po koncerto visi artistai savo mamytėms įteikė po tulpę. Klebonas padėkojo koncerto dalyviams, o jų vadovams ir mokytojams įteikė prisiminimui knygą „Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo parapija“.

Ši Motinos diena buvo iškilminga ir nepamirštama. Klausytojai nuoširdžiai dėkoja šventės sumanytojui klebonui kunigui Gintautui, organizatorei Ariogalos PPT narei Genutei Kringelienei ir visiems vadovams, paruošusiems savo vaikučius ir moksleivius.

Jie visiems padovanojo didelį džiaugsmą. Tesaugo juos Dievas!

Teresė PLISIENĖ, Ariogalos PPT narė

Aloyzo Sadausko nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija