2018 m. gegužės 18 d.
Nr. 20 (2287)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Vaikų Velykėlės

Jaunos Kristaus Prisikėlimo
parapijo šeimos šventė Velykėles
Laimos Pulokaitės nuotrauka

Nešamas Prisikėlimo kryžius
Aydos Kugevičienės nuotrauka

Margučių ridenimas
Unės Mikulėnienės nuotrauka

ŽALIAKALNIS. Kaip kasmet Gailestingumo sekmadienį, šiemet balandžio 8-ąją, Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje šventėme jaunų šeimų velykinę šventę – Velykėles. Tai buvo tikra Dievo dovana mūsų šeimoms. Daug jaunų parapijos šeimų su mažais vaikais ir jaunuoliais aktyviai dalyvavo švenčiant Eucharistiją. Vadovavo kan. Robertas Pukenis, o homiliją sakė diakonas Benas Ulevičius. Mama Aurelija sakė, kad jai „širdis džiaugėsi, girdint Vakarę Girčytę ir Vincą Kuodį skaitant Dievo žodį ir liudijant jį mums visiems, ir tuo pačiu metu Bazilikoje dūzgiančius vaikus. Tai buvo gyva eucharistinė šventė!

Šv. Mišių aukai atnašos buvo ypatingos, nes su giliausia padėka ir džiaugsmu jas ruošėme visą velykinę savaitę. Troškome padėkoti Dievui už mūsų šeimas ir mums kiekvienam teikiamą tvirtybę, sveikatą ir gyvenimą. Juliaus Barono, dviejų sūnelių tėvelio, kūrybingumu ir darbu buvo padarytas Prisikėlusio Kristaus Kryžius, kuris yra padėka Gailestingajam Tėvui už suteiktą naują gyvenimą Justinui Sapriko po kepenų transplantacijos ir už mums kiekvienam teikiamas malones šeimos gyvenime. Šį Prisikėlimo kryžių nešė pats pasveikęs Justinas su dviem draugais, Justu Vaitkumi ir Augustinu Kugevičiumi. O Vakarė Girčytė prie Prisikėlusiojo kryžiaus padėjo lelijų vazonėlį, kaip visų mūsų šeimų dėkingumą ir džiaugsmą.

Margučių atnašą, skirtą velykinės šventės vaikų džiaugsmui ir margučių ridenimui, nešė Kristinos ir Giedriaus Gelažnikų šeima. Duoną ir vyną atnešė Vincentos ir Augustino Pokštų šeima, kad šv. Komunijos metu būtume suvienyti gyvajame Kristaus Kūne ir dalintumės gerąja naujiena bei gerumu vieni su kitais.

Šv. Mišių pabaigoje s. Ramutė Budvytytė kartu su jaunų šeimų mažaisiais pasveikino parapijos kleboną mons. Vytautą Grigaravičių, visus kunigus, diakoną ir klieriką su Velykėlių švente ir pakvietė visus dalyvauti šeimų velykinėje šventėje.

Konferencijų salėje vyko nuotaikinga šeimų šventė. Vos įžengus į salę energingai, su šypsenomis veiduose visus atėjusius pasitiko šaunusis šokių mokytojas Edgaras su savo keturiomis dukrytėmis. Džiaugėmės gausiai susirinkusių jaunų šeimų būriu ir, pasistiprinę skanėstais nuo velykinio stalo, visi drauge linksmai šokome, žaidėme įvairius velykinius žaidimus. Vaikai rinko gražiausią margutį ir su dideliu džiaugsmu rideno atsineštus margučius. Jaunuoliai su mokytoja Jurga Paulauskiene susidomėję dalyvavo viktorinoje, gilinosi į religinius klausimus, džiaugėsi laimėtais prizais.

Šeimos buvo pradžiugintos kan. R. Pukenio ir diakono Beno apsilankymu šventėje. Kanauninkas Robertas mielai bendravo ne tik su tėveliais, bet ir vaikais, pasidalino savo vaikystės prisiminimais, ištarė ne vieną mamas ir tėčius padrąsinantį žodį ir džiaugsmingai dalijosi įžvalgomis, kaip svarbu auginti vaikus tikėjimo šviesoje. Diakonas Benas ir jo atliekamos indėniškos giesmės ne tik vaikams, bet ir tėveliams paliko neišdildomą įspūdį… Nepaprastai įdomu buvo išgirsti indėnų krikščioniškas giesmes gyvai. Gražu buvo stebėti, kaip vaikai mielai sėdėjo šalia kanauninko Roberto ir nešė jam vaišes. Tėvai džiaugėsi, kad vaikai galėjo iš arti pabendrauti ir susidraugauti su dvasininkais.

Vis dėlto pats giliausias ir įsimintiniausias šios šventės momentas – Jokūbo ir Kotrynos pasveikinimas su Pirmąja Komunija. Sesuo Ramutė su giliu tikėjimu ir džiaugsmu sveikino juos, kad jie tą sekmadienį jau antrą kartą regimu būdu priėmė Šv. Komuniją ir susitiko su gyvuoju Kristumi, kuris yra ir visada bus geriausias jų Draugas ir Patarėjas gyvenimo kelyje. Vaikai įteikė Kotrynai ir Jokūbui po tulpių puokštę ir simbolinę prasmę turinčias dovanas. Visi vaikai žiūrėjo į juos su didele pagarba. O Jokūbas su Kotryna labai džiaugėsi sveikinimu! Mama Kristina liudijo: „Nuoširdžiai džiaugiausi ir mintyse tyliai dėliojau maldos už šiuos nuostabius vaikus žodžius: „Gerasis Jėzau, niekada jų  neapleisk. Vesk juos gėrio, tiesos ir meilės keliu...“

Visų šeimų vardu nuoširdžiausiai dėkojame sesei Ramutei už šią velykinę šventę, už gražias ir prasmingas akimirkas šv. Mišiose, už įspūdžių pilną ir šiltą bendravimą bei kartu išgyventą šventės džiaugsmą. Dėkojame mūsų šventės talkininkams: šokių mokytojui Edgarui Šnipaičiui, Laimai Pulokaitei ir Arvydui Kašiubai.

Vaikai, grįžę į namus, visą vakarą dalijosi įspūdžiais ir rytojaus dieną darželiuose pasakojo mokytojams ir draugams apie savo Velykėlių šventę.

Jaunų šeimų ratelis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija