2018 m. gegužės 18 d.
Nr. 20 (2287)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Šventųjų lobynas

Bronius VERTELKA

Relikvijorių šventinimo ceremonija:
kalba vyskupas emeritas Jonas
Kauneckas, kairėje – bažnyčios
rektorius kun. dr. Simas Maksvytis

PANEVĖŽYS. Gegužės 13-ąją Švč. Trejybės bažnyčioje buvo atidengtos Katalikų Bažnyčios šventosios relikvijos ir pašventinti relikvijoriai. Tai – pirmasis iš Lietuvos bažnyčių ir didžiausias šventųjų lobynas.

Kalbėdama tema „Pamaldumas šventųjų relikvijoms krikščionybės istorijoje“ šventę pradėjo Bažnytinio paveldo muziejaus Vilniuje direktorė, menotyrininkė, tapytoja dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė. Pasak jos, lotynų kalbos žodis „relikvija“ reiškia „liekanas“ arba „palaikus“. Krikščionybėje pamaldumas relikvijoms remiasi tikėjimu mirusiųjų prisikėlimu, nemirtingumo viltimi. Žvelgdami į šventųjų relikvijas krikščionys išpažįsta, kad Viešpats, davęs žmogui mirtiną kūną, pakeis jį kitu, nemirtingu ir garbingu. Relikvijų garbinimas pradėjo formuotis pirmaisiais krikščionybės amžiais kartu su kankinių kultu. Žinoma, kad 156 metais nukankinto vyskupo Polikarpo kraują tikintieji surinko skepetaitėmis. Pirmąja į Vilnių atgabenta relikvija laikoma XIV amžiuje iš Krokuvos gauta Lenkijos globėjo šv. Stanislovo dilbio kaulo dalis. Ši šventenybė yra išlikusi ir šiandien eksponuojama Bažnytinio paveldo muziejuje. Kaip sakė dr. S. Maslauskaitė-Mažylienė, Lietuvos bažnyčiose išsaugota nemažai barokinių relikvijorių. Tai – indai, kalstyti iš sidabro arba žalvario, dekoruoti brangiaisiais akmenimis, emaliu, krištolu ir spalvotu stiklu. Relikvijorius – įtaisas, kuriame laikomos relikvijos ar prabangūs daiktai.


Kelmės dekanato jaunimo diena

Kelmės dekanato jaunimas Kražiuose

Kražiai. Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kartu su Kelmės dekanato klebonais balandžio 20 dieną surengė Kelmės dekanato jaunimo dieną Kražiuose, kurioje dalyvavo pustrečio šimto jaunuolių iš Kelmės, Kražių, Užvenčio, Liolių, Maironių, Tytuvėnų, Pakražančio, Šaukėnų.

Jaunimo diena prasidėjo šv. Mišiomis Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, koncelebracijai vadovavo Kelmės dekanas, kun. liturg. lic. Mindaugas Grigalius, koncelebravo Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, parapijos klebonas kun. Rimantas Žaromskis, Liolių Šv. Simono ir Judo Tado parapijos klebonas kun. Remigijus Katilius, Pakražančio Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonas kun. Saulius Sausdravas, Užvenčio Šv. Marijos Magdalietės parapijos klebonas kun. Aivaras Jurgilas ir Šiaulių vyskupijos jaunimo centro vadovas kun. Arūnas Jankauskis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija