2018 m. gegužės 25 d.
Nr. 21 (2288)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kai altorius dekoruotas spygliuota viela...

Edvardas ŠIUGŽDA

Kalba Palaimintojo Teofiliaus
Matulionio sūnėnas Teofilis Pilka

Parodos atidaryme kalba
jos iniciatorius ir rengėjas
dailininkas Vaidotas Žukas
Daliaus Stanciko nuotrauka

Parodos atidaryme kalba
kun. Julius Sasnauskas

Palaimintojo Teofiliaus ekspozicija
buvusiuose KGB rumuose

Gegužės 18 dieną Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras pakvietė į Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus vidiniame kiemelyje vykusį parodos „Palaimintasis Teofilius Matulionis – buvusiuose KGB rūmuose“ atidarymą. Sovietinės okupacijos metais čia buvusios KGB būstinės kamerose vyskupas T. Matulionis buvo tardomas 10 mėnesių nuo 1946 metų pabaigos iki 1947 m. spalio 17 d., kai atėjo įsakymas jį išvežti į kitą Sovietų Sąjungos kalėjimą – Vladimirą. Tarptautinei muziejų dienai ekspoziciją parengė Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas (TM fondas).

Renginį vedė žurnalistas Dalius Stancikas, kalbėjo istorikas Arūnas Streikus, į parodoje esančius užsienio svečius kreipusi Palaimintojo dukterėčios Meilės Matulionytės-Bubelienės vaikaitė Agila Gailė, kun. Julius Sasnauskas, Palaimintojo sūnėnas Teofilis Pilka ir, aišku, pats šios parodos iniciatorius ir rengėjas katalikas dailininkas ir žurnalistas Vaidotas Žukas. Jis, šešių suaugusių vaikų tėvas, yra Dailininkų sąjungos ir Žurnalistų draugijos narys, taip pat Operos ir baleto teatro ir Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondų valdybos narys.

„XXI amžius“ kreipėsi į parodos iniciatorių ir organizatorių dailininką Vaidotą ŽUKĄ, prašydamas atsakyti į keletą klausimų.

Paroda „Palaimintasis Teofilius Matulionis – buvusiuose KGB rūmuose“ organizuota jūsų rūpesčiu ir pastangomis. Kaip apibūdintumėte parodos parengimą ir atidarymą?

Parodą rengti buvo smagu, bet atidarymą ignoravo kleras. Šiek tiek juokinga, šiek tiek liūdna. Popiežius Pranciškus liepia kunigams ir vyskupams išeiti iš savo kurijų ir klebonijų, bet pas mus toliau gyvenama po šluota, lyg būtų priešvatikaniniai laikai...

Kokių atsiliepimų sulaukėte iš parodos lankytojų, istorikų, diplomatų, svečių?

Vieną iš Palaimintojo figūrų papuošiau savo padarytais sargybiniais-votų stulpais. Kun. Julius Sasnauskas parodos atidaryme, rodydamas į išlikusias KGB būstinės kiemo tvoros, ant kurios buvo sukabintos Palaimintojo nuotraukos, vielas, pasakė: „Dar to nebuvo, kad altorius būtų dekoruotas spygliuota viela“. Latvijos ambasadorius, buvęs Latvijos atstovas prie Šventojo Sosto Einaras Semanis sakė: „Kartais lankomės gerose parodose, bet labai retai – tokiose reikalingose ir teisingose“.

Ar susidūrėte su sunkumais ar kliūtimis, rengiant parodą? Kas labiausiai padėjo ją parengiant?

Nebuvo jokių kliūčių. Labiausiai padėjo Teofiliaus parodos rėmėjai – pasauliečiai ir dvasininkai, kuriuos visus išvardijome parodos anotacijoje.

Akivaizdu, kad jus žavi palaimintojo T. Matulionio asmuo. Kokius bruožus jūs išskirtumėte šio mūsų Palaimintojo asmenybėje?

Jis nebuvo prisitaikėlis pataikūnas, buvo drąsus, tiesus, kantrus ir tikras vyskupas. Be to, jis buvo jautrus ir atidus paprastam žmogui ir autentiškai kultūrai.

Su Palaimintojo T. Matulionio susijusių jo asmenybės įvertinimo darbų atlikote daug. Štai pernai, kai įvyko Palaimintojo beatifikacijos iškilmės, parengėte parodas Alantos dvare, Kaune, Gyvenimo ir tikėjimo institute...

Dar pernai prieš beatifikaciją surengėme T. Matulioniui skirtą parodą Vilniuje, Dailininkų sąjungos galerijoje, ir keliose Seimo fojė...

Žinome, kad parengėte albumą apie palaimintąjį Teofilių Matulionį, renkate medžiagą laiškų rinkiniui...

Tai – tiesa. Bet kol kas viso to, kaip matau, niekam nereikia. Todėl medžiagą užkonservuosime ir lauksime popiežiaus Pranciškaus. Jis protingas ir supratingas žmogus.

Dėkojame už parodą. Linkime sėkmės reikšminguose jūsų darbuose.

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondo nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija