2018 m. gegužės 25 d.
Nr. 21 (2288)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Akmenės dekanate

Pavasariniai Papilės ateitininkų darbai

Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas
Papilės Šv. Juozapo bažnyčioje
su grupele po Sutvirtinimo
sakramento suteikimo

PAPILĖ. Simono Daukanto gimnazijos Šv. Aloyzo kuopos ateitininkai savo veiklos neskirsto į mokslo metų ar atostogų laikotarpius. Ji tęsiasi visus metus. Tai – gyvenimo būdas. Tik skirtingais metų laikais vykdomos skirtingos veiklos, vieno tipo renginys keičia kitą.

Norisi prisiminti svarbesnes pavasario veiklas: Lietuvos Jaunimo susitikimų dieną Kauno Technologijos universiteto (KTU) renginyje „Srovės nešami“ kartu su šalies jaunimu visapusiškai tobulinome žinias, klausėmės dėstytojų, dvasininkų, studentų paskaitų, patys dalyvavome įvairiuose užsiėmimuose, po dviejų savaičių vėl viešėjome Laikinojoje sostinėje, susipažinome su šventovėmis, muziejais. Kovo 17 dieną Telšių ateitininkų kvietimu 19 ateitininkų dalyvavo Žemaitijos ateitininkų ir katalikiško jaunimo atsinaujinimo rekolekcijose Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje renginyje „Šviesos vaikai“. Čia ne tik klausėmės įkvepiančios kan. Andrejaus Sabaliausko paskaitos, bet atlikome grupines užduotis, dalyvavome konkurse, įdomiose veiklose, kartu meldėmės Telšių Katedroje – visapusiškai tobulėjome ir augome. Kuopos tarybos nariai dalyvavo Ateitininkų federacijos suvažiavime Kaune, o kuopos globėja – Kauno arkivyskupijoje vykusiame Jaunimo sielovados forume „Jaunimas, tikėjimas, pašaukimas“. Visų renginių mintys, planai aptariami, įprasminami. O ir kassekmadieninė adoracija bei Šventojo Rašto skaitymas praturtina mūsų dvasinį pasaulį.

Tik spėję apdovanoti piešinių parodos-konkurso darbų kalėdine tema nugalėtojus, ateitininkai kovo 5-ąją pakvietė į Papilės Šv. Juozapo bažnyčioje atidarytą naują analogišką parodą-konkursą „Pavasario šventės“. Parodos darbai iki šiol tebedžiugina parapijiečių ir svečių akis. Pavasarį du kartus ateitininkai Papilės Simono Daukanto gimnazijoje, bendradarbiaudami su Nacionalinio Kraujo centro Šiaulių filialo medikais, organizavo kraujo donorystės akciją „Aš dovanoju gyvenimą“. Joje dalyvavo ne tik dvyliktokai, mokytojai, gimnazijos darbuotojai, tėvai, bet net grįžę studentai, savanoriai ir Ventos gimnazistai – tai buvo maloni staigmena. Suprantama, nė vienas dalyvis neliko be ateitininkų paruoštos padėkos dovanėlės. Per abi akcijas kažkam gyvenimą dovanojo net 67 kraujo donorai.

Viena iš tradiciškai Papilės gyventojų ir atvykusių labiausiai laukiamų švenčių, kurias organizuoja ateitininkai, yra Motinos dienos šventimas Šv. Juozapo bažnyčioje. Ne išimtis buvo ir šiemet: daugiau kaip 270 dvipusių „saldžių“ širdelių, papuoštų Švč. Mergelės Marijos paveikslėliais, mylimos dainelės Mamai žodžiais, ateitininkai paruošė visoms parapijos (ir ne tik) mamoms, kurios tą dieną atėjo į Papilės šventovę. Tą dieną atnašas prie Viešpaties altoriaus nešė Motinos, vienos ir su savo atžalomis. Po šv. Mišių sesutės Austėja ir Viktorija Nociūtės mamoms dovanojo muzikinį sveikinimą, o pabaigoje visa gyvoji Bažnyčia, draugiškai susikibusi rankomis, paraginta jaunųjų ateitininkų, sutvirtinamųjų ir besiruošiančių Pirmai Šv. Komunijai, užpildė širdį virpinančiais garsais Papilės šventovę, dainuodama pačią pirmą vaikišką dainą mamai. Buvo ašarų, džiaugsmo, padėkų ateitininkams, apkabinimų – visko, kas gera, malonu, iš širdies. Dėkojo Papilės ateitininkams vietiniai, svečiai iš Rygos, į gimtinę sugrįžusieji iš Kauno, Vilniaus, Plungės, Mažeikių ir kitų šalies vietų. Visi džiaugėsi dovanota puikia ir nuoširdžia švente.

Pavasarį ateitininkai savo patalpose suorganizavo dvi gerumo, pagalbos artimui akcijas „Pasidalinkime su savo artimu...“, kurios vyks iki pat vasaros atostogų.

Gegužės 3-iąją su Telšių vyskupu Kęstučiu Kėvalu, atvykusiu į Papilę Sutvirtinimo sakramentą teikti, norėjosi vėl susitikti, ir draugus pasveikinti, o gegužės 17-ąją į Dramos teatrą nuvykti, gegužinėse pamaldose dalyvauti ir laimėtą Akmenės rajono savivaldybės Jaunimo iniciatyvų konkurso projektą vykdyti... Neseniai pamalonino žinia, jog „Immaculata?“ fondo projektų konkurse papilėniškių paruošta programa yra tarp laimėtojų, taigi vėl laukia nauji darbai. Nudžiugino ir rajono savivaldybės Jaunimo reikalų vadovybė, skirdama net penkias vietas Papilės ateitininkams, kaip aktyviai jaunimo organizacijai, vykti į šalies jaunimo lyderių stovyklą. Bet iki vasaros finišo tiesiojoje baigiamieji pavasario darbai: piešinių konkurso laureatų apdovanojimas, pasiruošimas Vaikų gynimo dienos šventei, sveikinimo suvenyrų ir Tėvo dienos šventės ruošimas, pasiruošimo katalikiškai vasaros stovyklai rūpesčiai, išvykų planai ir ... kasdienis jaunų katalikų ateitininkų gyvenimo džiaugsmas, nekreipiantis dėmesio į apkalbas, šmeižtus, bet dovanojantis gėrį savo artimui.

Ugnė STATKUTĖ,
Papilės Simono Daukanto gimnazijos gimnazistė, Šv. Aloyzo kuopos pirmininkė, MAS narė,

Austėja RAUDONAITYTĖ,
Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokinė, Šv. Aloyzo kuopos sekretorė, MAS narė

Klebono kun. Jono JUCIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija