2018 m. gegužės 25 d.
Nr. 21 (2288)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Tauragiškiai Trakuose

Maldininkai iš Tauragės Trakų
Švč. Mergelės Marijos Bazilikoje

Lietuvos Seimas ir Lietuvos vyskupai 2018 metus paskelbė Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais. Norėdami susipažinti su šio paveikslo istorija ir svarba, gegužės 16 dieną išsiruošėme į Trakus aplankyti Dievo Motinos Baziliką. Kelionę organizavo Tauragės katalikių moterų draugijos pirmininkė Remigija Černiauskienė. Dauguma keliautojų buvo Tauragės miesto ir rajono moksleiviai su savo mokytojais, dalyvavusieji piešinių konkurse, pavadintame Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, širdžiai, laureatai. Prie moksleivių prisijungė Katalikų moterų draugijos narės, kartu su vikaru kun. Rolandu Kazlausku.

Kelionė į Trakus neprailgo, nes oras buvo nuostabus, visą kelią meldėmės, kalbėjome rožinį ir giedojome giesmes. Atvykę į Trakus pirmiausia aplankėme Švč. Mergelės Marijos Baziliką. Įėję į vidų didžiajame altoriuje išvydome Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslą. Jų galvas puošė XVII amžiaus karūnos ir daug padėkos ženklų – votų. Paveikslas nutapytas ant drobės, jo fonas išraižytas ir paauksuotas. Trakų Švč. Mergelės Marijos paveikslas garsėja malonėmis ir siejamas su Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto vardu. Tai – pirmasis Marijos paveikslas Lietuvoje vainikuotas Popiežiaus karūnomis, išsaugotomis iki mūsų laikų.


Šviesi diena Kauno vienuolynuose

Prie Pažaislio bažnyčios
su mot. Juozapa ir klebonu
kan. Egidijumi Zulcu

Jau kelerius metus prie Akmenės Šv. Onos parapijos veikia suaugusiųjų katechezės grupelė. Į ją renkasi žmonės, norintys giliau pažinti savo krikščioniškąjį tikėjimą. Tam padeda Katalikų Bažnyčios katekizmo studijos, Šventojo Rašto skaitymas. Tai vyksta kartą per savaitę vakarais parapijos namuose. Mokymosi metai prasideda jau vėlų rudenį, po Visų Šventųjų šventės, baigiasi pavasarį, Velykų laikotarpiu. Lyg ir simboliška tampa visą tamsųjį metų laiką eiti į savo Tikėjimo šviesą...

Apie ką kalbama užsiėmimuose? Kaip jie vyksta? O kalbama įvairiomis temomis, kurios rūpi žmogui. Tai – žmonijos istorija, Dievo ieškojimo istorija, blogio kilmė, kas yra Jėzus, kodėl jis yra tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus, kas yra Švenčiausioji Trejybė, kas yra malda žmogaus gyvenime ir t. t. Jei ankstesniais metais užsiėmimai rengti savo jėgomis, tai šiemet labai padeda įrašytos VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojo doc. dr. Artūro Lukoševičiaus paskaitos. Po nedidelio pranešimo vyksta diskusijos, pasidalinimas savo patirtimi, liudijimai. Užsiėmimai pradedami ir baigiami trumpa malda ir giesmėmis...


Sekminės Račkiškės koplyčioje Rumšiškėse

Maldininkai iš Švenčionių
prie Račkiškės koplyčios
Lietuvos liaudies buities
muziejuje Rumšiškėse

Gegužės 19-ąją, Sekminių išvakarėse, apie 50 maldininkų su keliais geltonais autobusais 8 valandą pajudėjo iš Švenčionių į Rumšiškes. Prie Lietuvos liaudies buities muziejaus vartų atvykusiųjų laukė ekskursijos vadovė ponia Daiva. Ji įdomiai ir vaizdingai papasakojo apie Lietuvos kaimus ir įvairių regionų papročius. Ekskursijos gidė priminė, kad Lietuvos liaudies buities muziejus – vienas didžiausių (194 ha) ir daugiausiai eksponatų (91420) turintis etnografijos muziejus Europoje po atviru dangumi. Jame atsispindi visų regionų – Dzūkijos, Aukštaitijos, Suvalkijos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos – valstiečių bei miestelėnų buitis, darbai, tradicijos. Prie kelio (7 km žiedinis maršrutas), vingiuojančio tarp miškų, pievų, kalnelių – kaimų fragmentai, jaukios sodybos, šimtamečiai pastatai su gėlių darželiais, sodais ir daržais, su koplytėlėmis ir kryžiais, technikos objektai – malūnai, milo vėlykla, kalvė, aliejinė.


Mokinių sėkmė tarptautinėje mokslinėje jaunųjų tyrėjų konferencijoje

Balandžio 11 dieną Šiaulių universitete vyko Ekonomikos katedros organizuojama tarptautinė mokslinė jaunųjų tyrėjų konferencija „Ekonomikos, verslo ir viešosios vadybos aktualijos“, skirta Lietuvos 100-mečiui paminėti. Pirmą kartą nusprendžiau paskatinti dalyvauti ir tikybos pamokas lankančius „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokinius.

Konferencija prasidėjo plenariniu posėdžiu ir sveikinimo žodžiu. Linksmą nuotaiką suteikė grupė „Ritmas kitaip“. Verslo pradžios iššūkiais pasidalino Šiaulių miesto verslininkas, UAB „Sporto iššūkis“ direktorius, „Kane’s arenos“ verslo bendrasavininkis Martynas Vidžiūnas. Išgirdome Šiaulių dramos teatro aktorės Ingos Norkutės-Žvinienės pasisakymą „Pramogų pasaulio žavesys iš arti“.

Po kavos pertraukėlės išsiskirstėme į atskiras sekcijas. Tiriamieji darbai pristatyti trijose sekcijose, pranešimus skaitė 34 tyrėjai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija