2018 m. gegužės 25 d.
Nr. 21 (2288)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Tauragiškiai Trakuose

Maldininkai iš Tauragės Trakų
Švč. Mergelės Marijos Bazilikoje

Lietuvos Seimas ir Lietuvos vyskupai 2018 metus paskelbė Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais. Norėdami susipažinti su šio paveikslo istorija ir svarba, gegužės 16 dieną išsiruošėme į Trakus aplankyti Dievo Motinos Baziliką. Kelionę organizavo Tauragės katalikių moterų draugijos pirmininkė Remigija Černiauskienė. Dauguma keliautojų buvo Tauragės miesto ir rajono moksleiviai su savo mokytojais, dalyvavusieji piešinių konkurse, pavadintame Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, širdžiai, laureatai. Prie moksleivių prisijungė Katalikų moterų draugijos narės, kartu su vikaru kun. Rolandu Kazlausku.

Kelionė į Trakus neprailgo, nes oras buvo nuostabus, visą kelią meldėmės, kalbėjome rožinį ir giedojome giesmes. Atvykę į Trakus pirmiausia aplankėme Švč. Mergelės Marijos Baziliką. Įėję į vidų didžiajame altoriuje išvydome Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslą. Jų galvas puošė XVII amžiaus karūnos ir daug padėkos ženklų – votų. Paveikslas nutapytas ant drobės, jo fonas išraižytas ir paauksuotas. Trakų Švč. Mergelės Marijos paveikslas garsėja malonėmis ir siejamas su Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto vardu. Tai – pirmasis Marijos paveikslas Lietuvoje vainikuotas Popiežiaus karūnomis, išsaugotomis iki mūsų laikų.

Švč. Mergelės Marijos Bazilikoje mūsų vikaras kunigas Rolandas aukojo šv. Mišias, visi galėjome nuoširdžiai pasimelsti, Motiną Mariją pašlovinti giesme. Po šv. Mišių už aktyvų dalyvavimą piešinių konkurse moksleiviams buvo įteikti padėkos raštai.

Trakai, kaip žinome, garsėja Lietuvos kunigaikščių palikimu, Trakų pilimi, kurioje dabar įsikūręs istorijos muziejus. Trakų pilis vaizdingai išsidėsčiusi Galvės ežero saloje, pastatyta kunigaikščių Kęstučio ir Vytauto laikais XIV–XV amžiuje. Pilis buvo viena iš LDK valdovų rezidencijų. Maskvos karo metu (1655–1660) pilis buvo smarkiai apgriauta ir ilgai stovėjo be priežiūros. 1951 metais pradėti pilies atstatymo darbai. Pilies radiniai yra saugomi įrengtame istorijos muziejuje. 1962 metais pilies rūmai buvo visiškai atstatyti. Pilyje aplankėme viduramžių karybos muziejų, susipažinome su tų laikų kovose naudotais šarvais ir ginklais. Pabuvojome vidiniame rūmų kieme, kuriame vyksta ir klasikinės muzikos koncertai. Aplankėme keletą pilies menių. Vytautas Didysis mėgo prabangą ir pilį atitinkamai įrengė. Apžiūrėjome didžiąją pilies menę, kurioje kunigaikščiai priimdavo užsienio šalių pasiuntinius, pasirašydavo valstybinės reikšmės dokumentus, keldavo puotas. Aplankėme ir Vytauto žmonos menę, patalpą, kurioje eksponuojami viduramžių užsienio svečių padovanoti įvairūs sidabriniai dirbiniai: indai, papuošalai ir suvenyrai. Apžiūrėjome Lietuvos valdovų iždo patalpą, pamatėme, kokie buvo tų laikų pinigai. Vienoje pilies salėje eksponuojama Žalgirio mūšio paveikslo kopija, kurios centre vaizduojamas Vytautas Didysis ant žirgo užsimojęs kardu.

Trakuose gyvena keletas karaimų ir totorių šeimų. Šių tautų vyrus Vytautas prisiviliojo iš Krymo, kaip ištikimiausius karius. Vienoje pilies ekspozicijoje parodyta šių tautų buitis, eksponuojami kovų ginklai, tautiniai rūbai ir kiti dirbiniai. Ekskursiją baigėme apsilankydami vienoje kavinėje, kurioje pasivaišinome karaimų nacionaliniu patiekalu – kibinais.

Lina Augustienė,
Tauragės katalikų moterų draugijos narė

Loretos Balčiuvienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija