2018 m. gegužės 25 d.
Nr. 21 (2288)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Sekminės Račkiškės koplyčioje Rumšiškėse

Šv. Mišiose Račkiškės koplyčioje

Maldininkai iš Švenčionių
prie Račkiškės koplyčios
Lietuvos liaudies buities
muziejuje Rumšiškėse

Gegužės 19-ąją, Sekminių išvakarėse, apie 50 maldininkų su keliais geltonais autobusais 8 valandą pajudėjo iš Švenčionių į Rumšiškes. Prie Lietuvos liaudies buities muziejaus vartų atvykusiųjų laukė ekskursijos vadovė ponia Daiva. Ji įdomiai ir vaizdingai papasakojo apie Lietuvos kaimus ir įvairių regionų papročius. Ekskursijos gidė priminė, kad Lietuvos liaudies buities muziejus – vienas didžiausių (194 ha) ir daugiausiai eksponatų (91420) turintis etnografijos muziejus Europoje po atviru dangumi. Jame atsispindi visų regionų – Dzūkijos, Aukštaitijos, Suvalkijos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos – valstiečių bei miestelėnų buitis, darbai, tradicijos. Prie kelio (7 km žiedinis maršrutas), vingiuojančio tarp miškų, pievų, kalnelių – kaimų fragmentai, jaukios sodybos, šimtamečiai pastatai su gėlių darželiais, sodais ir daržais, su koplytėlėmis ir kryžiais, technikos objektai – malūnai, milo vėlykla, kalvė, aliejinė.

Maldininkus iš Švenčionių prie Račkiškės koplyčios, kuri iki 1947 metų priklausė Švenčionių Visų Šventųjų parapijai, svetingai pasitiko muziejaus darbuotoja, o savo vaikystės prisiminimais apie Pirmąją Komuniją Račkiškės koplyčioje pasidalino Irena. 12 val. parapijos didysis choras, pritariant ir kitiems pamaldų dalyviams, giedojo himną į Šventąją Dvasią. Šv. Mišias už susirinkusius maldininkus ir visus, kurie kadaise meldėsi šioje koplyčioje, aukojo klebonas kun. Medardas Čeponis. Susirinkusieji klausėsi Dievo žodžio, kurį skaitė savo prisiminimais apie savo vaikystę Račkiškės koplyčioje pasidalinusi Irena, psalmę giedojo choristė Teresė. Po Evangelijos ir tikėjimo išpažinimo, visuotinę maldą skaitė Milda. Pamaldų metu giedojo parapijos choras (vadovė – Jolita). Po šv. Mišių klebonas visus pakvietė nusifotografuoti prie Račkiškės koplyčios laiptų...

Švenčionių Visų Šventųjų parapijos informacija
Švenčionys-Rumšiškės

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija