2018 m. birželio 1 d.
Nr. 22 (2289)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos kūrėjai


XXI Amžius


Spaudos, televizijos ir radijo rėmimo fondas 2018 metams „XXI amžiui“ skyrė 3000 € paramą projektui „Lietuvos kūrėjai“ vykdyti. Rubrikos: Iš kultūros istorijos; Kronika; Laureatai; Nepriklausomybės amžininkai; Požiūris; Prieškario kūrėjai; Vasario 16-osios Akto signataro tėviškėje; Vydūno metai.


Laureatai

G. Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija – 30-ąjį kartą

Bronius VERTELKA

Romano „Karmelio kalno
papėdėje“ ištraukas skaitė
Ramygalos kultūros centro
meno vadovė Audronė Palionienė

PUZINIŠKIS. Gegužės 18-ąją rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės kūrybos mylėtojai skubėjo į jos gimtąjį, miškų apsuptą, Puziniškio dvarą-muziejų. Čia buvo įteikta 30-oji rašytojos literatūrinė premija. Ji skiriama už praėjusių metų grožinės literatūros – prozos – kūrinį, gvildenantį moralines, dvasines problemas, humanistines, švietėjiškas idėjas, reikšmingas G. Petkevičaitės-Bitės veikloje ir kūryboje.

Garsiai kraštietei pagerbti Smilgių gyventojai įsteigė literatūrinę premiją ir teikė lietuvių rašytojams nuo 1983 iki1990 metų. Po pertraukos premija atgaivinta 1996 metais Panevėžio rajono savivaldybės bei G. Petkevičaitės-Bitės fondo pastangomis. Nuo 2008 metų premijos teikimu rūpinasi Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Kūrinius ir jų autorius premijai gauti gali siūlyti Lietuvos rašytojų sąjunga, G. Petkevičaitės-Bitės fondas ir kitos institucijos. Laureatus renka komisija.


Prieškario kūrėjai

Rašė būdami be Tėvynės

Irena Petrušienė prie parodos
„Varėnos krašto išeivijos poetai“

VYDENIAI. Vykstant „Poezijos pavasario“ renginiams Lietuvoje, savita šventė gegužės 16 dieną buvo surengta Vydenių bibliotekoje. Ji buvo skirta iš Varėnos krašto kilusiems išeivijos poetams prisiminti. Renginį pradėjusi Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Elena Glavickienė kalbėjo apie lietuvių emigraciją ir jos priežastis, akcentuodama, kad daugeliui lietuvių rašytojų teko patirti tremtinio arba emigranto dalią. Ypač daug rašytojų iš Lietuvos pasitraukė 1944 metais, besibaigiant Antrajam pasauliniam karui ir sugrįžtant sovietinei okupacijai. E. Glavickienė paminėjo svetur kūrusius ir knygas leidusius žymiausius išeivijos poetus, aiškino, kad lietuvių literatūra, sukurta po Antrojo pasaulinio karo pasitraukusių rašytojų, vadinama egzodo literatūra, priminė, kad yra keli ir iš Varėnos rajono kilę poetai, gyvenę ar tebegyvenantys Jungtinėse Amerikos Valstijose.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija