2018 m. birželio 1 d.
Nr. 22 (2289)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kaišiadorių vyskupijoje

Merkinės dekanate

Sekminių šventė be maestro Virgilijaus Noreikos

Kaišiadorių vyskupas emeritas
Juozas Matulaitis apšlaksto
Sekminių dalyvius

Padėkos žodžius klebonas
kun. Pranciškus Čivilis taria
Loretai Bartusevičiūtei-Noreikienei.
Antroje eilėje – lietuvių
kompozitorių kūrinius atlikę
V. Noreikos mokiniai ir bendražygiai

Procesijos priekyje –
klebonas kun. Pranciškus Čivilis

Sekminių procesija

Šv. arkangelo Mykolo bažnytėlėje
Sekminių svečiai klausosi V. Noreikos
mokinių ir bendražygių koncerto

Lietuvių kompozitorių kūrinius atliko
V. Noreikos mokiniai ir bendražygiai

BABRIŠKĖS. Dvasingai, prasmingai ir ypatingai gražiai čia kasmet švenčiamos Sekminės. Kasmet rūpestingojo parapijos klebono kun. Pranciškaus Čivilio pastangomis ir rūpesčiu mažutė, bet jauki bažnytėlė šventę sutinka bent šiek tiek atnaujinta. Štai pernai prieš pat Sekmines ant kalnelio priešais bažnyčią iškilo įspūdingas dvylikos metrų balto metalo kryžius, skirtas arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimui Palaimintuoju. O šiais metais kun. P. Čivilis jau džiaugėsi, kad bažnytėlė pasipuošė nauju stogu, lubomis ir spindi atnaujintais paauksuotais kryžiais. Sekminių dieną čia vyko sakralinės muzikos ir poezijos valanda „In Memoriam maestro Virgilijui Noreikai“. Berželiais išpuošta Šv. arkangelo Mykolo bažnytėlė kaip ir kasmet negalėjo sutalpinti visų, atvykusių į pamaldas. Kun. Pranciškaus Čivilio dvasinė šiluma ir ypatinga bendrystės dovana kasmet į Sekmines sukviečia ne tik parapijiečius, bet ir daug tikinčiųjų iš svetur.

Sekminių iškilmės prasidėjo gražia procesija, po jos šv. Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Pamoksle jis kalbėjo apie Sekmines, kurios tęsiasi mūsų širdyse, bei apie tai, kaip Šventoji Dvasia sustiprina žmogų ir neleidžia jam palūžti net ir sunkiausiose situacijose. Jis pasidžiaugė, jog rūpestingo parapijos klebono kun. P. Čivilio kasmet atliekami prasmingi darbai liudija, kad Šventoji Dvasia myli šią parapiją ir jos žmones, čia gyvena ir padeda atlikti gražius darbus. „Jūsų parapija – labai graži vietovė. Bet ypač gražią ją daro jūsų mylimas klebonas. Savo pamaldumu ir pasiaukojamu darbu jis nusipelno didžiausios pagarbos ir Dievo malonės. Linkiu, kad Šventoji Dvasia gyventų mumyse nuolat ir jos skleidžiamą gėrį paliudytume savo kasdieniu gyvenimu bei paprasčiausiais darbais. Tegu ji guodžia, laimina ir teikia malonę. Džiaugiuosi mažyte, tačiau labai aktyvia ir dvasinga Babriškių parapija“, – kalbėjo vysk. J. Matulaitis. Šv. Mišiose ir po jų giedojo Senosios Varėnos parapijos choras „Sonata“, vadovaujamas Ilonos Zalanskienės.

Deja, bet šiais metais čia jau nebeskambėjo dieviškas maestro Virgilijaus Noreikos balsas. Liūdna gaida nuskambėjo tik jautrūs prisiminimai apie šią iškilią asmenybę, labai mylėjusią Babriškių parapiją ir jos žmones. Maestro V. Noreika Varėnos rajono žmonėms yra dovanojęs ne vieną įspūdingą ir nepakartojamą koncertą. Jo žinomiausios dainos „Malda“, „Sapnas“, „Švelnumas“ ir kitos ne kartą skambėjo Varėnos kultūros centre ir po Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios skliautais, o kasmet bene dešimtmetį Babriškių Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnytėlėje Sekminių atlaidų metu šv. Mišiose ir po jų V. Noreikos giedojimas būdavo prasmingiausia dvasinė dovana. 2014 metais V. Noreika už naujų meninių procesų skatinimą rengiant koncertus Varėnos krašto bažnyčiose, kultūros įstaigose, aktyvią kūrybinę veiklą ir nuoširdų bendradarbiavimą populiarinant klasikinę muziką Dainavos krašte buvo apdovanotas Varėnos rajono savivaldybės kultūros premija bei Kultūros ir meno tarybos ženklu ,,Sidabrinė bitė“. Maestro V. Noreika didžiavosi sakydamas, jog jam tai – pats didžiausias įvertinimas, nes įteiktas Dzūkijos žemėje, kur gimė didis kūrėjas M. K. Čiurlionis, krašte, kurį bei jo žmones ir pats yra pamilęs. V. Noreika su žmona Loreta daugybę metų vasarodavo savo sodyboje Kalėnų kaime šalia Babriškių. Jo atminimui buvo skirtas prasmingas ir jautrus Sekminių Babriškėse akcentas – sakralinės muzikos ir poezijos valanda „In Memoriam maestro Virgilijui Noreikai“, kurią vedė ir lietuvių poetų eiles skaitė aktorė Gražina Urbonaitė, o lietuvių kompozitorių kūrinius atliko jo mokiniai ir bendražygiai Asta Krikščiūnaitė, Dainius Puišys, Juozas Janušas, jiems akomponavo Lina Giedraitytė.

Vėliau parapijos klebonas kun. P. Čivilis tradiciškai, kaip ir per kiekvienas Sekmines, padėkojo visiems šios parapijos rėmėjams ir pagalbininkams. Bet pirmiausia buvo pagerbtas vysk. J. Matulaitis – jam įteikta Babriškių bažnyčios graviūra. „Mažytei parapijėlei yra didelė garbė Sekmines švęsti su garbingu ganytoju. Dėkojame jums“, – visų parapijiečių vardu vyskupui dėkojo kun. P. Čivilis.

Ypatingus padėkos žodžius klebonas tarė kasmet Sekminių pamaldose šioje bažnyčioje dalyvaujančiai Loretai Bartusevičiūtei-Noreikienei.

Klebonas pasidžiaugė, kad ir šiais metais vėl dėkoti yra už ką – už naują bažnyčios stogą, lubas, atnaujintus kryžius bei kitus parapijai skirtus darbus. Kunigas didžiausiems pagalbininkams atsidėkojo įteikdamas padėkas.

Po šv. Mišių rūpestingasis parapijos klebonas kaip ir kasmet visus sukvietė į klebonijos sodelį pabendrauti ir pasivaišinti.

Rūta Averkienė

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija