2018 m. birželio 1 d.
Nr. 22 (2289)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Dvi svarbios šventės

Kun. Antanas Gutkauskas su svečiais
iš Klaipėdos, giedojusiais bažnyčioje

Homiliją sako kun. Donatas Liutika

Žvakutę uždega ne vieną
dešimtmetį zakristijonu
dirbantis Bronislovas Peckus

Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčia

Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos,
Taikos Karalienės, bažnyčios
choristai Medingėnų bažnyčioje
tikintiesiems koncertavo ir po Sumos

MEDINGĖNAI. Gegužės 6-ąją, sekmadienį, švenčiant Motinos dieną, į jaukią ir rūpestingai prižiūrimą medinę Švč. Trejybės bažnyčią gausiai rinkosi ne tik šios parapijos tikintieji, bet ir iš toliau mirusių motinų kapų aplankyti atvykę čia gimę ir užaugę medingėniškiai. Tos dienos šv. Mišias aukojo Telšių vyskupo sekretorius kun. Donatas Liutika. Jis pasakė homiliją apie Švč. Trejybės suvokimą bei jos įprasminimą kiekvieno kataliko gyvenime. Giedojo Medingėnų parapijos bažnyčios choras, vadovaujamas Klaipėdos konservatorijoje studijuojančios medingėniškės Gabrielės Budrytės. Kai sugrįžta pas tėvus atostogų, ji vargonuoja ir Šilalės bažnyčioje.

Gegužės 27 dieną Švč. Trejybės bažnyčioje vyko šios bažnyčios tituliniai Švč. Trejybės atlaidai. Juose šv. Mišias aukojo ir homiliją sakė Rietavo klebonas kun. Antanas Gutkauskas. Savo gražiu giedojimu atlaidus papuošė Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčios choro grupė.

Šv. Mišiose klebonui patarnavo jaunosios adorantės. Po titulinių Švč. Trejybės atlaidų Sumos vykusioje agapėje susirinkusieji galėjo pabendrauti, padiskutuoti ir aktualiais tikėjimo klausimais, tartis, kaip pagerinti katalikų bendruomenės veiklą įtraukiant į ją kuo daugiau tikinčiųjų.

Iš toliau į tėviškę sugrįžusieji džiaugėsi jaukiu Medingėnų miesteliu, kuris nuolat vis puošiamas ir atnaujinamas naujais pastatais.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija