2018 m. birželio 1 d.
Nr. 22 (2289)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Lietuva sveikino Sakartvelą

Gegužės 26 dieną minėtas Gruzijos (Sakartvelo) Nepriklausomybės atkūrimo šimtmetis.

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė
su Sakartvelo ministru pirmininku
Georgijumi Kvirikašviliu ir prezidentu
Georgijumi Margvelašviliu

Lietuvos Respublikos prezidentė
Dalia Grybauskaitė su Tbilisyje
naujose patalpose įsikūrusio
Lietuvių kalbos ir kultūros
centro lankytojais

Gegužės 25-26 dienomis Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė atvyko su darbo vizitu lankydamasi Sakartvele minint šio šalies pirmosios respublikos 100-metį ji susitiko su šios valstybės prezidentu Georgijumi Margvelašviliu ir ministru pirmininku Georgijumi Kvirikašviliu. Šalies vadovė pabrėžė, kad Lietuva šią ypatingą progą švenčia kartu su Sakartvelo žmonėmis. Prieš 100 metų abi valstybės įveikė didžiųjų jėgų Europoje pasipriešinimą ir apsisprendė kurti modernias bei demokratiškas valstybes. Šiandien Lietuvą ir Sakartvelą vienija ypatingas ryšys – tos pačios vertybės ir bendras siekis užtikrinti savo piliečių saugumą ir gerovę. Prezidentė priminė, kad šiemet minimas ir Rusijos agresijos prieš Sakartvelą dešimtmetis, ir pakartojo, kad Lietuva remia šios šalies suverenumą ir teritorinį vientisumą. Lietuva griežtai smerkia Abchazijos ir Pietų Osetijos aneksiją. Šalies vadovės teigimu, Sakartvelas, net ir Rusijai okupavus 20 proc. teritorijos bei patiriant tiesioginį karinį spaudimą, išlaikė savo valstybinės raidos kryptį, ambicingai įgyvendina užsibrėžtas reformas ir yra vertinamas kaip Rytų partnerystės lyderis. Pernai visa apimtimi įsigaliojusi Asociacijos sutartis ir bevizis režimas su ES dar labiau priartina Sakartvelą prie Europos. Per vienerius metus prekyba su ES išaugo daugiau nei 30 proc., o galimybe laisvai keliauti be vizų Šengeno erdvėje pasinaudojo 250 tūkst. Sakartvelo gyventojų. Prezidentė pabrėžė, kad įgautą reformų pagreitį būtina išlaikyti ir toliau stiprinti teisinės sistemos bei teisėsaugos nepriklausomumą, žodžio laisvę ir kovą su korupcija. Susitikime aptartas pasirengimas NATO viršūnių susitikimui, kuris įvyks šių metų liepą Briuselyje. Lietuva tvirtai remia Sakartvelo siekį tapti Aljanso nariu ir labai vertina šios šalies indėlį NATO. Beveik 1000 Sakartvelo karių dalyvauja Aljanso operacijose Afganistane ir Viduržemio jūroje, prisideda prie NATO greitojo reagavimo pajėgų.

Gegužės 26-ąją, pagrindinėje Laisvės aikštėje Tbilisyje per iškilmingą priesaikos ceremoniją Prezidentė kartvelų kalba sveikinimo kalboje šios šalies prezidentui G. Margvelašviliui sakė: „Savo ir visos Lietuvos žmonių vardu nuoširdžiai sveikinu Jus minint 100-ąsias Gruzijos, kurią nuo šiol Lietuvoje vadinsime ir Jūsų gimtąja kalba – Sakartvelu, Nepriklausomybės metines. Minint šią ypač svarbią valstybinę sukaktį, Jūsų šaliai ir visiems jos piliečiams linkiu ilgų visokeriopos sėkmės ir klestėjimo, taikos ir vienybės metų. Lietuvių sprendimas mūsų draugų ir partnerių šalį vadinti jiems brangiu vardu kyla iš ypač artimų mūsų valstybių ir piliečių ryšių, panašios istorinės patirties ir bendros demokratinės ateities vizijos, kuri suformulavo tvirtas mus vienijančias vertybes, ypa蠖 laisvės troškimą, nepriklausomybės siekį ir didžiulę piliečių valią patiems kurti savo valstybes. Simboliška, kad šiemet ir Lietuva, ir Sakartvelas drauge pažymi ypač svarbias sukaktis. Abiejų šalių modernios valstybės sukūrimo šimtmečius mūsų piliečiai džiugiai švenčia kartu ir Lietuvoje, ir Sakartvele. Neabejoju, kad tai ryškus atspindys europietiško kelio, kurį atsakingai pasirinko Jūsų šalies žmonės, ir didelės lietuvių paramos sakartveliečiams einant šiuos keliu ženklas. Mūsų šalys per pastaruosius tris dešimtmečius daug pasiekė ir dar daug nuveiks drauge dirbdamos dėl savo valstybių ateities kaip artimos draugės ir sąjungininkės. Dėl to Lietuva toliau nuosekliai rems visapuses Jūsų šalies įgyvendinamas reformas, pastangas stiprinti demokratišką valstybę ir visuomenę siekiant tolesnio artėjimo su Europos ir transatlantinės bendruomenės valstybėmis. Nuoširdžiai linkiu, kad ši ypatinga sukaktis ir suvokimas, kiek daug kelio jau įveikta, išliktų Jūsų žmonėms ryžto ir drąsos šaltiniu, įkvėptų juos atsakingai siekti savo tikslų ir įveikti visus iššūkius. Jūsų Ekscelencija, dar kartą sveikinu Jus ir visiems šalies gyventojams linkiu ypač džiugaus Sakartvelo nepriklausomybės šimtmečio minėjimo. Prašau priimti mano nuoširdžią pagarbą ir Lietuvos žmonių linkėjimus“.

D. Grybauskaitė padėjo gėlių prie paminklo žuvusiems už Sakartvelo laisvę atminti.

Lietuvos žmonės taip pat nuoširdžiai šventė kartu su visa kartvelų tauta. Trijų Kryžių kalnas, Vilniaus Baltasis, Žaliasis ir Mindaugo tiltai  buvo apšviesti Sakartvelo vėliavos spalvomis, o Prezidentūra pasipuošė specialiu ženklu – „GE 100“.

Iškilmėse Tbilisyje dar dalyvavo Europos Komisijos vadovas, Latvijos, Lenkijos, Suomijos, Slovakijos ir Armėnijos prezidentai, Estijos ir Ukrainos parlamentų pirmininkai, kitų užsienio valstybių vyriausybių nariai. Ceremonijoje grojo Lietuvos kariuomenės orkestras.

Prieš šventines iškilmes Prezidentė Tbilisyje atidarė naujose patalpose įsikūrusį Lietuvių kalbos ir kultūros centrą, kuriame nuo 2012 metų nemokamai lietuvių kalbos mokosi kartvelų studentai. Šia galimybe jau pasinaudojo 200 jaunuolių. Tai dar vienas būdas sustiprinti kultūrinius saitus tarp abiejų tautų.

Beje, Sakartvelo vadovas kartu su visa lietuvių tauta vasario 16 dieną Vilniuje šventė Lietuvos valstybingumo 100-metį.

Čia reiktų priminti, kad Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į Gruzijos prašymą, gegužės 3 dienos posėdyje nutarė, kad greta lietuvių kalboje įprastų pavadinimų Gruzija ir gruzinai galėtų būti vartojami variantai, artimesni gruziniškiems: Sakartvelas (sulotynintas valstybės pavadinimo variantas; nekirčiuotas baigmuo -o transkribuojant ir gramatinant dėsningai keičiamas lietuviška galūne -as, plg. kitų valstybių pavadinimus: Monaco – Monakas, Tobago – Tobagas, Gruzijos vietovardžius: Barisakho – Barsisachas, Sagarejo – Sagaredžas, Tsqaltubo – Ckaltubas); sakartveliečiai (valstybės gyventojų pavadinimo variantas – dėsningas vedinys iš valstybės pavadinimo Sakartvelas su priesaga -ietis, -ietė; plg. Marokas – marokiečiai, Sudanas – sudaniečiai, Tailandas – tailandiečiai, taip pat Berlynas – berlyniečiai, Niujorkas – niujorkiečiai); kartvelai (tautovardžio variantas, plg. sulotynintas gruz. kartveli, dar – pavadinimą kartvelų kalba).

Oficialusis valstybės pavadinimas lietuvių kalboje išlieka Gruzija, vadinamieji trumpieji nuo šiol du – Gruzija ir Sakartvelas, ir jo pakeitimo nutarimą; pavadinimas sakartvelietis, įrašytas į rekomendaciją „Dėl valstybių gyventojų pavadinimų“ (patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokoliniu nutarimu; pavadinimus kartvelas, -ė, dgs. kartvelai rekomenduojama įrašyti į Lietuvių kalbos instituto rengiamą „Bendrinės lietuvių kalbos žodyną“.

Gruzijos nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės Lietuvos Respublikoje Khatunos Salukvadze’ės rašte taip pat pabrėžiama, kad visų šalyje gyvenančių tautų kaip istorinis ir nediskriminuojantis pavadinimas pripažįstamas Sak’art’velo ‘visų kartvelų šalis’, todėl kaip antras variantas lietuvių kalboje pageidautinas pavadinimas – Sakartvelas.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) pirmininkas Audrys Antanaitis sakė, kad buvo svarstomas ir Kartvelijos pavadinimas, tačiau įsigilinus ne tik į šalies istoriją ir kalbą, bet ir į geopolitinį kontekstą paaiškėjo, kad Kartvelija – etninės kartvelų žemės, neapimančios visos Gruzijos žemių. Tuo tarpu Sakartvelija yra keleto tautų tėvynė.

Daugelyje šalių vartojamas pavadinimas Georgia siejamas su globėjo šv. Jurgio (lot. Georgius) vardu. Kitose vartojamas per rusų kalbą išplitęs pavadinimas Gruzija pačių šalies gyventojų yra nemėgstamas, o tautovardis gruzinas, -ė kartvelų kalboje, sakoma, netgi turi neigiamą menkinamąjį atspalvį. Todėl šalis jau kuris laikas siekia pokyčių tose kalbose, kuriose nusistovėję šaknies gruz- pavadinimai. Estų, suomių, vengrų kalbose buvo patvirtintas variantas Georgia.

Lietuvių kalboje pavadinimai Gruzija ir gruzinai neturi jokio neigiamo atspalvio, yra plačiai žinomi ir patogūs vartoti. Atsižvelgiant į šalies pageidavimą, dėl autentiškam savivardžiui artimų variantų neprieštaraujama. Ar jie paplis lietuviškoje vartosenoje, ar atsiras kitose kalbose, spręsti anksti. Tačiau tūkstantmetę valstybingumo tradiciją turinti šalis 2018 metais turi gerą progą pasauliui priminti autentiškąjį savivardį.

Beje, Sakartvelo Valstybinis kartvelų kalbos departamentas kartvelų kalboje įteisino pavadinimą „Lietuva“ (iki šio mūsų šalis ten vadinta „Litva“ (tar.). Tai atsakas į mūsų Valstybinės lietuvių kalbos komisijos leidimą šalia oficialaus Gruzijos pavadinimo vartoti ir „Sakartvelas“.

Roberto DAČKAUS (lrp.lt) nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija