2018 m. birželio 1 d.
Nr. 22 (2289)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Liaudiškasis pamaldumas yra vienas iš krikščioniškosios žinios įkūnijimo būdų

Kun. dr. Sauliaus Stumbros monografijos „Katalikiškasis religingumas ir liaudiškojo pamaldumo praktikos. Ugdymo aspektai“ pristatymas Klaipėdos universitete

Kun. dr. Sauliaus Stumbros
monografijos viršelis

Gegužės 7 dieną Klaipėdos universitete (KU) vyko kunigo, Sveikatos mokslų fakulteto Slaugos ir Socialinio darbo katedros docento dr. Sauliaus Stumbros monografijos „Katalikiškasis religingumas ir liaudiškojo pamaldumo praktikos. Ugdymo aspektai“ pristatymas. Jam šauniai vadovavo doc. dr. Vaineta Juškienė. Šventėje dalyvavo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas, KU mokslo ir meno prorektorė doc. dr. Rita Vaičekauskaitė, Telšių vyskupijos dvasininkai, akademinė ir krikščioniškoji bendruomenė.

Pristatydama monografiją doc. dr. V. Juškienė akcentavo, jog visų recenzentų išvadose pabrėžiamas, monografijos originalumas, konceptualumas analizuojant katalikiškąjį religingumą, liaudiškojo pamaldumo praktikas ugdymo aspektu. Visų recenzentų mintis tarsi apibendrina monografiją pradedantis apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Pedro Lopeso Kvintanos (Pedro Lopez Quintana) ganytojiškas žodis. Jame rašoma: „Tikiuosi, kad šis darbas padės suprasti, kaip liaudiškasis pamaldumas, skatinantis nuolat puoselėti religinius jausmus, gali tapti svarbia tikėjimo ugdymo, krikščioniškojo švietimo ir evangelizacijos dalimi“.

Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas pastebėjo: „Kunigas Saulius ėmėsi didelio iššūkio. Tai – drąsus žingsnis, prie kunigo pareigų imtis dar kelionės, kai žmogus prisiima atsakomybę, nes mokslo kelionė nori viso žmogaus, jo laiko ir minčių ir neskaičiuoja darbo valandų. Liaudiškasis pamaldumas yra viena iš krikščioniškosios žinios įkūnijimo būdų. Kunigas Saulius rado nišą, kur krikščioniškąjį tikėjimą gali ugdyti liaudiškojo pamaldumo tradicija. Tai – labai netikėtas atradimas. Mūsų, kaip krašto, kaip tautinio paveldo, unikalumas tikrai veržiasi į pasaulinio lygio registravimą, kuris gali tapti UNESCO paveldu. Taigi turime gražią simbiozę, tarp mokslo ir tradicijos, tarp ugdymo ir unikalumo. Dėkoju Tau, kun. Sauliau, kad ėmeisi tokios drąsios misijos. Manau, kad atveri naują tyrinėjimų sritį Lietuvoje ir padrąsini kitus mokslininkus“.

Monografijos pristatyme giedojo Klaipėdos Marijos, Taiko Karalienės, bažnyčios kantičkinių giesmių giedotojai (vadovas – Vidmantas Budreckis).

Gražina Ribokaitė,
Klaipėdos universitetas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija