2018 m. birželio 8 d.
Nr. 23 (2290)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Žmogaus dvasia – neįveikiama

Šv. Kazimieras ant balto žirgo

Benjaminas ŽULYS

Tarptautinio vaikų ir jaunimo
konkurso „Baltasis raitelis“
organizatoriai, vertinimo
komisijos nariai ir dalyviai
Aido Augusčio nuotrauka

Mūšis prie Polocko

Tą saulėtą gegužės 20-osios vidurdienį šalia Kauno pilies išsirikiavo įspūdinga eisena – visuomeninių organizacijų ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės (LDK) atminimą puoselėjančių organizacijų atstovai. Prasidėjo šventė „Šv. Kazimiero užtarimu ir globa – LDK kariuomenės prie Polocko 500 metų pergalės sukaktis (1518–2018)“. Kauno miesto ceremonmeisteris, Šv. Kazimiero ordino riteris Kazimieras Ignatavičius, pradėdamas šį renginį, pasidžiaugė susirinkusių žmonių gausa, reiškiama pagarba savo tautos praeičiai. Nuaidėjo pabūklų salvės. Dalyvių eisena, lydima Krašto apsaugos ministerijos Lietuvos kariuomenės orkestro, pasuko link Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios. Priekyje ant balto žirgo jojo raitelis – simbolinis šv. Kazimieras, prieš pusę tūkstantmečio stebuklingai išgelbėjęs lietuvių karius nuo pralaimėjimo. Tai buvo prisiminta šioje bažnyčioje šv. Mišiose, aukotose Tėvynės karžygiams atminti. Šv. Mišias aukojo Kauno Pranciškonų vienuolijos gvardijonas, bažnyčios rektorius, kun. dr. Saulius Paulius Bytautas OFM. Istorikas Algimantas Daugirdas nušvietė to laikotarpio valstybės gyvenimo ypatumus, papasakojo apie Šv. Kazimiero asmenį.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija