2018 m. birželio 8 d.
Nr. 23 (2290)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Žmogaus dvasia – neįveikiama

Šv. Kazimieras ant balto žirgo

Benjaminas ŽULYS

Tarptautinio vaikų ir jaunimo
konkurso „Baltasis raitelis“
organizatoriai, vertinimo
komisijos nariai ir dalyviai
Aido Augusčio nuotrauka

Renginio organizatoriai ir dalyviai
prie simbolinio Baltojo raitelio
Aido Augusčio nuotrauka

„Sparnuotieji husarai“
Evaldo Makarsko nuotrauka

Su Seimo nariu Kaziu
Starkevičiumi prie proginio plakato
Ievos Vitkauskaitės nuotrauka

Senosios muzikos ansamblis
„Lirum“ ir jo vadovė Auksė Stankevičienė
Evaldo Makarsko nuotrauka

Šv. Mišios aukojamos Tėvynės
karžygiams atminti
Evaldo Makarsko nuotrauka

LDK kariuomenės Polocko
pergalės 500 metų minėjimo vaizdai

Mūšis prie Polocko

Tą saulėtą gegužės 20-osios vidurdienį šalia Kauno pilies išsirikiavo įspūdinga eisena – visuomeninių organizacijų ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės (LDK) atminimą puoselėjančių organizacijų atstovai. Prasidėjo šventė „Šv. Kazimiero užtarimu ir globa – LDK kariuomenės prie Polocko 500 metų pergalės sukaktis (1518–2018)“. Kauno miesto ceremonmeisteris, Šv. Kazimiero ordino riteris Kazimieras Ignatavičius, pradėdamas šį renginį, pasidžiaugė susirinkusių žmonių gausa, reiškiama pagarba savo tautos praeičiai. Nuaidėjo pabūklų salvės. Dalyvių eisena, lydima Krašto apsaugos ministerijos Lietuvos kariuomenės orkestro, pasuko link Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios. Priekyje ant balto žirgo jojo raitelis – simbolinis šv. Kazimieras, prieš pusę tūkstantmečio stebuklingai išgelbėjęs lietuvių karius nuo pralaimėjimo. Tai buvo prisiminta šioje bažnyčioje šv. Mišiose, aukotose Tėvynės karžygiams atminti. Šv. Mišias aukojo Kauno Pranciškonų vienuolijos gvardijonas, bažnyčios rektorius, kun. dr. Saulius Paulius Bytautas OFM. Istorikas Algimantas Daugirdas nušvietė to laikotarpio valstybės gyvenimo ypatumus, papasakojo apie Šv. Kazimiero asmenį.

Istorija byloja, kad 1512 metais prasidėjo ketvirtasis LDK karas su Maskva. Tai Lietuvai buvo sunkus karas. 1518 metų pavasarį Maskvos didysis kunigaikštis Vasilijus III pasiuntė didelę jungtinę kariuomenę link Lietuvos valdomo Polocko, priartėjo prie miesto, atsigabeno daugybę patrankų, taranų sienoms griauti. Miestas-tvirtovė buvo prie Dauguvos ir Polotos upių santakos. Miesto gynėjai, vadovaujami Polocko vaivados Alberto Goštauto, didvyriškai atmušdavo atakas. Polockiečiams padėti karalius Žygimantas pasiuntė 2 tūkst. karių pagalbą, jie su sąjungininkais pasiekė Polocką, bet jiems niekaip nesisekė persikelti į kitą Dauguvos upės krantą. Tų metų vasara buvo labai lietinga, upė patvinusi. Ieškodami vietos persikelti, lietuviai kariai temstant išvydo kilmingos išvaizdos šviesiais drabužiais jaunuolį ant balto žirgo. Jis pirmas šoko į vandeningą upę ir gestu pakvietė paskui save lietuvių karius. Jis atsirado staiga, tartum nusileido iš debesų. Anksčiau jo niekas niekur nebuvo matęs. Sėkmingai persikėlę per upę, lietuvių kariai greitai susirikiavo ir užklupo priešą. Šiai atakai vadovavo Jurgis Radvila, vienas iš Oršos mūšio didvyrių, su savo husarais jame triuškinęs priešą. Prie Polocko palikę daug žuvusiųjų, karinės ginkluotės, maskvėnai ėmė netvarkingai trauktis. Bėgančius juos persekiojo J. Radvilos husarai, į nelaisvę pakliuvo daug rusėnų. Dauguma Polocko išvadavime dalyvavusių karo vadų paliudijo, kad paslaptingasis riteris neabejotinai buvęs karalaitis Kazimieras, Dangaus atsiųstas mūsų kariuomenei padėti.

Sukaupti duomenys apie karalaičio Kazimiero gyvenimą ir jo stebuklingą pagalbą LDK kariuomenei prie Polocko buvo pateikti Popiežiui. 1604 metais karalaitis Kazimieras buvo paskelbtas šventuoju, o 1642 metais netoli Polocko, kur LDK kariuomenė stebulkingai persikėlė per Dauguvą, pastatyta bažnyčia.

Žymūs atlikėjai

Minėjime pergalei prie Polocko paminėti Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje buvo surengtas koncertas, kuriame dalyvavo įspūdingi atlikėjai. Tai – Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės mizikos mokyklos merginų vokalinis ansamblis, vadovaujamas Auksės Stankevičienės. Jis atlieka renesanso ir ankstyvojo baroko kūrinius Europos kraštų ir LDK didikų dvaruose. Kūriniai atliekami senosiomis italų, prancūzų, ispanų ir anglų kalbomis, palydint subtiliais teatralizuotais senovinio šokio elementais. Ansamblis koncertuoja istoriniuose Lietuvos dvaruose, įvairiose koncertų salėse reprezentacinių renginių metu su kitais kolektyvais bei atlikėjais, dalyvauja festivaliuose.

Savitą programą minėjime surengė Krašto apsaugos ministerijos Lietuvos karuomenės orkestras. Kapelmeisteris – majoras Egidijus Ališauskas. Jis – ir vyr. dirigentas, Lietuvos teatro ir muzikos akademijos docentas, Liaudies instrumentų orkestro vadovas. Lietuvos kariuomenės orkestras dalyvauja oficialiuose garbingų užsienio svečių susitikimuose, valstybinių švenčių progomis rengiamuose renginiuose, ruošia solinius koncertus. Orkestras dalyvavo karinės muzikos festivaliuose Vokietijoje, Belgijoje, Lenkijoje, Nyderlanduose, Danijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Čekijoje. Orkestras yra X, XIV bei XV Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionatų nugalėtojas, o 2016 metais pelnė Lietuvos muzikų sąjungos „Auksinis diskas 2016“ nominaciją.

Minėjime buvo atlikta kompozitoriaus Kazio Daugėlos choralinė fantazija „Šv. Kazimiero choralas“. Kompozitorius yra Šv. Kazimiero ordino narys, aranžuotojas, dirigentas, yra dirigavęs daugiau nei 400 pučiamųjų orkestro „Trimitas“ koncertų, parengęs daugiau nei 50 programų, daugiau kaip 700 muzikos kūrinių aranžuočių, orkestruočių. Maršas „Ąžuolėlis“ yra paskelbtas „Geriausių pasaulio maršų enciklopedijoje“, „Žinomiausių pučiamųjų orkestrų enciklopedijoje“.

Jaunųjų kūryba

Minėjimo metu buvo organizuotas tarptautinis vaikų ir jaunimo piešinių konkursas „Baltasis raitelis“. Konkursą organizavo Šv. Kazimiero ordino Kauno apskrities komtūrija ir Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio konventas. Daug pastangų į šį darbą įdėjo konkurso vadovė Kristina Giedraitienė, Šv. Kazimiero ordino komtūras Kauno apskričiai, Juozo Grušo meno gimnazijos ir Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos dailės mokytojas ekspertas Aidas Augustis. Parodoje eksponuojami 184 kūriniai iš 41 ugdymo įstaigos, buvo išleistas parodos katalogas – tuo pasirūpino leidybos grupė: Kristina Giedraitienė, Aidas Augustis i ir Virginija Pačėsienė. Buvo išaiškinti konkurso laureatai. Jais tapo Krystina Hudovich iš Anastasijos Balyš dailės studijos (Baltarusija), Hermano Fiochtingo (Vöchting) gimnazijos gimnazistė Izabelė Tiolė (Isabel Tölle, Vokietija), Plungės Senamiesčio mokyklos mokinė Erika Buivydaitė, Šilalės meno mokyklos mokinys Eitaras Zybartas, Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos mokinė Karolina Averkaitė, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokiniai Evaldas Čiašas,Vaiva Kairytė, Ugnius Malakauskas, Solveiga Kvietkauskaitė ir kiti. Jiems buvo įteikti laureatų diplomai ir prizai. Buvo piešinių iš Austrijos, Airijos.

Be to, bažnyčioje veikė vaikų ir jaunimo darbų paroda „Šv. Kazimieras – lietuvių jaunimo globėjas. Tema – „Baltasis raitelis“. Ši paroda iškeliaus į Lietuvos Seimą, džiugins lankytojus. Parodą globos vienas iš šio minėjimo dalyvių –Seimo narys Kazys Starkevičius.

Minėjimo metu buvo pašventinta Husarų vėliava.

Renginyje kalbėjo Šv. Kazimiero ordino Lietuvos magistras Henrikas Armoška-Eismontas. Jis pasidžiaugė įspūdingomis to sekmadienio iškilmėmis, kuriose jungėsi istorija ir religija, padėkojo gausiai susirinkusioms organizacijoms, kurias suvienijo šv. Kazimiero idėja. Aktyviausi šį renginį organizuojant buvo Šv. Kazimiero ordino Kauno komtūrijos nariai br. Saulius Paulius Bytautas OFM, Kristina Giedraitienė, Aidas Augustis, Virginija Pačėsienė, Ričardas ir Gertrūda Kliučinskai, Kęstutis Kazimieras Ignatavičius. Buvo prisiminta, kad kaip tik tą dieną prieš 555 metus Lietuvos Didysis kunigaikštis Kazimieras Kaunui suteikė Magdeburgo teises. Ir šioje bažnyčioje yra įspūdingi vitražai, skirti šiam karaliui. Taip pat – Šv. Kazimierui. Renginio partneriai, rėmėjai ir svečiai buvo „Sparnuotų husarų“ karinis klubas, kardo valdymo mokykla „Husarai“, mokykla-darželis „Šviesa“, Povilo Plechavičiaus licėjaus kadetai, Šv. Adalberto LDK riterių ordinas, Kauno apskrities bajorų draugija ir kiti.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija