2018 m. birželio 15 d.
Nr. 24 (2291)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Kauno arkivyskupijoje

Jurbarko dekanate

Tėvo diena ir Devintinės

Procesija Jurbarko miesto gatvėmis

JURBARKAS. Šiemet birželio 3 dieną sutapo Tėvo diena ir Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) šventė. „Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį Viešpats, tavo Dievas, tau skiria“, – rašo „Išėjimo knyga“ (20, 12). Tas sekmadienis prasidėjo 8 val. šv. Mišiomis už gyvus ir mirusius tėvus. Jas aukojo kun. Boleslovas Vaira. Kitas šv. Mišias aukojo klebonas kun. Darius Auglys. Po kiekvienų šv. Mišių palaiminti jose dalyvavę tėvai. Klebonas paskelbė, kad visą oktavą bus meldžiamasi už gyvus ir mirusius tėvus. Kaip sakė popiežius Pranciškus, „Eucharistija taip pat primena, kad nesame atskiri, bet esame kartu, kaip kūnas. Jėzus mus sukviečia, kad kartu jį priimtume. Eucharistija nėra sakramentas „tik man“, bet mums, Dievo tautai“.


Vilkaviškio vyskupijoje

Alytaus dekanate

Kur pradžių pradžia

ŪDRIJA. Gegužės 27 dieną aplinkinių kaimų žmonės rinkosi į savo tradicinę šventę „Čia mūsų pradžių pradžia...“, skirtą Tarptautinei šeimos dienai ir Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 100-mečiui paminėti. Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje Alytaus dekanas ir šios parapijos klebonas g. kan. Arūnas Užupis aukojo šv. Mišias už parapijos šeimas. Po šv. Mišių bendruomenės parke vyko šventė. Po iškilmingo trispalvės bei tautinės herbinės ir bendruomenės vėliavų pakėlimo visus sveikino ir vyriausiems bendruomenės nariams Nepriklausomybės Akto kopijas įteikė Seimo narys Vytautas Kamblevičius. Seimo nario Andriaus Palionio padėjėja Valė Petkevičienė perdavė jo sveikinimus ir dovanas, valstybės simbolį – trispalves vėliavas – šventės organizatoriams. Sėkmės tolimesnėje veikloje ir gražaus bendradarbiavimo kultūros darbuotojams, bendruomenei, mokyklai, Bažnyčiai, bibliotekai linkėjo Krokialaukio seniūnas Rimas Jarmala. Dainomis ir šokiais savo tėvelius ir žiūrovus nudžiugino Ūdrijos pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio skyriaus mokiniai. Su dainomis ir muzika sveikino Ūdrijos kultūros namų folkloro ansamblio „Rūta“ bei liaudiškos muzikos kapelos „Ūdra“ dainininkai ir muzikantai. Skambias dainas dovanojo šeimyninis ansamblis „Vega“ iš Santaikos. Bendruomenės pirmininkas Algis Malaškevičius pasveikino ilgaamžius senjorus bei Ūdrijos bendruomenės naujakurius ir įteikė jiems simbolinius angelus, o drauge su Ūdrijos pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio skyriaus vedėja Janina Vaicekauskiene šimtmečio metais gimusiems keturiems Ūdrijos naujagimiams įteikė atminimo suvenyrus ir palinkėjo augti sveikiems. Ir vaikus, ir suaugusius sudomino Alytaus rajono keturračių klubo „ATV broliai“ narių pasirodymas ir jų išradingos užduotys žiūrovams. Daug ūdrijiečių dalyvavo šaudymo iš lanko varžybose, aplankė, pirko, mainė ar veltui įsigijo patikusį daiktą „Mainų turgelyje“, žvejai bandė laimę parko tvenkinyje, vaikai piešė ir suruošė piešinių parodą ,,Čia mano namai“, pūtė muilo burbulus, linksmai šėlo ant batuto. Varžybų nugalėtojai buvo apdovanoti. Už dalyvavimą šventės koncertinėje programoje kolektyvams bendruomenės pirmininkas įteikė padėkas. Paskui visi rinkosi prie bendro stalo, vaišinosi keptomis dešrelėmis ir kulinarinio paveldo patiekalais, sūriu, pyragu, medumi, kaimiškais sausainiais, lašiniais ir namine gira. Ūdrijos žmonės ir šventės svečiai dėkojo už gražią šventę. Suvienijus kultūros darbuotojų, vietos bendruomenės, mokyklos, Bažnyčios ir bibliotekos darbuotojų pastangas galima pasiekti puikių bendradarbiavimo rezultatų.


Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Dievo Gailestingumo koplyčios dešimtmečio šventė

JŪRĖ. Gegužės 26-ąją, šeštadienį, miestelio gyventojai ir svečiai šventė Dievo Gailestingumo koplyčios pašventinimo 10-metį. Renkantis svečiams į šv. Mišias pasitiko, o po jų visus išlydėjo Kazlų Rūdos orkestras. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis. Joms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, koplyčią aptarnaujantis Veiverių klebonas, garbės kan. Kęstutis Vosylius ir kun. Ignas Plioraitis. Po šv. Mišių padėkos įteiktos jau dešimtį metų zakristijonu dirbančiam Juozui Juroniui, besirūpinančiam koplyčios aplinka ir vidumi, choro vadovei Mildai Ulevičiūtei, kuri nuolat stengiasi atnaujinti repertuarą naujomis giesmėmis ir rūpinasi repeticijomis, ir Aušrai Kondratienei, prižiūrinčiai, kad koplyčioje niekada netrūktų žydinčių gėlių žiedų.


Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Šeštadienio pavakarę – 115 sutvirtintųjų

Sutvirtinimo Sakramentą teikia
vyskupas Linas Vodopjanovas OFM

PANEVĖŽYS. Birželio 9-osios pavakarę Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyko Sutvirtinimo sakramento šventė. 115 jaunų žmonių tapo tikrais ir pilnaverčiais katalikais. Šiltą ir saulėtą šeštadienio pavakarę į bažnyčią atėjo Sutvirtinimo sakramento laukusieji, jų tėvai, seneliai, giminės. Gausiai susirinkusiems parapijiečiams ir svečiams šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo kurijos kancleris kun. Saulius Černiauskas ir kun. Antanas Zulonas. Klebonas kun. dr. Romualdas Zdanys sakė, kad ne visi vienodai rimtai ruošėsi Sutvirtinimo sakramentui nuo spalio mėnesio. Vieni stengėsi dalyvauti sekmadienių šv. Mišiose, nepraleido nė vienos paskaitos ar pamokos, bet buvo ir tokių, kurie bandė apgauti kleboną, savo tėvus, sekmadieniais ne visada pasukdavo bažnyčios link. Vis dėlto visi išlaikė baigiamąjį egzaminą, kad jiems būtų leista priimti Sutvirtinimo sakramentą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija