2018 m. birželio 15 d.
Nr. 24 (2291)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kauno arkivyskupijoje

Jurbarko dekanate

Tėvo diena ir Devintinės

Procesija Jurbarko miesto gatvėmis

Procesijoje grojo Jurbarko
kultūros centro instrumentinės
grupės muzikantai

JURBARKAS. Šiemet birželio 3 dieną sutapo Tėvo diena ir Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) šventė. „Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį Viešpats, tavo Dievas, tau skiria“, – rašo „Išėjimo knyga“ (20, 12). Tas sekmadienis prasidėjo 8 val. šv. Mišiomis už gyvus ir mirusius tėvus. Jas aukojo kun. Boleslovas Vaira. Kitas šv. Mišias aukojo klebonas kun. Darius Auglys. Po kiekvienų šv. Mišių palaiminti jose dalyvavę tėvai. Klebonas paskelbė, kad visą oktavą bus meldžiamasi už gyvus ir mirusius tėvus. Kaip sakė popiežius Pranciškus, „Eucharistija taip pat primena, kad nesame atskiri, bet esame kartu, kaip kūnas. Jėzus mus sukviečia, kad kartu jį priimtume. Eucharistija nėra sakramentas „tik man“, bet mums, Dievo tautai“.

Po 10 val. šv. Mišių vyko tėvams skirtas koncertas „Tėveli, Tau dainų šimtai“. Jį atliko Jurbarko kultūros centro dainavimo studija „Strazdas“ (vadovė – Rūta Šličkutė) ir Antano Sodeikos meno mokyklos mokiniai.

Po Sumos šv. Mišių vyko Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmei skirta procesija. Šiais metais ji buvo netradicinė – parapijiečiai ėjo M. Valančiaus, S. Dariaus ir S. Girėno, Vytauto Didžiojo ir Kauno gatvėmis. Išskirtinis tokių procesijų elementas – keturi altoriai (primenantys keturis evangelistus), kuriuos parapijiečiai pastato procesijos trasoje. Paprastai jie būna papuošti medžių šakelėmis, gėlėmis, su specialiai paruošta pakyla padėti Švč. Sakramentui. Altoriukus, prie kurių stabtelėdavo procesija, ruošė mamų maldos grupė, Marijos legionas, Šventos šeimos bendruomenė, „Caritas“. Grojo Jurbarko kultūros centro instrumentinės grupės muzikantai (vadovas – Adolfas Lapė), pakaitomis su jais giedojo Jurbarko parapijos choras, vadovaujamas Rositos Česnulevičiūtės.

Eglė

Audriaus SINKAUS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija