2018 m. birželio 15 d.
Nr. 24 (2291)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Dievo Gailestingumo koplyčios dešimtmečio šventė

JŪRĖ. Gegužės 26-ąją, šeštadienį, miestelio gyventojai ir svečiai šventė Dievo Gailestingumo koplyčios pašventinimo 10-metį. Renkantis svečiams į šv. Mišias pasitiko, o po jų visus išlydėjo Kazlų Rūdos orkestras. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis. Joms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, koplyčią aptarnaujantis Veiverių klebonas, garbės kan. Kęstutis Vosylius ir kun. Ignas Plioraitis. Po šv. Mišių padėkos įteiktos jau dešimtį metų zakristijonu dirbančiam Juozui Juroniui, besirūpinančiam koplyčios aplinka ir vidumi, choro vadovei Mildai Ulevičiūtei, kuri nuolat stengiasi atnaujinti repertuarą naujomis giesmėmis ir rūpinasi repeticijomis, ir Aušrai Kondratienei, prižiūrinčiai, kad koplyčioje niekada netrūktų žydinčių gėlių žiedų.

Kultūros namuose istorikas Juozas Banionis priminė, kaip prasidėjo ir vyko koplyčios statyba, kaip buvo renkamas jos titulas, šventinimas kertinis akmuo, o vėliau – ir pati koplyčia. Trumpai paklausę įdomių pasakojimų (o buvo ir negirdėtų dalykėlių!), vyko vaišės.

Rūta Jurkšaitė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija