2018 m. birželio 15 d.
Nr. 24 (2291)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Šeštadienio pavakarę – 115 sutvirtintųjų

Sutvirtinimo Sakramentą teikia
vyskupas Linas Vodopjanovas OFM

Panevėžietė Malvina Urbonienė (dešinėje)
su savo Sutvirtinimo mama Vitalija

PANEVĖŽYS. Birželio 9-osios pavakarę Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyko Sutvirtinimo sakramento šventė. 115 jaunų žmonių tapo tikrais ir pilnaverčiais katalikais. Šiltą ir saulėtą šeštadienio pavakarę į bažnyčią atėjo Sutvirtinimo sakramento laukusieji, jų tėvai, seneliai, giminės. Gausiai susirinkusiems parapijiečiams ir svečiams šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo kurijos kancleris kun. Saulius Černiauskas ir kun. Antanas Zulonas. Klebonas kun. dr. Romualdas Zdanys sakė, kad ne visi vienodai rimtai ruošėsi Sutvirtinimo sakramentui nuo spalio mėnesio. Vieni stengėsi dalyvauti sekmadienių šv. Mišiose, nepraleido nė vienos paskaitos ar pamokos, bet buvo ir tokių, kurie bandė apgauti kleboną, savo tėvus, sekmadieniais ne visada pasukdavo bažnyčios link. Vis dėlto visi išlaikė baigiamąjį egzaminą, kad jiems būtų leista priimti Sutvirtinimo sakramentą.

Vyskupas šv. Mišių homilijoje kalbėjo apie Viešpaties galybę ir didybę, apie galimybę per maldą tiesiogiai su juo pabendrauti. Priminė, jog rugsėjo 22-ąją Vilniaus Katedros aikštėje popiežius Pranciškus aukos jaunimui skirtas šv. Mišias (gavusiems Sutvirtinimą po apeigų žadėjo įteikti specialius kvietimus). Be to, vyskupas kvietė visus, kas gali, dalyvauti rugsėjo 23-iąją Popiežiaus aukojamose šv. Mišiose Kauno Santakoje, priminė, jog į prieš ketvirtį amžiaus Popiežiaus Jono Pauliaus II aukotas šv. Mišias Kryžių kalne žmonės ėjo visą naktį. Taigi, ką pamatysi gyvai, bus tikra, užsifiksuos visam gyvenimui, to nepajusi žiūrėdamas televizorių.

Vos ne per visą bažnyčią nusitęsė eilutė, susidariusi iš laukiančiųjų Sutvirtinimo. Iškilmingą aktą atliko vyskupas L. Vodopjanovas, kiekvieno sutvirtinamojo kaktą patepdamas krizma (pašventintu aliejaus ir balzamo mišiniu) ir uždėjęs ranką tardamas: „Šiuo ženklu priimk Šventosios Dvasios dovaną“.

Po šios ceremonijos klebonas kun. dr. R. Zdanys pranešė, kad Sutvirtinimo sakramentą gavo 115 jaunų žmonių: 93 Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios parapijos tikintieji, 14 – iš Kristaus Karaliaus Katedros parapijos, likusieji 8 – iš kaimyninių parapijų bendruomenių. Visiems, kas rengė šventę ir joje dalyvavo, klebonas tarė nuoširdžius padėkos žodžius ir dar pakvietė dalyvauti liepos 8 dieną 12 val. vyksiančioje naujojo Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios altoriaus konsekracijoje.

Po šv. Mišių skambėjo sveikinimai. Gausybė rožių skirta surengusiems tokią šventę. Po šv. Mišių ir ganytojiško vyskupo palaiminimo priėmusieji Sutvirtinimo sakramentą rinkosi prie paradinių šventovės laiptų bendrai nuotraukai. Tvyrant nuostabiam vakarui, šventoriuje vyskupas dalijo Sutvirtinimo sakramento gavimo liudijimus.

„XXI amžius“ užkalbino džiaugsmu švytinčią Sutvirtinimo sakramentą gavusią Malviną Urbonienę. Ji sakė, jog ši bažnyčia jai – vos ne kaip antrieji namai. Nuo 10 metų iki pilnametystės ji giedojo šventovės Vaikų ir jaunimo chore, kuriam vadovavo Liuda Vėžytė. Su savo vyru Justu, su kuriuo susituokė irgi Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, stengiasi nepraleisti sekmadieninių šv. Mišių. O apie Sutvirtinimo sakramentą galvojusi dar besimokydama aštuntoje klasėje. Tačiau vieną dieną su bendraklasėmis atėjusi į gimtosios parapijos bažnyčią apie tai pasiteirauti, iš vieno čia dirbusio žmogaus išgirdo, kad dar nėra ko skubėti. Paskui Malvina išvyko į Vilnių, Mykolo Riomerio universitete studijavo psichologiją. Studijas baigusi, sukūrė šeimą, tačiau vis pagalvodavo, jog dar nėra tvirta katalikė, net negalėtų būti kažkieno krikštamote. O Sutvirtinimo sakramentas suteiktų drąsos išpažinti savo tikėjimą, jis išreikštų sąmoningą apsisprendimą stoti į krikščioniškos brandos kelią. Sutvirtinimo sakramentas suteiktų ir ypatingą malonę krikščioniškąjį tikėjimą liudyti žodžiais bei darbais savo aplinkoje.

Bronius VERTELKA

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija