2018 m. birželio 29 d.
Nr. 26 (2293)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

100 metų – tūkstančiai žygių...


XXI Amžius


Spaudos, televizijos ir radijo rėmimo fondas 2018 metams „XXI amžiui“ skyrė 6000 € paramą projektui „100 metų – tūkstančiai žygių...“ vykdyti. Rubrikos: Akistata su Tėvyne; Atmintis; Dezinformacijos labirintuose; Eterio balsai iš anapus; Gailestingumas – lietuvių tautos bruožas; Kova be taisyklių; Laikas ir žmonės; Laisvės daigai nelaisvės tamsoje; Nelietuviai – Lietuvai; Partizanų kovų ir disidentų darbų atspindžiai literatūroje; Slaptųjų tarnybų dokumentus pasklaidžius; Valstybės kūrėjai; Žaizdos; Žmogaus dvasia – neįveikiama.


Atmintis

Gyvenimo audrose nepalūžęs

Antanas POCIUS

(Tęsinys. Pradžia nr. 46, 47, 48, 49, 50;
2018 m. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24)

Sovietinėje spaudoje prasidėjus šmeižto kampanijai, P. Paulaitis suprato, kad leistis į polemiką su okupacinės valdžios spauda beprasmiška ir žema, pagaliau blogio imperijos tarnai jam, politinės sistemos kaliniui, tokių galimybių nesuteiktų, 1965 m. spalio 4 d. laiške K. Šnarienei rašė:

„Tik žinok, kad mes jiems ne žmonės ir jie su mumis daro ką tik nori ir net pageidauja. (…) Aš nuo tų visų klaidingų ar ne įvertinimų kitoks nebūsiu, kaip esu; nes aš ir buvau toks, koks esu, prieš daugelį metų ir niekad nieko nesistengiau medžioti, apgaudinėti, pasinaudoti. Užsiminiau tai tik tarp kitko, o Tau, Kostute, palieku spręsti – kitaip ir negaliu – teisę spręsti, kaip tinkama, kaip patogiau. (…) Tu, Kostute, tik per daug save be reikalo kankini ir žudai.“


Žmogaus dvasia – neįveikiama

Biustas karaliui Vladislovui Vazai

Rūta Averkienė

Biustą karaliui Vladislovui Vazai IV
pašventino dekanas kun. Robertas Rumšas.
Dešinėje – skulptorius Dalius Drėgva

MERKINĖ. Tarptautinę muziejų dieną įvairiais renginiais minėjo visa Lietuva. Neabejotinai pats svarbiausias ir prasmingiausias buvo Merkinėje, dvasinėje ir istorinėje Dzūkijos sostinėje. Čia tądien ypatingai pagerbtas prieš bene keturis šimtmečius miestelį lankęs, jį garsinęs bei pagrindinėje Merkinės aikštėje miręs Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Vladislovas Vaza IV. Valdovui pagerbti bei jo 370-osioms mirties metinėms paminėti vyko išskirtinis renginys ,,Karaliaus sugrįžimas“, simboliniais laiko tiltais kvietęs persikelti į XVII amžių. Pagrindinis jo akcentas – biusto Vladislovui Vazai IV atidengimas.

Minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, kurioje kadaise meldėsi didžioji dalis Lietuvos ir Lenkijos valdovų. Jas valdovo atminimui aukojo šios parapijos klebonas ir Merkinės dekanato dekanas, bažnytinės teisės daktaras kun. Robertas Rumšas. Dvasininkas, kalbėdamas apie šią iškilią istorinę asmenybę, kvietė atkreipti dėmesį, jog ir prieš 370 metų Lietuvos bei Lenkijos santykiuose buvo visokių nesklandumų, tačiau abi tautos šiandien turi prisiminti, kas jas jungė ir vienijo praeityje, bei turi stengtis gyventi santarvėje.


Žmogaus dvasia – neįveikiama

Gimę Vasario 16-ąją

JURBARKAS. Krašto muziejuje veikia fotografijų paroda „Gimę Vasario 16-ąją“, kurioje eksponuojamos Vilniaus jurbarkiškių klubo ir asociacijos „Fotoexpress.lt“ narės Birutės Janušauskaitės-Simanavičienės fotografijos. Šios parodos idėja – per žmones, gimusius šią svarbią dieną, parodyti šimtmečio sulaukusią Lietuvą. Nuotraukų herojai – žmonės iš įvairių Lietuvos kampelių, nuo 1 iki 103 metų, įvairių profesijų, tautybių. Autorė juos vadina Šimtmečio herojais, nes kartu su jais išgyveno jų linksmas ir liūdnas istorijas. Pasak jos, jie visi tokie įvairūs kaip ir pati Lietuva. Atidaryme dalyvavęs Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Darius Juodaitis padėkojo fotografijų autorei B. Janušauskaitei-Simanavičienei už unikalią ir prasmingą parodą, kurioje tarp 24 vasario 16-ąją gimusių asmenybių, net ir šešios jurbarkiečių fotografijos. Parodos autorę ir dalyvius pasveikino Vilniaus jurbarkiškių draugijos prezidentas Romas Dainius.


Žmogaus dvasia – neįveikiama

Vaidotėnų žygis su augintiniais

Jonavos rajone pirmą kartą organizuotas „Vaidotėnų žygis 2018“. Jis skirtas atkurtos Lietuvos 100-mečiui paminėti bei žuvusiems Lietuvos partizanams atminti. Upninkų kultūros centro liaudiška kapela „Širvinta“ savo programą atliko neįprastoje scenoje – ant karinės technikos. Vėliau žygio dalyvius linksmino kariškių atstovai.

Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotojo pėstininkų bataliono vadas plk. ltn. Eugenijus Lastauskas prieš žygį akcentavo, kad jo dalyviai žygiuos už Lietuvą, kurią saugo. Jis sakė, kad turime saugoti ir krašto gamtą, tvarkingą ją palikti, o svarbiausia, saugoti save ir šalia esantį, pamačius pavargusį, suteikti jam pagalbą, tada ir patys įgausime dar daugiau naujų jėgų. Į startą visi žengė skambant „Geležinio vilko“ maršui, nuaidėjusiam Upninkuose.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija