2018 m. birželio 29 d.
Nr. 26 (2293)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Šiaulių vyskupijoje

Šiaulių dekanate

Gyvosios Bažnyčios stiprybė ir jėga

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo bažnyčios parapijiečiai,
jaunimo parapijinės katechezės
dalyviai, ir dvasininkai (priekyje
iš kairės): diak. Raimundas Šnapštys,
kun. teol. lic. Saulius Paliūnas,
kun. Tomas Kedušis, kun. Jordanas
Urbonas ir kun. Mariušas Placekas
(Mariusz Placek) O. Carm

Iškilminga eucharistinė
atlaidų procesija
Bajorūno nuotrauka

ŠIAULIAI. Birželio 14-osios popietę tikintieji susirinko į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią švęsti šv. Mišių. Parapijos klebonas, teol. lic. kun. Saulius Paliūnas džiugiai juos sutiko. Lietuva mini Gedulo ir vilties dieną, Palaimintojo vyskupo Teofilio Matulionio dieną, o parapija – čia susirinkusio jaunimo katechezės mokslo metų pabaigą. Visos trys šventės susipina į vieną: Lietuva, Tėvynė, Dievas ir mes. Klebonas kunigas Saulius nuoširdžiai kalbėjo susirinkusiems, o ypač jaunimui: ,,Sakome Dievui: ačiū už palaimintąjį Teofilį, ačiū už parapijos jaunimą, ačiū, kad mes esame kartu čia, prie Viešpaties altoriaus“. Sukvietęs jaunimą į šv. Mišias, klebonas džiaugėsi, kad visus mokslo metus sekmadieniais dalyvaudavo šv. Mišiose, klausėsi kunigo pamokymų, o kartu į bažnyčią ateidavo ir tėveliai, seneliai, kiti šeimos nariai. Tai dar labiau sutvirtino šeimas, tėvų ir vaikų bendrystę – tas laikas, skirtas ne tik Dievui, bet ir vienas kitam. Parapija iš tiesų gali džiaugtis turėdama daug jaunimo. Kai kuriems vis dėlto gal buvo kiek nauja ir sunkoka vykdyti Dievo įsakymą sekmadieniais eiti į bažnyčią, bet Palaimintojo Teofilio šūkis ,,Per kančias į žvaigždes“ yra tinkamas, norint pasiekti dangaus karalystę. Klebonas pabrėžė, kad jaunimas turi išmokti nedejuoti, nedvejoti ir nebijoti atiduoti savo laiko Dievui ir Bažnyčiai. Gera buvo klausytis betarpiško klebono, teol. lic. kun. S. Paliūno bendravimo su jaunimu, gražaus, neįsakmaus mokymo. Iš širdies pasakytas žodis duoda daug gerų vaisių.

Šv. Mišių metu kartu su parapijos kunigais Jordanu Urbonu, Tomu Kedušiu ir Mariušu Placeku (Mariusz Placek) O. Carm buvo meldžiamasi už čia susirinkusį jaunimą, katechetes, mokytojus, tėvelius, parapiją, kad Palaimintojo Teofiliaus pavyzdys lydėtų visus gyvenimo kasdienybėje, nes Viešpats ragina remtis arkivyskupo T. Matulionio pavyzdžiu. Po šv. Mišių vyko procesija aplink bažnyčią, paskui buvo birželinės pamaldos, sugiedota Palaimintojo Teofilio litanija, o sugrįžę tikintieji pabučiavo Teofilio relikvijorių. Jis gražiai įdėtas į šoninį altorių viešam lankymui ir maldai. Jis visada bus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje.

Vėliau bažnyčios kiemelyje parapijiečiai vaišinosi koše, gėrė arbatą su sausainiais, saldainiais. Košės užteko visiems, net 300 žmonių buvo galima pamaitinti.

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas, teol. lic. kun. S. Paliūnas dar kartą suvienijo bendrystei visų kartų parapijiečius. Visi prie arbatos puodelio surado bendrą kalbą. Džiaugiamės, kad jaučiamas gyvosios Bažnyčios stiprumas ir vienybė.

Roberta BAJORŪNIENĖ

S. Navicko nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija