2018 m. birželio 29 d.
Nr. 26 (2293)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Joninių sveikinimai

Grupė kleboną ir svečius kunigus
sveikinusių parapijiečių.
Viršutinėje eilėje (iš kairės) –
kun. Viktoras Daujotis, kan. Jonas
Paulauskas ir kun. Juozas Deveikis

Parapijos kleboną kan. Joną Paulauską
šeštadienį papuošė ąžuolo lapų vainiku,
visus kunigus pagerbė gėlių žiedais

Iškilminga eucharistinė
atlaidų procesija

GARGŽDAI. Katalikų kalendoriuje tik trijų šventųjų – Kristaus, Marijos ir Jono Krikštytojo – gimtadieniai yra minimi, švenčiami. Birželio 24-oji – Šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmė. Liaudis šią iškilmę vadina Joninėmis. Daugelyje parapijų vyksta atlaidai, juk Šv. Jonas yra Kristaus pirmtakas. Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapijoje šiemet iškilmė pasižymėjo svečių gausumu.

Jau išvakarėse, šeštadienį, po vakaro šv. Mišių žmonės sveikino parapijos kleboną, dekaną, kanauninką Joną Paulauską su vardo diena. Atvyko Gargždų parapijoje dirbęs kun. Aloyzas Žygaitis. Šeštadienio vidudienį bažnyčioje vyko iškilminga ateitininkės Vitalijos Pundziūtės ir Augustino Paukščio santuoka.

Sekmadienį Sumos šv. Mišias aukojo Gargžduose dirbęs, o dabar Australijoje, Melburne, lietuvių katalikų misijoje dirbantis atostogų grįžęs kun. Juozas Deveikis ir Vėžaičių Šv. Kazimiero Šventovės rektorius, vicedekanas kun. Viktoras Daujotis. Jis yra Slengių parapijos, kurioje dar nėra jokio bažnyčios pastato, klebonas. Dabar jis ten rūpinasi bažnyčios statyba ir atvykęs su grupele parapijiečių į kaimyninę Gargždų parapiją prašė aukoti statomos bažnyčios stogui uždengti. Po Sumos šv. Mišių vyko eucharistinė procesija šventoriuje. Po to svečiai kunigai, pavieniai parapijiečiai, katalikiškų organizacijų atstovai gėlių žiedais, plojimais sveikino parapijos kleboną kan. J. Paulauską su vardo diena ir svečius kunigus. Didysis parapijos choras giesme palinkėjo ilgiausių metų, visi, bažnyčioje buvę, giesmę palydėjo entuziastingais plojimais.

Tą sekmadienį Kauno Arkikatedroje diakonu buvo įšventintas iš Gargždų išvykęs studijuoti Kauno kunigų seminarijoje Stasys Blinstrubis.

Birželio 25 dieną, pirmadienį, klebono kan. J. Paulausko pasveikinti atvyko Plikių parapijos klebonas kun. Vytautas Liesis, atostogų iš studijų Romoje grįžęs kun. Donatas Litvinas. Tą dieną šv. Mišias aukojo šeši kunigai.

Kazimiera Sipienė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija